Töihin viher- ja metsäalalle -työvoimakoulutus

Ajankohta: 

2.9.2019 - 7.5.2020

Hakeminen: 

Koulutukseen haetaan sähköisesti te-palvelut.fi sivuston kautta koulutusnumerolla 684986. Hakuaikaa on 16.8.2019 asti.

Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastattelun perusteella. Täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Oma perustelut -kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miksi haet juuri tähän koulutukseen.

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutus on suunnattu viher- ja metsäalasta kiinnostuneille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville, alalle soveltuville henkilöille. Alan aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta ei edellytetä. Maahanmuuttajien tulee selviytyä opinnoista suomen kielellä. Ajokortti välttämätön. Alalla työskentely edellyttää hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa sekä kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja vastuulliseen työhön.

Koulutuksen tavoitteet:

Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet saisivat valmiuksia toimia metsänhoitotöissä, viheralueiden ylläpidossa/kausityöntekijänä viheralueilla (mm. hautausmaat, yleiset viheralueet) ja suoriutua viherrakentamisen perustöistä (esim. päällysteiden ja muurien asennus, puuvartisten kasvien istutustyöt). Tavoitteena on tarjota opetusta monialaisesti siten, että opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet olisivat mahdollisimman laajat eri avustaviin luonnonvara- ja ympäristöalan tehtäviin pääasiassa metsä- ja viheralalla. Koulutus tähtää myös toiminimen perustamiseen koulutuksen aikana tai päätyttyä.

Koulutuksen keskeinen sisältö ja toteutus:

  • Metsä- ja viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen
  • Metsäalan osaaminen
  • Viheralan osaaminen
  • Ympäristönhoidon osaaminen
  • Kestävällä tavalla toimiminen
  • Työelämän korttikoulutukset mm. työturvallisuus, tieturva, kasvinsuojelu
  • Työnhaku- ja työelämävalmiudet

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti lähiopetuksena sekä verkko- ja etäopetuksena. Ammatilliset sisällöt toteutetaan pääosin käytännön työnä lähimaastoissa ja työpaikalla oppimisena. Koulutuspaikkoina Kaarina ja Paimio. Koulutus on tutkintoon johtamatonta ammatillista koulutusta.

Lisätietoja: 

Tietoa työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi  

Koulutuksen hinta: 

Koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijalle maksutonta. Koulutus on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hankkimaa ja se järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa.

Kustannuksia syntyy työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuista (noin 10 €/kortti).


Ammattiopisto Livia © 2019