Töihin viheralalle ja kasvihuoneille - työvoimakoulutus

Koulutus järjestetään työvoimakoulutuksena ja se on suunniteltu työelämän tarpeisiin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu viherrakentamisesta ja viheralueiden hoitotöistä sekä kasvihuonetuotannosta kiinnostuneille ja alalle soveltuville työttömille tai työttömyysuhan alla oleville työnhakijoille. Pohjakoulutus- tai alan työkokemusvaatimusta ei ole. Hakijalta edellytetään huolellisuutta ja vastuullisuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää mm. viheralueiden kivitöiden tekemiseen ja kasvien istuttamiseen ja hoitamiseen liittyviä opintoja, vihannesten tai koristekasvien viljely-, sadonkorjuu-, varastointi- ja kauppakunnostustöihin liittyviä opintoja sekä erilaisten koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttöön ja huoltoon liittyviä opintoja. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa seuraavat puutarhatalouden perustutkinnon osat: viheralueiden kivitöiden tekeminen, puuvartisten kasvien hoitaminen sekä kasviryhmän tuottaminen. Koulutuksen aikana suoritetaan myös työelämän lupa- ja korttikoulutuksia. Lisäksi koulutus sisältää opiskelu- ja työnhakuvalmennusta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus muodostuu lähi-, etä- ja verkko-opiskelusta sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta koulutussopimuksella. Lähiopetus toteutetaan Ammattiopisto Livian Maaseutuopiston toimipisteessä Kaarinassa (Tuorlantie 1) ja aidoissa työmaakohteissa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Ajankohta: 

26.2.2018−2.11.2018.

Hakeminen: 

Koulutukseen haetaan sähköisesti te-palvelut.fi sivuilla koulutusnumerolla 676738. Hakuaika päättyy 31.1.2018. Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastattelun perusteella.

Lisätietoja: 

Maaseutuopistolla voi omakustanteisesti majoittua ja ruokailla lähipäivien aikana.

Lisätietoa koulutuksesta koulutussuunnittelija Mia Jokiselta p. 050 3211040, mia.jokinen@livia.fi.

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Koulutuksen hinta: 

Koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijalle maksutonta lukuunottamatta työelämän lupa- ja korttikoulutuksiin liittyviä viranomaismaksuja.


Ammattiopisto Livia © 2018