Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto

Tuotantoeläinyrittäjä hallitsee tilansa toiminnan suunnittelun, organisoinnin ja johtamisen toteuttaen tilakohtaista laatujärjestelmää. Maatalouslomittaja osaa hoitaa lomituspalvelutiloilla päivittäiset karjataloustyöt ja muut tilan hoitoon liittyvät välttämättömät tehtävät.

Koulutus on suunnattu maatalouslomittajille, tuotantoeläinyrittäjille, maataloustyöntekijöille sekä alan muille työntekijöille.Koulutus on monimuoto-opiskelua ja tapahtuu Ammattiopisto Liviassa, maasetutupistossa / Tuorlan yksikössä. Lähiopetusjaksot pyritään sijoittamaan lomituksen ja viljelijöiden työsesonkien kannalta hiljaisiin aikoihin. Lähi- ja etäopiskelusta sekä työssäoppimisesta muodostuva opetus ja ohjaus tähtäävät tutkinnon suorittamiseen näytön kautta.  Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Näyttötutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito ja niissä hyödynnetään myös aiemmin koulutuksessa, työelämässä tai harrastuksissa hankittu osaaminen.Tutkintotilaisuudet järjestetään tutkinnon osittain siten, että niissä voidaan arvioida ammatinhallinnan kannalta keskeisten tavoitteiden saavuttamisen taso.

Koulutuksessa perehdytään keskeisiin, ammattitaitoa syventäviin aiheisiin kuten eri tuotantosuuntien kotieläinten hoitoon ja terveydenhoitoon, koneiden käyttöharjoitteluun, maataloustuotantoon, tietotekniikkaan ja asiakaspalveluun. Tuotantoeläinyrittämisen osaamisalaopinnoissa korostuu voimakkaasti yrittäjyysnäkökulma. Koulutuksessa keskitytään keskeisten työvaiheiden ja työmenetelmien hallintaan sekä laaja-alaiseen ammattikäytäntöön. Opiskelussa yhdistyy luonnolliset biologiset prosessit nykyaikaiseen tieto- taitotekniikkaan ja laadunhallintaan. Opetuksessa korostuu niin työturvallisuusasiat kuin eläinten hyvinvointi.

Tutkinnon muodostuminen

Opiskelijat suorittavat tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon. Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tuotantoeläinyrittämisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa: Johtaminen ja kehittäminen maaseutuyrityksessä
Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä
Maatalouslomittamisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu ja työelämätaidot lomitustoimessa

Valinnaiset tutkinnon osat:
Johtaminen ja kehittäminen maaseutuyrityksessä
Asiakaspalvelu ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä/lomitustoimessa
Maidon tuottaminen
Naudanlihan tuottaminen
Sianlihan ja porsaiden tuottaminen
Hevosten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Opintojen aikataulu:

Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa: Asiakaspalvelu ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä/lomitustoimessa 26.1.2015 alkaen
Valinnaiset tutkinnon osat: Maidon tuottaminen (Tammikuu 2016 alkaen); Sianlihan ja porsaiden tuottaminen (Elokuu 2015 alkaen )                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Osaamisala/koulutusohjelma: 
Tuotantoeläinyrittämisen osaamisala
Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisala
Maatalouslomittamisen osaamisala
Hakeminen: 

Koulutukseen otetaan opiskelijoita jatkuvana ottona. Opinnot voi aloittaa aina uuden opintokokonaisuuden alussa.

Ota yhteys oppilaitokseen: Ammattiopisto Livia , Maaseutuopisto, Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö
puh. 02 5885 535/aikuiskoulutus tai 02 5885 558/Sirpa Pääkkönen

Seuraavat aloitukset: 26.1.2015, elokuu 2015, tammikuu 2016.
Hakemukset/yhteydenotot n. kuukausi ennen aloitusta.

Hakijat kutsutaan haastatteluun.

Lisätietoja: 

Lehtori Sirpa Pääkkönen puh. 050 3039 845

Koulutuksen hinta: 

Tutkintomaksu 58,00 euroa


Ammattiopisto Livia © 2015