Tuotantoeläintenhoitaja, Maatalousalan ammattitutkinto (verkkototeutus)

Ajankohta: 

Tutkintokoulutuksen voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Opinnot toteutetaan työpaikalla oppimisena, joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella sekä etäopinnoilla.

Hakeminen: 

Koulutukseen otetaan opiskelijoita jatkuvana ottona. Haku sähköisellä hakulomakkeella

HAE KOULUTUKSEEN

Hakijat kutsutaan haastatteluun. 

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutus on suunnattu maatalouslomittajille, tuotantoeläinyrittäjille, maataloustyöntekijöille sekä alan muille työntekijöille. Hakijalla on oltava perustutkintokoulutus tai vähintään 3 vuoden työkokemus alalta. Koulutus on monimuoto-opiskelua, jossa opintojen pääpaino on työpaikalla oppimisella. Lähiopetus tapahtuu Ammattiopisto Liviassa, maasetutupistossa / Tuorlan yksikössä. Lähiopetusta järjestetään esimerkiksi koneiden käyttöön liittyen. Lähi-, etä- ja verkko-opiskelu sekä työpaikalla järjestettävästä koulutus tähtäävät tutkinnon suorittamiseen näytön kautta. Näytöissä osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka laadinnassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen koulutuksessa, työelämässä tai harrastuksissa. Tutkintokoulutuksen kesto suunnitellaan yksilöllisesti.

Koulutuksessa perehdytään keskeisiin, ammattitaitoa syventäviin aiheisiin kuten eri tuotantosuuntien kotieläinten hoitoon ja terveydenhoitoon, koneiden käyttöharjoitteluun, maataloustuotantoon, tietotekniikkaan ja asiakaspalveluun.  Koulutuksessa keskitytään keskeisten työvaiheiden ja työmenetelmien hallintaan sekä laaja-alaiseen ammattikäytäntöön. Opiskelussa yhdistyy luonnolliset biologiset prosessit nykyaikaiseen tieto- taitotekniikkaan ja laadunhallintaan. Opetuksessa korostuu niin työturvallisuusasiat kuin eläinten hyvinvointi.

Tuotantoeläinhoitajalla on valmiudet työskennellä tuotantoeläintilalla eläintenhoitotehtävissä. Ammatin keskeistä osaamista ovat tuotantoeläinten hoito sejä asiakaspalvelu- ja työelämätaidot. Maatalouslomittaja osaa hoitaa lomituspalvelutiloilla päivittäiset karjataloustyöt ja muut tilan hoitoon liittyvät välttämättömät tehtävät.

Tutkinnon muodostuminen

Opiskelijat suorittavat Maatalousalan ammattitutkinnon, Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan. Tutkinnon laajuus on 150 osp (osaamispiste) ja koostuu yhdestä pakollisesta ja valinnaisista tutkinnon osista. Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4914571/reformi/rakenne

Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:

 • Maatalousalan työtehtävissä toimiminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (valittava 50 - 100 osp):

 • Maidon tuottaminen, 90 osp
 • Naudanlihan tuottaminen, 50 osp
 • Sianlihan ja porsaiden tuottaminen, 50 osp
 • Siipikarjanlihan ja munien tuottaminen, 50 osp
 • Lampaanlihan ja villan tuottaminen, 50 osp
 • Hevosten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (valittava 0 - 50 osp)

 • Maaseudun palvelutuotanto, 50 osp
 • Maatalousalan yrittäjänä toimiminen, 50 osp     
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 0 - 50 osp
 • Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta, 0 - 50 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 0 - 50 osp
 • Korkeakouluopinnot, 0 - 25 osp                                                                                                                                                                                                     
Osaamisala: 
Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisala
Lisätietoja: 

Paula Kohijoki paula.kohijoki@livia.fi puh. 050 4103 328.

Koulutuksen hinta: 

Osallistumismaksu 200 €. Lisäksi saattaa tulla erilaisia viranomaismaksuja työelämän lupa- ja korttikoulutuksista esim. työturvallisuus, T-luokan ajolupa ja ensiapu.


Ammattiopisto Livia © 2020