Vanhustyön erikoisammattitutkinto 180 osp

Ajankohta: 

23.9.2019–26.2.2021

Hakeminen: 

Hae koulutukseen sähköisesti alla olevan linkin kautta
https://wilma.livia.fi/browsecourses

Koulutuksen kuvaus: 

Sinä vanhustyössä toimiva, tule erikoistumaan vanhustyön erityisosaajaksi

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 180 osp

23.9.2019–26.2.2021

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon kautta vanhustyön osaaminen syvenee. Tutkinnon suorittanut saa valmiuksia arvioida omalla vastuualueellaan ikääntyneen ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja palvelutarvetta sekä edistää, ylläpitää, ohjaa, tukee ja auttaa ikääntyneen ihmisen mahdollisimman itsenäistä selviytymistä erilaisia palveluja hyödyntäen. Hän tekee yhteistyötä ikääntyneen ihmisen sekä hänen omaistensa ja läheistensä kanssa ja osallistuu omalla vastuualueellaan vanhustyön palvelujen kehittämiseen moniammatillisissa työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa.

Tutkinto on tarkoitettu erilaisissa vanhustyön toimintaympäristöissä toimille vanhustyöntekijöille.

Pääsyvaatimuksena on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemusta vanhustyöstä. Etusijalla valinnassa ovat vanhustyössä tai vastaavissa tehtävissä toimivat.

Tutkintokoulutuksen hinta:

Tutkintokoulutuksen maksuosuus on 480 €.
Maksuja ei palauteta opintojen keskeytyessä.

Koulutukseen voi hakeutua myös jatkuvan haun kautta.
Koulutukseen haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella https://wilma.livia.fi/browsecourses

Lisätietoja

Lisätietoja myös https://eperusteet.opintopolku.fi ammatillinen koulutus >vanhustyön erikoisammattitutkinto.

 

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Vanhustyö erikoisammattitutkinto sisältää kolme pakollista ja neljä valinnaista tutkinnon osaa. Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja vähintään yhdestä valinnaisesta osasta. Tutkinnosta on mahdollista suorittaa myös osatutkintoja.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 50 osp
 • Asiakaspalveluverkostossa toimiminen, 50 osp
 • Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, 40 osp

Valinnaisen tutkinnon osan suorittaneella on erityisosaamista yhdessä seuraavista:

 • Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen, 40 osp
 • Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen, 40 osp
 • Kuolevan ihmisen hoitaminen, 40 osp
 • Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä, 40 osp

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavasta tutkintokoulutuksesta. Tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen osoitetaan jokaisessa tutkinnon osassa näytössä aidossa toiminnassa. Näytössä opiskelija osoittaa valmiuksia ja kykyä soveltaa osaamistaan vaihtelevissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä.

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta, opintokäynneistä, työssäoppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta. Lähiopetusta on 1-2 päivää kuukaudessa, yleensä Sosiaali- ja terveysopiston tiloissa.

Lähiopetuspäivät:

Syksy 2019

 • 23.9.2019
 • 24.-25.10.2019
 • 21.-22.11.2019
 • 16.12.2019

Kevät 2020

 • 16.-17.1.2020
 • 13.-14.2.2020
 • 16.-17.3.20120
 • 16.-17.4.2020
 • 12.5.2020

Loput päivät ilmoitetaan myöhemmin.

 

Tervetuloa opiskelemaan ja tutkintoa suorittamaan

Lisätietoja: 
Tutkinnon perusteet: 
https://eperusteet.opintopolku.fi ammatillinen koulutus >vanhustyön erikoisammattitutkinto
Koulutuksen hinta: 

Tutkintokoulutuksen maksuosuus on 480 € . Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä.

 

 

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

Työllisyysrahasto myöntää 400 euron suuruisen ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Tutustu saamisedellytyksiin:

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkin...


Ammattiopisto Livia © 2020