Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen -tutkinnon osa puutarha-alan perustutkinnosta, oppisopimuskoulutus

Ajankohta: 

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Hakeminen: 

Koulutus on tarkoitettu viheralan työtehtävissä työskenteleville, joilta puuttuu alan koulutus. Koulutus sopii myös niille, jotka hakeutuvat kesätöihin viheralalle. Ennen hakemuksen täyttämistä opiskelijalla tulee olla tiedossaan alan työpaikka. Oppisopimuskoulutukseen hakeutumisesta sovitaan työnantajan kanssa. Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan sähköisesti alla olevan linkin kautta:

HAE KOULUTUKSEEN

Kaikkiin hakijoihin ja heidän työnantajiinsa otetaan yhteyttä mahdollisimman pian ja varmistetaan oppisopimuskoulutuksen soveltuvuus.

Koulutuksen kuvaus: 

Koulutus on tutkintotavoitteista ja se perustuu puutarha-alan perustutkinnon viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen -tutkinnon osaan, jonka laajuus on 60 osp.

Tutkintokoulutukseen sisältyy oppisopimustyöpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähiopetusta oppilaitoksessa sovitun mukaisesti sekä verkko-opetusta ja etätehtäviä. Osaaminen osoitetaan näytöissä omalla työpaikalla, ja hyväksytystä suorituksesta saa osatutkintotodistuksen. Joitakin lähipäiviä voi tulla myös korttikoulutuksista, mikäli opiskelijalla ei ole tarvittavia voimassaolevia työelämän lupakortteja (työturvallisuus, tieturva, tulityö, kasvinsuojelu).

Koulutuksen sisältö:

 • Viheralueiden rakentaminen
  • mittaustyöt
  • maanrakennustyöt
  • kuivatustyöt
  • päällystetyöt
  • muurit ja portaat
  • istutustyöt
  • nurmikoiden perustaminen
 • Viheralueiden ylläpito
  • hoitoluokitukset
  • kasvillisuuden hoitotyöt (vuodenajan mukaan)
  • kasvinsuojelu
  • päällystealueiden ylläpito
  • rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden ylläpito
 • Viheralan kasvituntemus
 • Viheralan koneet ja laitteet
 • Työturvallisuus

Tutkinnon perusteet.

Lisätietoja: 

Sisältöön liittyvät asiat: vihertiimin vetäjä Hannu Haapamäki, hannu.haapamaki@livia.fi, p. 050 3039802

Oppisopimukseen liittyvät asiat: koulutussuunnittelija Mia Jokinen, mia.jokinen@livia.fi, p. 050 3211040

Tietoa oppisopimuskoulutuksesta täältä.

Koulutuksen hinta: 

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuja.  Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana palkkaa. Lähipäivien ajalta opiskelija voi anoa koulutuksenjärjestäjältä opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa niiltä palkkaa.


Ammattiopisto Livia © 2020