"Viljelijä", Maatalousalan ammattitutkinto (iltakoulutus)

Ajankohta: 

Tutkintokoulutuksen voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. 

Kesto n. 1 vuosi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen: 

Hakulinkki koulutukseen 

HAE KOULUTUKSEEN 

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Mahdollisesti vapaille opiskelupaikoille voit hakea Jatkuvan haun kautta https://wilma.livia.fi/browsecourses. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Tavoitteet

Maatalousalan ammattitutkinnon suorittaneella on maatalousalan työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Tutkinnon suorittanut toimii vastuullisesti, taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti. Hän osaa toimia turvallisesti, hyvää työergonomiaa ja työssäjaksamista ylläpitäen suorittamansa osaamisalan toimintaympäristöissä. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa tuotanto- ja palveluprosesseista. Hän seuraa aktiivisesti toimialan kehitystä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille  taidot suunnittella ja organisoida viljelytoimia sekä huoltaa ja säätää työkoneita. Hän hoitaa monipuolisesti ja taloudellisesti kannattavasti myös tilanhoidollisia asioita. Tarvittaessa hän pystyy toimimaan esimiehenä ja tiimin vetäjänä. Työssään hän ottaa huomioon ympäristön ja käyttää luonnonvaroja ja muita hyödykkeitä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Koulutus antaa pätevyyden mm. nuorenviljelijän aloitustukeen.

Koulutuksen toteutus

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa lähiopetusta on vähintään kahtena iltana kuukaudessa (pääsääntöisesti  keskiviikko- tai torstai-iltaisin) ja oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Lisäksi on etäopetusta ja tarvittaessa työpaikalla järjestettävää koulutusta koulutussopimuksella tai oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen rakenne

Maatalousalan ammattitutkinto, 150 osp (osp = osaamispiste) muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Maatilan hoitamisen osaamisalan tutkinnon pakollinen osa:

 • Maatalousalan työtehtävissä toimiminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1:

 • Kasvien viljeleminen, 50 osp
 • Luonnonmukainen kasvintuotanto, 50 osp
 • Maaseudun palvelutuotanto, 50 osp
 • Peltoviljelyn suunnittelu ja kehittäminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2:

 • Maatalousalan yrittäjänä toimiminen, 50 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 0 - 50 osp
 • Tutkinnon osa toiselta osaamisalalata 0 - 50 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 0 - 50 osp
 • Korkeakouluopinnot 0 - 25 osp

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4914571/reformi/rakenne

Osaamisala: 
Maatilan hoitamisen osaamisala
Lisätietoja: 
 • Puh 050 4342 805/Jenna Ekman
 • Puh. 0500 525 493/Jaakko Kuusvuori
 • Puh. 050 4642 200/ opintosihteeri
Koulutuksen hinta: 

Osallistumismaksu on 100 €. 


Ammattiopisto Livia © 2020