Ympäristöalan ammattitutkinto - Tuorla

Ajankohta: 

Seuraava tutkintokoulutus alkaa 3.9.2019 (täydennämme linjaa vuoden 2019 loppuun asti).  Koulutuksen kesto on n. 1 vuosi. Koulutuksessa lähiopetusta on yhtenä iltana viikossa. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta tutkintokoulutuksen pituus ja toteutusmuoto määräytyvät.

Hakeminen: 

Hae koulutukseen sähköisesti. Syyskuussa alkavan koulutuksen haku päättyi 15.8.2019, mutta täydennämme linjaa vuoden loppuun asti. Hakulinkki Ympäristöalan ammattitutkintoon HAE KOULUTUKSEEN 

Hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun.

Mahdollisesti vapaille opiskelupaikoille voit hakea Jatkuvan haun kautta https://wilma.livia.fi/browsecourses. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, lisätietoa täältä.

Koulutuksen kuvaus: 

Ympäristöalan ammattitutkinnon koulutus

Ympäristöhuollon osaamisala

Koulutus on suunnattu ympäristöhuollon tehtävissä työskenteleville, alalle aikoville tai siitä kiinnostuneille henkilöille.

KOULUTUKSEN TAVOITE

Tutkintokoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ympäristöalan ammattitutkinnon suorittamiseen ympäristöhuollon osaamisalalla. Koulutus sisältää perusasiat jätehuollosta ja kierrätyksestä, sen lainsäädännöstä ja määräyksistä, eri toimijoiden vastuista ja velvollisuuksista sekä jätejakeista ja niiden hyötykäytöstä siten, että hän pystyy soveltamaan osaamistaan työssään. Lisäksi koulutus perehdyttää mm. yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmiin, ympäristövaikutuksiin, ympäristönsuojelun perusteisiin, ympäristölainsäädäntöön, kiinteistöjen jätehuollon suunnitteluun sekä valinnan mukaan esimerkiksi vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttamiseen, materiaalien talteenottoon ja hyödyntämiseen tai ympäristöalan viestintätehtävissä toimimiseen ja ympäristöalan yrittäjänä toimimiseen

KOULUTUKSEN RAKENNE

Koulutus muodostuu ympäristöhuollon ammattitutkintoon kuuluvasta pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta tai kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen (50 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat, suoritettava yhteensä 100 osp:

 • Kiinteistöjen jätehuollon suunnitteleminen (50 osp)
 • Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen (50 osp)
 • Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen (50 osp)
 • Ympäristöalan viestintätehtävissä toimiminen (25 osp)
 • Ympäristöalan yrittäjänä toimiminen (25 osp)

Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3536453/reformi/tutkinnonosat

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat

1. Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen.

 • yrityksen, sen toimintatapojen, toimintaa säätelevien lakien ja kestävän kehityksen periaatteiden tunteminen
 • ammattitaitoinen toiminta asiakaspalvelutilanteissa
 • tiedonkulun ja viestinnän hallinta
 • työturvallisuuden hallinta
 • materiaalien kierron edistäminen, työn ympäristönäkökohtien ja ympäristövaikutusten tunnistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (tarjolla Ammattiopisto Liviassa )

 1. Kiinteistöjen jätehuollon suunnitteleminen

 • erilaisten jätteiden, niiden hyötykäyttömahdollisuuksien, käsittelymenetelmien, keräysjärjestelmien, -välineiden, -kaluston ja – paikkojen tunnistaminen
 • jätelain ja jätehuollon perusperiaatteiden noudattaminen
 • kiinteistön jätevirtojen kartoittaminen
 • kiinteistön erilaisten mahdollisuuksien, esim. kierrätyksen kartoittaminen
 • jätehuoltosuunnitelman laatiminen
 • lajittelu- ja toimintaohjeiden laatiminen sekä muu dokumentointi

2. Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen

 • erilaisten vaarallisten jätteiden, niiden hyötykäyttömahdollisuuksien, käsittelymenetelmien, keräysjärjestelmien, -välineiden, -kaluston ja – paikkojen tunnistaminen
 • vaarallisten jätteiden parissa työskentelyyn liittyvien vaaratekijöiden ja niiden aiheuttamien turvallisuusriskien tunnistaminen
 • vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen kiinteistöllä
 • kiinteistön käyttäjien perehdytys ja opastus vaarallisten jätteiden jätehuoltoon

3. Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen (edellyttää sopivaa työpaikkaa/koulutuspaikkaa työssä)   

 • jätelain ja jätehuollon perusperiaatteiden noudattaminen
 • erilaisten hyödynnettävien materiaalien tunnistaminen
 • erilaisten materiaalien vastaanotto ja luokittelu
 • materiaalien käsittely ja käsittelyn edellyttämien koneiden ja laitteiden käsittely
 • käsitellyn materiaalin laadun seuranta

4. Ympäristöalan viestintätehtävissä toimiminen

 • ympäristöviestinnän suunnittelu
 • ympäristöviestintätapahtuman toteuttaminen

5. Ympäristöalan yrittäjänä toimiminen

 • liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen

6. Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta, erikoisammattitutkinnosta tai perustutkinnosta (25 osp)

 • Ympäristöhuollon ammattitutkintoon voidaan valita yksi tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, mikäli sen katsotaan tukevan tätä tutkintoa. Tutkinnon osa nimetään todistukseen siten, kuin se on siinä tutkinnossa, josta se on valittu.

Osaamisala: 
Ympäristöhuollon osaamisala
Lisätietoja: 

Lehtori Raija Salmi, p. 050 3732 988 raija.salmi@livia.fi

Koulutuksen hinta: 

Osallistumismaksu on 100 €. Kustannuksia voi syntyä matka-, majoitus- ja ruokailukuluista, lisäksi työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuista esim. työturvallisuuskortti.


Ammattiopisto Livia © 2020