Ammattitutkinto

Lisäkoulutuksena suoritettavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammattikoulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Ensisijaisesti aikuisille tarkoitettu ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) on mahdollista työuran eri vaiheissa. Opiskelu tapahtuu paitsi oppilaitoksissa, myös lisääntyvässä määrin työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä.

Alemmasta perustutkinnosta voi edetä ylempään, mutta ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon voi suorittaa myös suoraan. Aikaisempi osaaminen luetaan hyväksi myöhemmissä opinnoissa.

Aikuisille tarkoitettuun, näyttötutkintona suoritettavaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ei sovelleta yhteishakua. Näyttötutkintoon valmistaviin koulutuksiin ja tutkinnon suorittamiseen haetaan suoraan oppilaitokseen.

suomi

Eläintenhoidon ammattitutkinto, trimmaaja

vko 3/2020 - vko 13/2021 tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan huomioiden koulutuksen lähipäiväohjelma.

Koulutuksessa perehdytään eri rotuisten koirien turkinhoitoon ja trimmaukseen. Eläinten trimmaamisen osaamisalan suorittanut osaa toteuttaa eläimen trimmauksen yhdessä asiakkaan kanssa laatimansa trimmaussuunnitelman mukaisesti ja tehdä eläinten perusterveydenhoitoon liittyviä työtehtäviä.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO 150 osp

Tutkintokoulutus tulossa syksyllä 2020 Hoito- hoiva- ja kasvatusalalla toimija:Tule päivittämään/hankkimaan mielenterveystyön lisäosaamista!

                Kuva Ukko Juntunen

TAVOITTEET

PERHEPÄIVÄHOITAJA- Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, perhepäivähoidon osaamisala

20.9.2019

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, perhepäivähoitajan osaamisalan suorittanut osaa toteuttaa monipuolista ja lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta vastuullisena kasvattajana. Hän on aktiivinen yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

KOHDERYHMÄ
Tutkinto on tarkoitettu perhepäivähoitajana työskenteleville tai sellaiseksi haluaville.

KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO

TAVOITE
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

 

KOHDERYHMÄ
Tutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä ja haluavat suorittaa ammattitutkinnon. 

Eläintenhoidon ammattitutkinto 150 osp.

Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat toimia joko itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä eläinhoitolassa tai löytöeläinkodissa.Koulutus sopii myös niille, jotka toimivat eläinhoitolayrittäjinä, mutta joilta puuttuu alan ammattitutkinto.

Arboristi, Puutarha-alan ammattitutkinto, Puunhoidon osaamisala

Tutkintokoulutus toteutetaan ajalla 6.2.2020 - 12.11.2021.Haku koulutukseen 10.11.2019 mennessä hakulinkin kautta.Hakulinkki koulutukseen: HAE KOULUTUKSEEN  Kutsumme hakijat valintahaastatteluun. Haastattelut ovat viikolla 48/2019 (25. - 26.11.2019), koulurakennus/Tuorla.

PÄÄSYVAATIMUKSET
Pääsyvaatimuksena koulutukseen on aikaisempi tutkinto joka tukee ammattitutkinnon vaatimuksia  (esim. puutarhatalouden tai metsäalan perustutkinto) tai noin kolmen vuoden pituinen alaan liittyvä työkokemus. Lisäksi koulutukseen ja tutkintoon hakeutuvalla on oltava hyvät fyysiset ja henkiset valmiudet kiipeillä ja työskennellä korkealla puissa.

"Viljelijä", Maatalousalan ammattitutkinto (iltaopinnot)

Tutkintokoulutuksen voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Kesto n. 1 vuosi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Tavoitteet

Kalatalouden ammattitutkinto -Vesiviljelyn osaamisala

Opiskele kalanviljelyn ammattilaiseksi tai vahvista vesiviljelyalan osaamistasi kalatalouden ammattitutkinnossa, koulutus alkaa tammikuussa 2020!Koulutus Kalatalous- ja ympäristöopistolla toteutetaan monimuotokoulutuksena eli voit suorittaa tutkinnon työn ohessa.Tutkinnon osiin liittyvät teoriaopinnot toteutetaan etäopiskeluna (verkkoluentoina ja -tehtävinä) sekä erillisinä seminaareina. Käytännön harjoitukset (vähintään 75 dokumentoitua työpäivää koulutusjakson aikana) suoritetaan joko vesiviljelyalan tuotantolaitoksilla, vesiviljelyalan tutkimuslaitoksilla tai vesiviljelyalan koulutuslaitoksilla.Koulutuksen arvioitu kesto on yksi vuosi.    

Koulutuksen laajuus on 150 osaamispistettä (osp), joka koostuu kolmesta pakollisesta sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Koulutukseen liittyvästä arjoittelupaikasta sovitaan erikseen opiskelijan kanssa.
Tutkinnon suorittamiseen liittyvä ohjauksesta sovitaan opiskelijan kanssa erikseen.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

Kalatalouden ammattitutkinto - Kalastusopastuksen osaamisala

Kalastusopas

Olet kalastusopas tai haluat sellaiseksi? Kuinka pärjäät kiristyvässä kilpailussa? Miten rakennat maineesi oppaana? Ovatko tietosi ajan tasalla?

Oletko pohtinut, kuinka rakentaisit kalastusoppaan ammattitaitoasi niin, että pärjäisit myös tulevaisuudessa, entistä vaativampien asiakkaiden kanssa?

Sivut

Tilaa syöte RSS - Ammattitutkinto

Ammattiopisto Livia © 2019