Ammattitutkinto

Lisäkoulutuksena suoritettavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammattikoulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Ensisijaisesti aikuisille tarkoitettu ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) on mahdollista työuran eri vaiheissa. Opiskelu tapahtuu paitsi oppilaitoksissa, myös lisääntyvässä määrin työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä.

Alemmasta perustutkinnosta voi edetä ylempään, mutta ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon voi suorittaa myös suoraan. Aikaisempi osaaminen luetaan hyväksi myöhemmissä opinnoissa.

Aikuisille tarkoitettuun, näyttötutkintona suoritettavaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ei sovelleta yhteishakua. Näyttötutkintoon valmistaviin koulutuksiin ja tutkinnon suorittamiseen haetaan suoraan oppilaitokseen.

suomi

KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO

13.5.2019 - 26.2.2021

TAVOITE
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

 

KOHDERYHMÄ
Tutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä ja haluavat suorittaa ammattitutkinnon. 

Eläintenhoidon ammattitutkinto 150 osp.

Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat toimia joko itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä eläinhoitolassa tai löytöeläinkodissa.Koulutus sopii myös niille, jotka toimivat eläinhoitolayrittäjinä, mutta joilta puuttuu alan ammattitutkinto.

Arboristi, Puutarha-alan ammattitutkinto, Puunhoidon osaamisala

Tutkintokoulutus toteutetaan ajalla 23.1.2020 - 12.11.2021.Haku koulutukseen 31.10.2019 mennessä hakulinkin kautta.Hakulinkki koulutukseen: HAE KOULUTUKSEEN  

PÄÄSYVAATIMUKSET
Pääsyvaatimuksena koulutukseen on aikaisempi tutkinto joka tukee ammattitutkinnon vaatimuksia  (esim. puutarhatalouden tai metsäalan perustutkinto) tai noin kolmen vuoden pituinen alaan liittyvä työkokemus. Lisäksi koulutukseen ja tutkintoon hakeutuvalla on oltava hyvät fyysiset ja henkiset valmiudet kiipeillä ja työskennellä korkealla puissa.

Maatilatyöntekijä, Maatalousalan ammattitutkinto

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2019.Kesto 1 vuosi. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Tavoitteet

Kalatalouden ammattitutkinto (Vesiviljelyn osaamisala)

Opintojen aloitus sovitaan koulutukseen hakeutumisen yhteydessä.

Kalanviljelijä

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

1.3.2018 - 31.12.2019

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto (40 ov)
Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus, monimuotokoulutus

1.3.2018 - 13.12.2019

Kalatalouden ammattitutkinto (Kalastusopastuksen osaamisala)

Kalastusopas

Olet kalastusopas tai haluat sellaiseksi? Kuinka pärjäät kiristyvässä kilpailussa? Miten rakennat maineesi oppaana? Ovatko tietosi ajan tasalla?

Oletko pohtinut, kuinka rakentaisit kalastusoppaan ammattitaitoasi niin, että pärjäisit myös tulevaisuudessa, entistä vaativampien asiakkaiden kanssa?

Tuotantoeläintenhoitaja, Maatalousalan ammattitutkinto

Tutkintokoulutuksen voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Opinnot toteutetaan työpaikalla oppimisena, joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella sekä etäopinnoilla.

Koulutus on suunnattu maatalouslomittajille, tuotantoeläinyrittäjille, maataloustyöntekijöille sekä alan muille työntekijöille. Hakijalla on oltava perustutkintokoulutus tai vähintään 3 vuoden työkokemus alalta.

Floristi, Puutarha-alan ammattitutkinto, floristiikan osaamisala

Tammikuussa 2019 alkava koulutus: 21.1.2019- toukokuu 2020 (Haku on päättynyt)Syyskuussa 2019 alkava koulutus: 18.9.2019 - syksy 2021

Floristin koulutus

Puutarha-alan ammattitutkintoon floristin osaamisalaan johtava koulutus on suunnattu aikuisille. Floristin osaamisalan suorittanut omaa sellaiset taidot ja tiedot, joiden avulla on mahdollista suoriutua alan vaativista työtehtävistä.

Floristin osaamisala muodostuu neljästä tutkinnon osasta, joista kolme on pakollista ja yksi valinnainen.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Ammattitutkinto

Ammattiopisto Livia © 2019