Ammattitutkinto

Lisäkoulutuksena suoritettavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammattikoulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Ensisijaisesti aikuisille tarkoitettu ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) on mahdollista työuran eri vaiheissa. Opiskelu tapahtuu paitsi oppilaitoksissa, myös lisääntyvässä määrin työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä.

Alemmasta perustutkinnosta voi edetä ylempään, mutta ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon voi suorittaa myös suoraan. Aikaisempi osaaminen luetaan hyväksi myöhemmissä opinnoissa.

Aikuisille tarkoitettuun, näyttötutkintona suoritettavaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen ei sovelleta yhteishakua. Näyttötutkintoon valmistaviin koulutuksiin ja tutkinnon suorittamiseen haetaan suoraan oppilaitokseen.

suomi

Kalatalouden ammattitutkinto - Kalastusopastuksen osaamisala

Kalastusopas

Olet kalastusopas tai haluat sellaiseksi? Kuinka pärjäät kiristyvässä kilpailussa? Miten rakennat maineesi oppaana? Ovatko tietosi ajan tasalla?

Oletko pohtinut, kuinka rakentaisit kalastusoppaan ammattitaitoasi niin, että pärjäisit myös tulevaisuudessa, entistä vaativampien asiakkaiden kanssa?

Tuotantoeläintenhoitaja, Maatalousalan ammattitutkinto (verkkototeutus)

Tutkintokoulutuksen voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Opinnot toteutetaan työpaikalla oppimisena, joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella sekä etäopinnoilla.

Koulutus on suunnattu maatalouslomittajille, tuotantoeläinyrittäjille, maataloustyöntekijöille sekä alan muille työntekijöille. Hakijalla on oltava perustutkintokoulutus tai vähintään 3 vuoden työkokemus alalta.

Floristi, Puutarha-alan ammattitutkinto, floristiikan osaamisala

Tammi-helmikuussa 2020 alkava koulutus:

Floristin koulutus

Puutarha-alan ammattitutkintoon floristin osaamisalaan johtava koulutus on suunnattu aikuisille. Floristin osaamisalan suorittanut omaa sellaiset taidot ja tiedot, joiden avulla on mahdollista suoriutua alan vaativista työtehtävistä.

Floristin osaamisala muodostuu neljästä tutkinnon osasta, joista kolme on pakollista ja yksi valinnainen.

Ympäristöalan ammattitutkinto - Tuorla

Seuraava tutkintokoulutus alkaa 3.9.2019 (täydennämme linjaa vuoden 2019 loppuun asti).  Koulutuksen kesto on n. 1 vuosi. Koulutuksessa lähiopetusta on yhtenä iltana viikossa. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta tutkintokoulutuksen pituus ja toteutusmuoto määräytyvät.

Ympäristöalan ammattitutkinnon koulutus

Ympäristöhuollon osaamisala

Koulutus on suunnattu ympäristöhuollon tehtävissä työskenteleville, alalle aikoville tai siitä kiinnostuneille henkilöille.

KOULUTUKSEN TAVOITE

Eläintenhoidon ammattitutkinto - Paimio

Klinikkaeläinhoitamisen osaamisalan tutkintokoulutus alkaa vuosittain marraskuussa. Koulutus kestää noin vuoden.  Klinikkaeläinhoitamisen osaamisala toteutetaan päiväopetuksena oppilaitoksella ja työpaikalla järjestettävänä koulutuksena (koulutussopimus tai oppisopimus).

Ammattitutkinnon opiskelija saa työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.
Eläintenhoidon ammattitutkinto (150 osaamispistettä) koostuu pakollisista tutkinnon osista (110 – 130 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (20 – 40 osaamispistettä).

Sivut

Tilaa syöte RSS - Ammattitutkinto

Ammattiopisto Livia © 2019