Perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto

Ammattikoulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin.

Tutkintojärjestelmä sallii etenemisen paitsi yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sisällä, myös näiden välillä. Ammatillisesta perustutkinnosta on mahdollista edetä työelämän näyttötutkintoihin sekä jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin ja korkeakouluihin.

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti perusopetuksen päättövaiheessa tai lukiokoulutuksen päättyessä valtakunnallisen yhteishaun kautta. Yhteishaku oppilaitoksiin tapahtuu vakiintuneina ajankohtina kahdesti vuodessa. Osassa koulutuksesta haetaan suoraan oppilaitokseen. Yhteishaku ei pääsääntöisesti ole käytössä ammatillisiin erityisoppilaitoksiin, tanssi-, musiikki- ja liikunta-alan koulutukseen eikä vieraskieliseen koulutukseen ja urheilijoille tarkoitettuun koulutukseen.

Ensisijaisesti aikuisille tarkoitettuun, näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen ei sovelleta yhteishakua. Näyttötutkintoon valmistaviin koulutuksiin ja tutkinnon suorittamiseen haetaan suoraan oppilaitokseen.

suomi

Taimitarhakasvien tuottaminen -tutkinnon osa

6.4.-23.5.2020

Osatutkintotavoitteinen tutkintokoulutus. Suoritettava tutkinnon osa Taimitarhakasvien tuottaminen, 15 osaamispistettä.

Oletko kiinnostunut perennoista, puista tai pensaista? Haluatko oppia miten niitä lisätään ja miten niitä voi käyttää viherrakentamisessa ? Kiinnostaako perennojen kasvatus leikkokukiksi? Lähikukat ovat nyt in! 

Leikkokukkien tuottaminen avomaalla -kurssi

14.3.-26.9.2020 Lähipäivien aikataulu:  la 14.3. la 4.4. la 25.4. la 16.5. viikko 24, 3 lähipäivää erikseen sovitun aikataulun mukaan viikkojen 26-31 välillä, yhteensä 3 lähipäivää erikseen sovitun aikataulun mukaan la 28.8. ma 24.8. viikkojen 35-38 aikana 1 löhipäivä erikseen sovitun aikataulun mukaan pe-la 25.-26.9.

Lähikukka on ajan ilmiö!

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja tai maaseutuyrittäjä (pienryhmäkoulutus)

Koulutus alkaa elokuussa 2020.

Koulutus on suunnattu mukautetun peruskoulun käyneille tai muuten tukea tarvitseville opiskelijoille. Opetus toteutetaan pienryhmässä, jossa on enintään 12 opiskelijaa. Ensimmäisen vuoden aikana oppitunneilla on mukana kaksi opettajaa tai opettaja ja ohjaaja. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja työpainotteisia. Perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä.

Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen -tutkinnon osa puutarha-alan perustutkinnosta, oppisopimuskoulutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Koulutus on tutkintotavoitteista ja se perustuu puutarha-alan perustutkinnon viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen -tutkinnon osaan, jonka laajuus on 60 osp.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, maahanmuuttajataustaisille suunnattu työvoimakoulutus

Koulutus alkaa 16.3.2020. Koulutusajan pituus riippuu aikaisemmasta koulutustaustasta/työkokemuksesta ja määräytyy yksilöllisesti. Arvioitu koulutusaika on 2,5 vuotta. Koulutus toteutetaan Ammattiopisto Livian sosiaali- ja terveysopistossa Kaarinassa.

Tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp.), lähihoitaja, ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaamisala tai vammaistyön osaamisala. Koulutus muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista:

Hedelmä- ja vihannesosastomestariksi oppisopimuskoulutuksella

Koulutus alkaa 4.5.2020. Kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan.

Ammattiopisto Livia järjestää hedelmä- ja vihannesosastoilla työskenteleville henkilöille oppisopimuskoulutusta, joka rakentuu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lähipäivistä sekä etäopetuksesta ja -tehtävistä. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Seuraava koulutus alkaa ke 12.08.2020

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä.  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä mm. päivähoidossa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa.

Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala

Seuraava tutkintokoulutuksen ryhmä aloittaa 10.1.2019.

Koulutus on tarkoitettu:

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala

Seuraava aikuisille suunnattu maatalousalan perustutkinnon eläintenhoidon osaamisalan tutkintokoulutus alkaa tammikuussa 2021.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa vankka perusammattitaito eri eläinammateissa työskenteleville sekä yrittäjäksi aikoville.

Kalatalouden perustutkinto

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2019 ja kestää yo-pohjaisena noin 2 vuotta, pk-pohjaisena noin 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Ammattikalastaja - Kalanjalostaja - Kalastusmatkailu - Kalanviljely

Sivut

Tilaa syöte RSS - Perustutkinto

Ammattiopisto Livia © 2020