Rapsia pellossa.

Livian opetusmaatilalla kokeillaan rapsin jankkurikylvöä

Ammattiopisto Livian opetusmaatila Tuorla Farmilla kokeillaan farmin historiassa ensimmäistä kertaa jankkurikylvöä. Jankkurikylvössä on tarkoituksena lopettaa nurmi ensin glyfosaattivalmisteella, joka tappaa rikkakasvit peltolohkolta. Sen jälkeen kasvusto murskataan ja maa muokataan jankkurilla, minkä yhteydessä muokkausuriin kylvetään rapsin siemen jankkurin puhaltimella. Jankkurikylvössä maa siis  muokataan ja kylvetään samaan aikaan - toisin kuin perinteisemmissä menetelmissä, joissa maa ensin muokataan ja sen jälkeen kylvetään.

Liviassa on opiskelijoiden käytössä noin 160 hehtaaria viljelymaata. Osa maasta on lehmien rehukäyttöön tarkoitetussa nurmiviljelyssä ja osaa käytetään elintarvikekasvien tuotannossa, kuten viljan ja kasviproteiinien eli härkäpavun ja herneen kasvatukseen. Jankkurikylvöä kokeillaan nyt Tuorlassa meren rannassa sijaitsevalla Taka-Jokelan lohkolla, jossa on ollut noin 10 vuoden ajan laidunnurmi. Tästä syystä lohkolla on osittain runsaitakin painaumia, joihin jankkurikylvön toivotaan auttavan. Lannoitus kokeilulohkolle suoritetaan keskipakoislevittimellä eli traktorin perään liitettävällä työkoneella, joka levittää pellettimäisen lannoiterakeen ja Sluxx HP -rautasulfiittietanasyötin maahan.

- On mielenkiintoista kokeilla uusia tekniikoita, joilla saadaan minimoitua maanmuokkausta ja edelleen minimoidaan myös maan liiallista kuivumista. Polttoaineen kulutuksen väheneminenkin on yksi merkittävä tekijä. Näen tärkeänä myös mahdollisimman kevyen maanmuokkauksen, koska kyseessä on eroosioherkkä rinnelohko, Tuorla Farmin tilanhoitaja Tuomo Virta taustoittaa jankkurikylvön kokeilua Tuorlassa. 

Liviassa on ainutlaatuinen toimiva opetusmaatila, jossa opiskelijat pääsevät työskentelemään ympärivuotisesti omien teoriaopintojensa ohella. Liviassa painotetaan käytännön oppimisen tärkeyttä ja halutaan rohkaista opiskelijoita ottamaan vastuuta käytännön töistä ja olemaan aktiivisia maaseudun kehittäjiä.

Opiskelijat ovatkin jankkurointiprojektissa suuressa roolissa. Maatalousalan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat Meeri Nuutinen ja Veera Lampola ovat saaneet vastuulleen hankkia projektissa käytettävän jankkurin ja traktorin sekä suunnitella kokeilun aikataulutuksen.

- Koemme, että projektissa mukavinta on luoda verkostoa alan toimijoiden kanssa ja olla oikeasti vastuussa näinkin ison projektin onnistumisesta. Olemme tyytyväisiä, että Livian opettajat luottavat meihin ja antavat meidän kehittää omaa osaamistamme tätäkin kautta. Yksin emme kuitenkaan asian kanssa ole, henkilökunnalta saa aina tarvittaessa apua, toteavat Meeri ja Veera yhteen ääneen.

- Tämänkaltaiset projektit ovat merkittäviä oppimisen ja vastuunkantamisen osalta, tilanhoitaja Virta komppaa opiskelijoiden näkemystä.

- Olemme jo olleet yhteydessä Halikon Maamiesseuraan ja sopineet heidän kanssaan jankkurin vuokrauksesta. Hankkijan kanssa on puolestaan neuvoteltu traktorin lainasta, Veera kertoo projektin ensimmäisistä askeleista. 

Kolme henkilöä seisomassa maatilalla työkoneen edessä.
Livian maatalousalan opiskelijat Meeri Nuutinen ja Veera Lampola sekä tilanhoitaja Tuomo VIrta suunnittelemassa jankkurikylvön etenemistä.