Rehtori Ilkka Harkkila ja Lounametsän johtaja Hannu Justen istuttamassa puuntainta.

Ammattiopisto Livia ja Metsänhoitoyhdistys Lounametsä solmivat kumppanuussopimuksen

Ammattiopisto Livia ja Mhy Lounametsä ovat solmineet toistaiseksi voimassa olevan kumppanuussopimuksen. Tavoitteena on edistää metsäalan koulutuksen työelämälähtöisyyttä, kasvattaa metsä- ja luonnonvara-alan opiskelijoiden osaamista ja kiinnostusta metsäammatteihin sekä lisätä metsänomistajien koulutusmahdollisuuksia sekä sitä kautta ymmärrystä metsäomaisuuden hoidosta.

Yhteistyötä syventämällä Ammattiopisto Livia ja Mhy Lounametsä pyrkivät vahvistamaan metsä- ja luonnonvara-alan osaamista, kumppaniorganisaatioiden osaamista sekä vastaamaan lounaisen Suomen metsäalan yrittäjien työvoimatarpeisiin.

Kumppanuus pitää sisällään mm. työssäoppimisen mahdollisuuksia ja metsänhoitoon liittyviä työkohteita, metsänomistajille suunnattua lisä- ja täydennyskoulutusta sekä tapahtumayhteistyötä. Lisäksi on suunnitteilla Mhy Lounametsän asiantuntijoille räätälöityä koulutusta. Myös keskinäinen konsultaatio osaamisen kasvattamiseksi on mahdollista.

- Tiiviimpi yhteistyö työelämän ja koulutusorganisaatioiden välillä on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää työelämän vaatimuksia paremmin ja sitä kautta suunnata koulutusta ja ennakoida koulutustarpeita. Tällä edesautetaan myös metsä- ja luonnonvara-alan opiskelijoiden ymmärrystä siitä, mitä tuleva työ vaatii. Pyrimme luomaan opiskelijoille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyksiä työelämään ja polun lisäkoulutukseen. Mhy Lounametsä on toimialueensa johtava yksityismetsätalouden toimija, jonka kanssa on luonnollista viedä näitä asioita eteenpäin, kuvailee Ammattiopisto Livian rehtori Ilkka Harkkila.

- Metsäala tarvitsee osaavia ammattilaisia. Mitä enemmän pystymme tarjoamaan harjoittelumahdollisuuksia ja myönteisiä kokemuksia, sen varmemmin nuori löytää reittinsä metsäammattiin. Tarjolla olevat työntekijät ovat usein ilman alan koulutusta, ja tarve olisi heti lähdössä ammattitaitoisemmasta työvoimasta. Kumppanuudella edistämme myös metsien aktiivista ja monipuolista hoitoa ja niiden käyttöä kestävästi. Metsänomistajilla on tärkeä rooli metsäomaisuuden hoidossa. Yhteistyössä Livian kanssa pystymme tarjoamaan heille laadukasta ja monipuolista koulutusta. Haluamme kehittää myös asiantuntijoidemme luonnonhoito-osaamista, kertoo Mhy Lounametsän johtaja Hannu Justen.

- Kumppanuussopimuksella halutaan tukea myös Lounais-Suomen metsäohjelmaa, jossa painotetaan kouluyhteistyön lisäämistä, työvoiman saatavuuden edistämistä ja metsäalan aktiivista vuorovaikutusta ja kumppanuuksien lisäämistä, painottaa Livian lehtori Kim Grusander, joka on ollut käynnistämässä kumppanuusneuvotteluja työelämätoimijoiden kanssa.

Lisätiedot:
Ilkka Harkkila, rehtori, Ammattiopisto Livia, ilkka.harkkila(at)livia.fi tai puh. 050 303 9827
Hannu Justen, johtaja, Mhy Lounametsä, hannu.justen(at)mhy.fi tai puh. 044 533 8242

 

Lounametsän logo.
Metsänhoitoyhdistys Lounametsä toimii Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa ja on alueensa johtava yksityismetsätalouden toimija. Lounametsä tarjoaa monipuolisesti metsäomaisuuden ja metsänhoidon palveluita. Se valvoo metsänomistajien etuja tuntien paikalliset erityispiirteet ja toimii pitkäjänteisesti huomioiden metsänomistajien moniarvoiset tavoitteet. Palveluksessamme on 40 henkilöä ja 100 urakoitsijaa, ja liikevaihtomme vuonna 2021 oli noin 23 Me. Konserniin kuuluu energiapuukauppayhtiö Lounapuu Oy.