Jatkuva haku

Mikä on jatkuva haku?

Jatkuva haku tarkoittaa, että oppilaitokset voivat ottaa uusia opiskelijoita vapaille koulutuspaikoille joustavasti ympäri vuoden ja määritellä omat koulutuskohtaiset hakuajat.

Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Sinun kannattaa hakeutua koulutukseen jatkuvan haun väylän kautta erityisesti, jos:

 • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon (lukion tai ammatillisen koulutuksen) tai korkeakoulututkinnon
 • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
 • haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia
 • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena
 • et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.

Jatkuvassa haussa hakeminen

Ammattiopisto Liviassa koulutusten hakuajankohdat on määritelty koulutusten esittelyissä tutkinnoittain tai tutkinnon osittain. Osan koulutuksista voi aloittaa joustavasti ympäri kalenterivuoden, jolloin myös jatkuva haku on koko ajan auki.

Tarkasta hakuajat ja koulutusten ajankohdat ja hae haluamaasi koulutukseen ensisijaisesti suoraan koulutustarjonnan hakulinkkien kautta tai Livian koulutuskalenterin kautta.

Jos et vielä tiedä, mikä koulutus tai koulutusmuoto sinulle parhaiten sopii, tutustu avoimeen koulutushakuumme.

Ammattiopisto Livian jatkuvan haun valintakriteerit

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla katsotaan olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi ottamisessa sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Valintakriteereinä käytetään sekä kaikille aloille yhteisiä että alakohtaisia tekijöitä. Kirjalliset hakemukset voidaan pisteyttää, lisäksi valintahaastattelut ja mahdolliset soveltuvuuskokeet pisteytetään opiskelijavalintaa varten. Valinnan tuloksista tiedotetaan postin ja/tai sähköpostin välityksellä kirjallisesti.

Ammattiopisto Livian opiskelijat valitaan yleisesti seuraavien kriteerien pohjalta:

 • soveltuvuus alan työtehtäviin
 • soveltuvuus koulutukseen
 • koulutustarve
 • motivaatio
 • alalle suuntautuminen ja urasuunnitelmat
 • koulutustausta
 • työkokemus
 • alaan liittyvä harrastuneisuus
 • kielitaito (joissakin tutkinnoissa/koulutuksissa on kielikoe)
 • opiskelumahdollisuudet ja -valmiudet
 • mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe
 • alakohtaiset terveydentilavaatimukset

Tarkennetut valintaperusteet on ilmoitettu koulutusesittelyjen yhteydessä.