Oppisopimuskoulutus


 

Hae oppisopimuskoulutukseen

Hae oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutuksena on mahdollisuus suorittaa Ammattiopisto Liviassa toteutettavia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai niihin liittyviä tutkinnon osia. Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii ensin omatoimisesti koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus. Myös yrittäjä voi hakeutua oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoa vastaavia työtehtäviä, päätoimista työskentelyä sekä työpaikkaohjaajaa.

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan täyttämällä hakemus alla olevien linkkien kautta:

Haku luonnonvara-alojen oppisopimuskoulutukseen:

HAE OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN

Haku sosiaali- ja terveysalan oppisopimuskoulutukseen:

HAE OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN

Liviassa käynnistyy myös oppisopimusryhmiä eri koulutusaloilla. Nyt haussa olevat:

Tietoa oppisopimuskoulutuksesta

Tietoa oppisopimuskoulutuksesta

Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen väliseen yhteistyöhön. Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella (mm. oppilaitoksen tilat ja verkko-opetus).

Oppisopimuksen pituuteen vaikuttaa opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus sekä opiskeltava tutkinto tai tutkinnon osa. Oppisopimus on määräaikainen ja se perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen työsopimukseen. Oppisopimus voidaan tehdä uuteen tai jo voimassaolevaan työsuhteeseen. Oppisopimukseen sovelletaan työsuhteessa tai virkasuhteessa sovellettavaa lainsäädäntöä. Myös yrittäjät voivat hankkia oppisopimuksella omaan ammattialaansa liittyvän tutkinnon tai tutkinnon osia.

Oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen järjestäjä maksaa opiskelijalle hakemuksesta koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuvan osaamisen hankkimisen ajalta päivärahaa ja perheavustusta sekä korvausta majoittumis- ja matkakustannuksista. Mikäli oppisopimusopiskelijaksi valitaan työtön työnhakija, voi työnantaja saada työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. TE -toimisto päättää tuesta, sen suuruudesta ja kestosta, lisätietoa te-palvelut.fi. Oppisopimuskoulutus on maksutonta lukuun ottamatta työelämän lupakorttien viranomaismaksuja ja mahdollisia opiskelumateriaaleja.

Lisätietoja oppisopimuksista:

  • luonnonvara-alat: koulutussuunnittelija Pia Suutari, pia.suutari(at)livia.fi, 050 4629129
  • sosiaali- ja terveysala: tutkintovastaava Annastiina Hedman, annastiina.hedman(at)livia.fi, p. 050 3732760