Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus – tapa oppia työpaikalla

Apprenticeship training in English

Oppisopimuksella voit opiskella työurasi eri vaiheissa. Koska oppisopimus perustuu työsopimukseen, saat opintojesi ajalta palkkaa ja yhdistät työn ja opiskelun. Kehität osaamistasi työskennellen työtehtävissäsi, joko työntekijänä työsuhteessa tai yrittäjänä. Opiskeluun kuuluu myös oppilaitoksessa järjestettäviä opiskelupäiviä ja/tai verkko- ja itsenäistä opiskelua.

Oppisopimuksen kestoon vaikuttaa aikaisempi koulutuksesi, työkokemuksesi sekä tutkinto tai tutkinnon osa, jota opiskelet. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus ja palkkaus perustuu alan työehtosopimukseen. Lisäksi sovelletaan työlainsäädäntöä ja oppisopimukseen kuuluvat normaalit vuosilomat sekä työterveyshuolto. Työpaikalla sinua ohjaa tehtävään valittu työpaikkaohjaaja ja osaamisesi kasvaessa myös vastuu ja työtehtävien haastavuus lisääntyvät. Lue lisää kouluttautumisesta työn ohella: Kouluttaudu työtä tehden (Oppisopimus ry)

Myös yrittäjälle voidaan solmia oppisopimus omaan yritykseen ja hän voi hankkia oppisopimuksella omaan ammattialaansa liittyvän tutkinnon tai tutkinnon osia. Yrittäjän tueksi solmitaan mentorointisopimus toisen alan yrittäjän kanssa.

Lue lisää: Ammattiopisto Livian opas yrittäjän oppisopimuskoulutus 2023 tai Mentorin manuaali (Oppisopimus ry)

Mitä oppisopimus tarkoittaa opiskelijalle?

Oppisopimuksella on mahdollista opiskella perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja tai niiden osia. Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa useammassa yrityksessä ja saat saman jatko-opintokelpoisuuden kuin suorittamalla opinnot oppilaitoksessa. Opiskelemalla työtä tehden kerrytät samalla myös työkokemustasi. Oppisopimuksella opit työelämälähtöisesti uuden ammatin, vaihdat uudelle alalle, hankit todistuksen olemassa olevasta osaamisesta, saat keskeytyneet opinnot loppuun tai täydennät osaamistasi lisäkouluttautumalla.

Oppisopimuskoulutus on maksutonta lukuun ottamatta työelämän lupakorttien viranomaismaksuja ja mahdollisia opiskelumateriaaleja.

Voit opiskella oppisopimuksella, kun

 • löydät uuden työpaikan tai sinulla on työpaikka tai toimit yrittäjänä ja työaikasi on vähintään 25 h/viikko
 • olet keskustellut oppisopimusmahdollisuudesta työnantajasi kanssa ja työtehtäväsi vastaavat suoritettavaa koulutusta
 • olet vähintään 15-vuotias (yläikärajaa ei ole)
 • sinulla on riittävä kielitaito selviytyä opinnoista suomen (tai osassa tutkintoja) ruotsin kielellä

Ammattiopisto Livian oppisopimusopas hakijalle ja opiskelijalle 2023

Mitä työnantaja hyötyy oppisopimuksesta?

Oppisopimus on erinomainen tapa rekrytoida uutta työvoimaa tai kouluttaa olemassa olevaa henkilöstöä. Ammatillisen pätevyyden lisäksi saadaan koulutettua juuri oman työpaikan näköinen työntekijä ja samalla varmistetaan, että työyhteisössä on osaavia tekijöitä sekä nyt että tulevaisuudessa. Myös hyvin sujunutta palkkatukijaksoa voi jatkaa oppisopimuksella, kun halutaan työllistää hyvä työntekijä yritykseen.

Oppisopimus palvelee työnantajaa:

 • kun on tarve rekrytoida uusia työntekijöitä
 • kun kehitetään oman henkilöstön ammattitaitoa
 • kun on tarve kehittää työpaikkaa
 • kun reagoidaan ja valmistaudutaan muutoksiin

Lue lisää: Kehitä ja kasvata yritystäsi (Oppisopimus ry)

Kouluttaminen oppisopimuksella on työnantajalle maksutonta. Suoria kustannuksia syntyy opiskelijan palkasta sivukustannuksineen sekä työpaikkaohjaajan ohjaukseen kuluvasta työajasta. Ohjauskustannuksiin voi saada koulutuskorvausta, jonka suuruus riippuu suoritettavasta tutkinnosta sekä siitä, solmitaanko oppisopimus nykyiselle vai uudelle työntekijälle. Koulutuskorvauksen maksatusjaksot ovat 1.1.-30.6. ja 1.7.-31.12. Koulutuskorvauksen maksu tapahtuu noin 14 päivää maksatusjakson päättymisen jälkeen.

Työnantaja voi hakea palkkatukea TE-palveluista työttömän työnhakijan työllistämiseen oppisopimuksella. Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin työnantaja on saanut palkkatukipäätöksen. Palkkatuesta, sen määrästä ja kestosta päättää TE-toimisto työnantajan hakemuksen perusteella. Lue lisää palkkatuesta te-palveluiden sivuilta.

Miten saan oppisopimuskoulutuspaikan?

 • Jos sinulla ei vielä ole oppisopimuspaikkaa

Oppisopimuspaikka pitää hankkia itse. Lue vinkit >> Miten saan oppisopimuspaikan

 • Jos sinulla on jo oppisopimuspaikka

Kun sinulla on jo oppisopimuspaikka oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan alla olevien linkkien kautta.

Haku luonnonvara-alojen oppisopimuskoulutukseen:

HAE OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN

Haku luonnonvara-alojen oppisopimuskoulutukseen/Parainen

HAE OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN

Haku sosiaali- ja terveysalan oppisopimuskoulutukseen:

HAE OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN

Liviassa käynnistyy myös oppisopimusryhmiä eri koulutusaloilla. Nyt haussa olevat:

Tietoa opintososiaalista etuuksista

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelet keskimäärin muutamia päiviä kuukaudessa oppilaitoksessa ja niiden ajalta voit hakea opintososiaalisia etuja:

 • Päiväraha 15 € opiskelupäivältä, jos et saa niiltä päiviltä palkkaa
 • Perheavustus 17 € opiskelupäivältä, jos sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavia, etkä saa niiltä päiviltä palkkaa
 • Matkakorvaus 0,33 €/km yhdeltä edestakaiselta matkalta kalenteriviikossa, jos kotiosoitteestasi oppilaitokselle on yli 10 km tai oppivelvollisilla yli 7 km
 • Majoituskorvaus 8 €/vuorokausi, jos koulutuksen aikana majoittaudutaan toisella paikkakunnalla

Ammattiopisto Livian oppisopimusoppaat

Lisätietoa oppisopimuksesta

 • Luonnonvara-alat: koulutussuunnittelija Pia Suutari, pia.suutari(at)livia.fi, puh. 050 4629 129
 • Sosiaali- ja terveysala: tiiminvetäjä Markku Hirvonen, markku.hirvonen(at)livia.fi, puh. 050 373 2757