Opiskeluvälineet pöydällä

Jatko-opinnot

Jatko-opinnot ja jatko-opintokelpoisuus  

Kiinnostaako sinua opintojen jatkaminen ammattikorkeakoulussa ja/tai haluatko tutkintoosi täydentävää sisältöä korkeakouluopinnoista? 

Ammattikoulu avaa ovet myös jatko-opintoihin 

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteen opintoihin eli ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Muita jatko-opintomahdollisuuksia perustutkinnon suorittamisen jälkeen ovat sekä ammattitutkinnot että erikoisammattitutkinnot, joita on mahdollista opiskella kaikilla Livian aloilla.  

Jatko-opintoihin hakeutumista korkea-asteelle voi edesauttaa suorittamalla väyläopintoja. Ammattiopisto Livia tekee yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Esimerkiksi maatalousalan perustutkinnon opiskelija voi hakeutua ammattikorkeakouluun agrologiopintoihin, sosiaali- ja terveysalan opiskelija sairaanhoitajaksi tai luonto-, ympäristö- ja kalatalousalan opiskelija insinööriopintoihin (TUAMK). Maatalousalan perustutkintoa opiskelevalle väyläopinnot tarkoittavat, että suoritettuaan sekä perustutkinnon että kaksi 15 opintopisteen laajuista agrologiopintojen opintokokonaisuutta (moduulia), hän voisi hakeutua avoimen erillishaun kautta ilman valintakokeita tutkinto-opiskelijaksi Hämeen ammattikorkeakouluun.  

Jatko-opintojen suunnittelussa auttavat Livian opinto-ohjaajat koko opintojen ajan.  

 

Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

Väyläopinnot Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK)  

Mitä väyläopinnot ovat? 

Väyläopinnot tarkoittavat kahta 15 opintopisteen laajuista ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvaa moduulia, jotka opiskellaan alan ammatillista perustutkintoa suoritettaessa. Puutarha-alan perustutkintoa opiskelevalle väyläopinnot ovat hortonomiopintojen moduuleita (koulutusohjelmana joko rakennettu ympäristö tai puutarhatalous, Lepaan kampus), maatalousalan perustutkintoa opiskelevalle agrologiopintoja (Mustialan kampus) ja metsäalan perustutkintoa opiskelevalle metsätalousinsinööriopintoja (Evon kampus).  

Mitä väyläopinnoista hyötyy? 

Väyläopintojen avulla hankit kokemusta ammattikorkeakouluopiskelusta ja saat suoritettuasi perustutkinnon ja väyläopintojen moduulit mahdollisuuden hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen erillishaun kautta ilman valintakoetta. Tuolloin suoritettuna on jo siis 30 opintopistettä korkeakouluopintoja. HAMK tekee päätöksen tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisestä. 

Hyödyt myös perustutkinnossa ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin tunnustettuna maksimissaan 30 osaamispistettä.  

Onko ennakkoehtoja ja miten väyläopintoihin voi hakeutua? 

Opintojen perustutkinnossa on edettävä hyvin. Väyläopinnot on suunnattu opiskelijoille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa. 

Opiskelijat esitellään HAMKille joko touko- tai marraskuussa. HAMK tekee päätöksen väyläopiskelijaksi ottamisesta, eri toimipaikoissa hakeutumisen askeleet voivat hieman poiketa toisistaan. Useimmiten väyläopintojen alkuun kuuluu Teams-tapaaminen sekä myös suunnittelua oman opettajatuutorin ja opon kanssa. Väyläopinnoista tehdään opiskelusopimus, jonka allekirjoittavat HAMKin opo, opiskelija ja Livian opo.  

Jos olet kiinnostunut HAMKin väyläopinnoista, olethan yhteydessä opinto-ohjaajaasi viimeistään toisen opiskeluvuoden alussa! 

Lisätietoa HAMKin sivuilta: 

https://www.hamk.fi/hae-hamkiin/vaylaopinnot/  

Lisätietoja  
opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, etunimi.sukunimi@livia.fi

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu  

Väyläopinnot Turun ammattikorkeakouluun  
 

Turun ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Livia ovat sopineet yhteistyöopinnoista eli ns. väyläopinnoista. Livian opiskelijoilla on mahdollisuus syksystä 2023 lähtien valita tiettyjä opintoja Turun AMK:n opintotarjonnasta. Opintoja voi liittää osaksi toisen asteen tutkintoa (valinnaiset tutkinnon osat ja jatko-opintovalmiuksia tulevat opinnot) ja opinnoista saa Avoimen AMK:n opintopisteitä. Lisäksi opinnot voidaan myöhemmin hyväksilukea, jos hakeutuu opiskelemaan ammattikorkeakoulututkintoa.  

Yhteistyöopintojaksoille ilmoittautuminen on maksutonta. Opinnoille ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeen kautta, jonka saat opinto-ohjaajalta. Huomaathan, että maksuttomuus ja ilmoittautumislomake koskee vain oman oppilaitoksesi yhteistyöopintoja, ei koko Avoimen AMK:n tarjontaa.   

Seuraavat opintojaksot ovat tarjolla Ammattiopisto Livian opiskelijoille:

SOSIAALI- JA TERVEYSALA  

Syyslukukausi 2023 

Turun ammattikorkeakoulun Sairaanhoitaja AMK -tutkinnon oppimissuunnitelman opintojaksot (linkit opinto-oppaaseen täydentyvät myöhemmin):  

TH00CK44 SUSTAINABLE CLIENT-ORIENTED SOCIAL AND HEALTH SERVICES AND THE BASICS OF ENTRPREUNERSHIP 5 CR, kiintiö 5 opiskelijaa  

TH00CK45 FUNDAMENTALS OF NURSING SCIENCE, ETHICS, AND EVIDENCE-BASED NURSING 5 CR, kiintiö 5 opiskelijaa  

TH00BV35 Gerontologinen hoitotyö 3 op, kiintiö 5 opiskelijaa https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/PSHTS22A/course_unit/15833  

TH00BV36 Vammaisten hoitotyö ja monikulttuurisuus 1 op, kiintiö 5 opiskelijaa https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/PSHTS22A/course_unit/15834  

TH00BV37 Palliatiivinen hoitotyö 2 op, kiintiö 5 opiskelijaa, kiintiö 5 opiskelijaa https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/PSHTS22A/course_unit/15835  

 

Kevätlukukauden 2024 opintotarjonta päivittyy syksyn aikana 

 

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 

Syyskulukausi 2023  

 

Maanantaisin ja torstaisin toteutuvat:  

TE00BU13-3005 Ympäristöongelmat ja elinympäristöjen suojelu 4 op  

TE00BU14-3006 Ekologia 3 op  

TE00BL92-3011 Johdatus kemiaan 3 op  

Tiistaisin ja perjantaisin:  

TE00BV70-3009 Johdatus matematiikkaan ja fysiikkaan 5 op (tämä on kertauskurssi, jos on vahva matematiikka ja fysiikka, niin voi mennä suoraan seuraavalle kurssille)  

TE00BX67-3005 Insinöörimatematiikan perusteet 5 op  

TE00BS18-3005 Fysiikka 5 op (tämä kurssi alkaa lokakuussa ja jatkuu helmikuulle)  

 

Kevätlukukausi 2024   

maanantaisin ja torstaisin:  

5100BH83-3009 Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 4 op  

5100BH85-3009 Yhdyskuntasuunnittelu 5 op  

5100BH87-3008 Ympäristöviestintä 3 op  
1000BH89-3007 Suomen kieli ja viestintä 3 op  

tiistaisin ja perjantaisin:  

TE00BR99-3006 Kemia 3 op  

TE00BX67-3007 Insinöörimatematiikan perusteet 5 - 5 op (jos on syksyllä käynyt johdatus matematiikkaan ja fysiikkaan – opintojakson)  

TE00BX68-3005 Calculus 5 op (ensin pitää olla käynyt insinöörimatematiikan perusteet)  

TE00BX67-3007 Insinöörimatematiikan perusteet 5 op  

 

Opintojen sisältöön pääset tutustumaan esim. Avoimen AMK:n sivuilta. Syksyn opintotarjonta julkaistaan kesällä 15.6. ja kevään tarjonta loppuvuonna 1.12. Huom! AMK opintojen maksuttomuus koskee vain mainittuja opintojaksoja, ei muuta avoimen AMK:n tarjontaa.  

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/avoin-opintotarjonta/  

 

Mikäli kiinnostuit väyläopinnoista Turun ammattikorkeakoulussa, keskustele oman tutoropettajasi kanssa ja ota yhteys opinto-ohjaajaasi!   

Lisätietoja  
opinto-ohjaaja Maria Axberg, etunimi.sukunimi@livia.fi  
opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, etunimi.sukunimi@livia.fi  
koulutussuunnittelija Pia Suutari, etunimi.sukunimi@livia.fi