Miljövårdare, grundexamen inom natur och miljö

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Tvåspråkig Miljövårdarutbildning (kompetensområdet för miljö) from hösten 2024. Undervisningen går främst på finska men med stöd och material på svenska. Betyget på svenska.

Hakeminen

Sök till utbildningen från bifogad hyperlänk. Sök till senast i 31.7.2024.

Ansökan är på finska men du kan svara på svenska.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Grundutbildning: Grundskola eller motsvarande.

Vi kallar alla sökanden till intervju.

Läs mer om kontinuerlig ansökän (på finska).

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Grundexamen i natur och miljö, miljövårdarutbildning start hösten 2024.
Miljövårdarutbildningen vänder sig till personer över 18 års ålder, som funderar över möjligheterna att göra naturen sitt yrke, byta bransch eller annars bara vill utveckla sitt kunnande. Miljövårdarutbildningen förverkligas som flerformsstudier med ca 15 närstudieveckor/läsår och handledda distansstudier under den övriga tiden. Utbildningen som inleds hösten 2024 pågår till december 2026.
Miljövårdare som avlagt kompetensområdet för miljö kan utföra arbetsuppgifter med att återställa, sköta och övervaka miljön. Hen kan välja lämpliga arbetsmetoder och en lämplig arbetsordning, använda utrustning och redskap vid utredning av miljöns tillstånd samt arbeta på ett säkert sätt.

Inom miljövårdsbranchen i Finland förekommer en hel del material enbart på finska, så det förekommer även finskspråkigt utbildningsmaterial under utbildningen. Vi strävar dock till att ha så mycket undervisningsmaterial som möjligt på svenska.

De gemensamma (Gem) ämnena kan enbart studeras på finska (Yto).

I undervisningen utnyttjar vi Livias ypperliga läge med tanke på lärmiljöer. I söder öppnar sig Skärgårdshavet och med dess mångformiga natur, och i norr och öster finns det fina skogsområden med bl.aa Kurjenrahka och Tykö nationalparker. Vi har även ett nära samarbete med lokala företagare och även andra aktörer i hela Egentliga Finland.

Lisätietoja
Lektor, Miljöteamets teamdragare Charlotta Hagman, tel. 050 355 6886
förnamn.efternamn(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Studierna är kostnadsfria. Ett kostnadsfritt mål mat per närstudiedag erbjuds alla grundstudiestuderanden. Skolan har ett internat för studeranden som bor på annan ort. Här kan man bo kostnadsfritt under närstudiedagarna.

Utgifter för verktyg, arbetskläder och korten (eld- och arbets-säkerhet) kan uppstå.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Obligatoriska examensdelar 70 kp

  • Arbete inom natur- och miljöbranschen
  • Arbete vid ett miljöobjekt

Valbara examensdelar

  • Iståndsättning och vård av traditionslandskap
  • Iståndsättning och vård av vattendrag
  • Bekämpning av invasiva arter
  • Iståndsättning och vård av miljöobjekt
  • Planering av företagsverksamhet

Lokala examensdelar

  • Att fungera i skärgården (skärgårdskunskap)