Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla

Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla, 15 osp, on valinnainen osa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai haluavat työskennellä eläinavusteisuuden parissa. Koulutus soveltuu erityisesti terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan tehtävissä työskenteleville sekä muille eläinavusteisesta toiminnasta kiinnostuneille, esimerkiksi maaseutu- tai luontopalveluiden parissa työskenteleville tai toiminnan laajentamista suunnitteleville. Koulutus sopii myös eläinten kanssa vapaaehtoistyötä tekeville tai sellaista suunnitteleville.

Eläinavusteisessa toiminnassa eläin on ennen kaikkea työkaveri, ei pelkkä työväline. Eläimillä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia esimerkiksi keskittymiseen, ongelmanratkaisuun ja empatiataitojen kehittymiseen. Esimerkiksi päiväkoti- ja koulumaailmassa oppimiskokemukset eläimen kanssa keskittyvät kokemuksellisuuteen. Vuorovaikutus eläinten kanssa voi olla helpompaa kuin toiminta ihmisten kanssa, sillä vuorovaikutus on mahdollista myös ilman sanallista kommunikaatiota. Eläinavusteisen toiminnan tavoitteena on osaltaan lisätä ihmisten hyvinvointia, kun ihmistä avustetaan tai tuetaan eläimen ja sen toiminnan avulla.

Eläinvierailuja voidaan toteuttaa esimerkiksi hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa, kerho- ja järjestötapaamisissa. Vierailuiden tavoitteena voi olla asiakkaiden arjen piristäminen, virkistäminen, erilaisiin haasteisiin, kuten oppimis- tai keskittymisvaikeuksiin vaikuttaminen, tai muu sosiaalinen aktivointi ja toiminta. Eläinavusteisessa toiminnassa voi käyttää erilaisia eläimiä: esimerkiksi koiria, kissoja, muita pieneläimiä, kanoja ja lampaita.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa helmikuussa 2025. Lähiopetusta on torstaisin ja perjantaisin noin viitenä viikkona. Näytöt osaamisesta pidetään toukokuussa 2025. Hyväksytyn näytön jälkeen tutkinnon osa on suoritettu.

Hakeminen
Haku helmikuussa 2025 alkavaan koulutukseen aukeaa 1.8.2024 ja päättyy 31.10.2024.

Koulutuksesta pidetään infoilta Teamsin välityksellä tiistaina 5.11.2024 klo 17. Kaikille hakijoille lähetetään sähköpostilla kutsu infoiltaan. Kaikki hakijat haastatellaan. Haastatteluaikoja varataan infoillassa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Eduksi luetaan kokemus tai harrastuneisuus eläin- ja/tai koira-alalta.

Tutkinnon osan voi suorittaa myös oppisopimuksella, jos hakijalla on siihen soveltuva työpaikka (esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla). Lue lisää oppisopimuksesta.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Opiskelija hankkii tutkinnon osan osaamisen lähiopetuspäivissä, etänä suoritettavilla itseopiskelutehtävillä, ja käytännön työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista suoritetaan esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työpaikoilla, kotieläinpihoilla, alan yrityksissä tai yhdistyksissä. Osaamisen kertymistä seurataan oppimispäiväkirjan ja opiskelutehtävien avulla. Lähipäivät järjestetään Paimion ja Tuorlan toimipaikoissa.

Koulutus antaa valmiuksia niin eläinavusteisten palveluiden järjestämiseen kuin eläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen. Koulutuksen suorittaneella on valmiudet toteuttaa itse eläinavusteista toimintaa tai suunnitella sen toteuttamista omalla työpaikallaan yhteistyössä eläinavusteisen toiminnan palveluja tuottavien yrityksien kanssa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaan opintojen tarkempi kesto ja rakenne määräytyvät. Koulutuksen henkilökohtaistamisessa voidaan myös tarkastella sitä, sopiiko oma lemmikki tai kotieläin käytettäväksi esimerkiksi työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa tai näyttöjen suorittamisessa.

Koulutuksen aikana eläinavusteiseen toimintaan käytetään pääasiassa opettajan soveltuvuustestit läpäisseitä koiria sekä mahdollisesti muita oppilaitoksen eläimiä.

Lähiopiskelujakson sisältöä:

 • eläinavusteiset ammatit, apuvälineet ja tarvikkeet eläinavusteisessa työssä
 • eläinten päivittäinen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • eläinten koulutus ja toimintojen harjoitteleminen
 • eläinavusteiset harjoitukset
 • asiakassuunnitelmien tekeminen
 • perehtyminen eläinavusteiseen työskentelyyn
 • eläinavusteisen työskentelyn käynnistäminen

Etäopiskelun sisältöä:

 • opiskelija opiskelee kurssin vetäjän antamien ohjeiden mukaan joko kotona tai työpaikalla. Kyseessä on ohjattu itseopiskelua, jossa opiskelija tutustuu opiskeltavaan aineistoon ja tekee harjoitustöitä itsenäisesti. Opiskeltava materiaali voi olla kirjallista ja/tai sähköistä, esimerkiksi erilaisia verkkomateriaaleja tai videointeja
 • Opiskelumateriaalit ovat saatavilla koulutuksen oppimisalustalla
 • eläinavusteisen hyvinvointipalvelun suunnitteleminen – näytön toteutus oppilaitoksessa, kotieläinpihalla tai omalla työpaikalla
 • suoritusten arviointiasteikko on hyväksytty/täydennettävä

 Työpaikalla (esim. oppisopimus) tapahtuvan oppimisen sisältöä:

 • eläinten päivittäinen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • eläinten koulutus
 • asiakkaan ohjaaminen
 • eläinten kanssa toteutettavien hyvinvointia edistävien tapahtumien järjestäminen ja toteuttaminen

Koulutuksen opettajana toimii eläintenhoitaja ja -kouluttaja, erityisopettaja Kirsi Niittymäki. Kirsi on suorittanut useita eläinalan ja eläinavusteisen toiminnan lisäkoulutuksia, kuten oppimispsykologian perusteet eläinten koulutuksessa (Suomen Eläinkoulutuskeskus), eläinavusteisen valmentaja-koulutuksen (Alfa Partners), ammatillisen koira-avusteisen koulutuksen (Koulutuskeskus Salpaus), eläinavusteisissa palveluissa käytettävien eläinten kouluttamisen ja hyvinvoinnin osatutkinnon (Taitotalo), eläintenkouluttamisen osaamisalan eläintenhoitajan ammattitutkinnon (Ylä-Savon ammattiopisto), täydennyskoulutuksen koira-avusteiseen työhön (Kasvatus- ja kuntoutuskoirat ry) sekä ravihevosvalmentajan peruskurssin ja B-koulutuksen. ​Lisäksi Kirsi on aiemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Mahdollisuus jatkaa opintoja perustutkintoon.

Lisätietoja
Erityisopettaja Kirsi Niittymäki, puh. 050 516 3814
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutuspaikka
Paimio, Taatilantie 110 & Kaarina, Tuorlantie 1