ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoskoulutus - ilmastoviisas toimija

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Monimuotona järjestettävä koulutus alkaa syksyllä 2022. Lähiopetusta on yksi-kaksi iltaa viikossa sekä satunnaisesti perjantaisin - lauantaisin päiväopetuksena (opintokäynnit ja kenttäopetus). Suurimpaan osaan opetuksesta voi osallistua myös etänä Teamsin kautta.

Opintojen kesto on noin yksi vuosi, jos valitsee kaikki tarjottavat tutkinnon osat. 

Hakeminen

Hae koulutukseen sähköisesti alla olevan linkin kautta.

HAE KOULUTUKSEEN

Koulutus alkaa 15.9.2022. Kurssilla on tilaa, hae vielä mukaan!

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Opinnot eivät edellytä alan perustietoja tai -taitoja. Koulutus soveltuu myös muille kuin aiemman ammatillisen koulutuksen suorittaneille.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Ilmastoviisas toimija on Liviassa kehitetty koulutus, joka ei tässä laajuudessa johda tutkintoon. Osatutkintoja voi kuitenkin opiskella ja halutessaan jatkaa koko tutkintoon siirtymällä johonkin ammattiopisto Livian perustutkintoon. Koulutus antaa laajaa yleistietoa ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta sekä erityistietoa maataloudessa ja metsätaloudessa toimijoille. Luonnonvara-alan perustutkinto-opiskelijat voivat sisällyttää koulutuksesta yhden osan omaan tutkintoonsa.

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoja ja taitoja ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta. Koulutus keskittyy erityisesti siihen, miten yksilöt ja luonnonvara-alan eri toimijat sekä muut yritykset pystyvät omilla keinoillaan ja valinnoillaan torjumaan ilmastonmuutosta.

Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisiä tehtäviä ja verkko-opetusta. Koulutus koostuu neljästä tutkinnon osasta (ks. alla). Osiot suoritetaan erikseen ja jokainen arvioidaan näytöllä (kirjallinen tehtävä).

Lähiopetus toteutetaan Livian eri toimipaikoissa; Tuorlassa, Paimiossa ja Paraisilla.

Lisätietoja

Lehtori Raija Salmi

p. 050 3732988

etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksuton.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1
Paimio, Taatilantie 110
Parainen, Kalakouluntie 72

Kaikille yhteinen tutkinnon osa

1. Johdanto ilmastonmuutokseen (15 osp)

 • ilmastonmuutos ilmiönä
 • ilmastonmuutoksen vaikutukset ympäristöön
 • ilmastoviisaat valinnat omassa toiminnassa
 • yhteiskunnan ilmastoviisaat vaikutusmahdollisuudet
 • ilmastoviisaan teknologian keinot ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Valinnaiset tutkinnon osat

2. Ilmastoviisas metsätalous (15 osp)

 • metsänkasvatuksen perusteet
 • metsän kiertokulku
 • metsänparannustyöt
 • metsäluonnon monimuotoisuus
 • ilmastonmuutoksen vaikutus metsiin

3. Ilmastoviisas maatalous (15 osp)

 • maatalouden perusteita
 • peltoviljely
 • kotieläintuotanto
 • maatalouden yritystoiminta
 • ruokakulttuuri

4. Ilmastoviisas energia (10 osp)

 • energiantuotannon perusteita
 • fossiilisten polttoaineiden käytön haitat
 • uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen
 • bioenergian mahdollisuudet