Kausityöntekijäkoulutus

Kausityöntekijäksi marja-, hedelmä- ja vihannestuotantoon tai maatiloille

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena ajalla 10.8.-4.9.2020.

Hakeminen

HAE AJANKOHTAISEEN VERKKOKOULUTUKSEEN!

Hakeminen 31.7.2020 mennessä osoitteessa te-palvelut.fi koulutusnumerolla 692793.

Työvoimakoulutukseen hakeutuminen on sitovaa ja hakemuksen voi peruuttaa ainoastaan pätevällä syyllä.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille, jotka hakeutuvat kausityöhön puutarhatuotantoon ja maatalousalalle.

Koulutus edellyttää riittäviä tietoteknisiä taitoja ja laitteita (tietokone tai älypuhelin) etäopetukseen osallistumiseksi.

Opiskelijavalinnat ja ja haastattelut tehdään 5.8.2020.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena. Koulutuksen alussa järjestetään perehdytys etäopetukseen osallistumisesta.

Keskeinen sisältö: hedelmien, marjojen ja vihannesten tuottamisen perusteet, maataloustuotannon perusteet, kestävä kehitys ja työturvallisuus.

Koulutuksessa opiskellaan tutkinnon osien osioita puutarha-alan sekä maatalousalan perustutkinnoista:

 • Puutarha-alan perustutkinnon osa: puutarhakasvien tuottaminen, yksittäiset osiot:
  • puutarhatuotannon kasvien tunnistaminen
  • hoitotöiden tekeminen kasvihuoneessa ja avomaalla
  • yleisimpien puutarhakasvien sadonkorjuu- ja jatkokäsittelytöiden tekeminen
  • työturvallisuusnäkökohdat ja työkyvyn ylläpitäminen
  • kestävän kehityksen toimintatavat
 • Maatalousalan perustutkinnon osa: työskentely maatalousalalla, yksittäiset osiot:
  • maatilan ajankohtaisten työtehtävien tekeminen
  • maatalousalan keskeisen työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvä lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen
  • kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen
  • työvälineiden tunnistaminen
  • terveys, turvallisuus ja toimintakyky
  • tuotannon laatujärjestelmän noudattaminen.
Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Mia Jokinen, p. 050 3211040, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on maksutonta.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1