Lähihoitaja | Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, iltamonimuotokoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2024.

Hakeminen
Hae koulutukseen oheisesta linkistä 12.1.2024 mennessä

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pääsyvaatimuksena on suoritettu oppivelvollisuus tai vastaavat tiedot, soveltuvuus alalle sekä terveys, joka ei ole esteenä alan työtehtävissä toimimiselle.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa”. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. Tutkinto on ammatillinen perustutkinto, joka toteutetaan monimuoto-opiskeluna lukuun ottamatta työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, joka on kokopäiväopiskelua.

Opiskelijan todellinen opiskelun kesto on henkilökohtaisen suunnitelman mukainen. Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) tutkinnon suorittamiseksi. HOKSiin kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Opiskelu koostuu etä- (Teams) ja lähipäivistä, opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti iltaisin klo 16.30-20.45. Opetusta on 2- 3 ilta viikossa.
Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella, jolloin tutkinnon suorittamiseen soveltuvassa työpaikassa tulee olla työskentelyä väh 25h/vko.

Tutkinnon muodostuminen
Pakolliset tutkinnon osat:
– Kasvun ja osallisuuden edistäminen
– Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Osaaminen osoitetaan näytössä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen yhteydesssä lähihoitajan työtehtävissä. Mikäli työskennellään alaikäisten parissa, vaaditaan rikosrekisteriote.

Osaamisaloista järjestetään yksi ryhmän toiveiden mukaisesti.

Lisätietoja
Opinto-ohjaaja Maria Axberg, puh. 0400 451 363
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksutonta.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Lähihoitajan tutkinnossa on valittavana viisi osaamisalaa.  Opiskelija valitsee näistä yhden

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Kotihoidossa toiminen ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
  • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
  • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
  • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen
  • Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Kotihoidossa toimiminen
  • Sairaanhoitotyössä toimiminen
 • Vammaistyön osaamisala
  • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä
  • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutus
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Kotona asuminen ja elämän hallinnan tukeminen
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä