Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitajakoulutus on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp). Lähihoitaja voi työskennellä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kotihoidossa, sairaaloissa, mielenterveys- ja päihdetyössä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Lähihoitajan ammatillinen osaaminen luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä ja työyksiköistä toiseen.

Koulutukseen voi hakeutua keväisin yhteishaussa tai ympäri vuoden jatkuvan haun kautta.

>> Lue Liviasta lähihoitajaksi valmistuneen Pasin opiskelijahaastattelu ja tutustu monipuoliseen työnkuvaan

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Yhteishaun kautta hakeneiden opinnot alkavat vuosittain elokuussa. Jatkuvan haun kautta hakeville on useita mahdollisia aloitusajankohtia vuoden aikana. Seuraava jatkuvan haun kautta hakeneiden koulutus alkaa 7.8.2024.

Koulutus kestää 2–3 vuotta riippuen osaamisen ja aiemman koulutuksen laajuudesta. Ensimmäistä tutkintoa suorittavilla, yhteishaun kautta tulleilla opiskelijoilla opinnot kestävät 3 vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen

Yhteishaku | Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jatkuva haku | Muut kuin yhteishaussa hakevat voivat hakea oheisen hakulinkin kautta jatkuvassa haussa. Hakeutumisen jälkeen hakijat kutsutaan valintakokeisiin.

Valintakokeet 7.8. aloitusta varten järjestetään:

 • 2.5.2024 klo 16.00-18.00
 • 31.7.2024 klo 13.00-15.00 (kesän aikana hakeneille)

Valintakokeessa testataan kielitaitoa, motivaatiota ja matematiikan osaamista. Valintakokeessa hyväksytyt kutsutaan valintahaastatteluun, jotka pidetään toukokuussa ja elokuussa.

Huom! Kaikki koulutukseen liittyvä tieto lähetetään hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

 • perusopetuksen oppimäärä (tai vastaava)
 • riittävä suomen kielen taito
 • vähintään 18 vuoden ikä
 • terveydentilavaatimukset määritellään Opetushallituksen määräyksessä. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Opinnot suoritetaan päiväkoulutuksena. Osaamisalat toteutetaan kysynnän mukaan.

Jokaiselle tutkinnonsuorittajalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kartoittamissuunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Osaamisen kartoittamissuunnitelmaan kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Lähihoitajakoulutuksen opiskelijakäytänteet:

 • Turvallisuus- ja hygieniaosaamisvaatimukset edellyttävät, että:
  • opiskelija pukeutuu työn vaatimalla tavalla työasuun aseptiikka- ja turvallisuussyistä (esim. koko vartalon peittävä huivi/viitta tai pitkä hame voivat olla kiellettyjä)
  • opiskelija huolehtii henkilökohtaisesta hygieniasta ja aseptiikasta
  • opiskelija ottaa tarvittavat rokotukset
  • opiskelija menettelee lainsäädännössä elintarviketyölle asetettujen hygieniamääräysten mukaisesti
 • Opiskelijan pitää olla valmis erilaisiin työtilanteisiin, kuten:
  • eri ikäisten ja vastakkaista sukupuolta olevan asiakkaiden hoitaminen (esim. peseytyminen, pukeutuminen, riisuutuminen)
  • oman uskontokunnan piirissä kiellettyjen ruoka-aineiden ja elintarvikkeiden käsittely päivittäisessä hoitotyössä

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja
Opinto-ohjaaja Maria Axberg, puh. 0400 451 363
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Perustutkinto on opiskelijalle maksuton. Oppimateriaalit opiskelija maksaa itse.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3