Luonnonhoitaja – niittyjen hoidon ja yrittäjyyden koulutus

Kiinnostaako sinua ulkoilmatyö maan hienoimmissa niittykohteissa, kuten maaseutu- ja kaupunkiniityillä tai taajamien lähiluonnossa? Haluaisitko olla mukana edistämässä luonnon säilymistä ja taklaamassa luontokatoa? Olisitko valmis jopa perustamaan luonnonhoitoyrityksen – tai ehkä sinulla jo onkin yritystoimintaa, jota voisit laajentaa luonnonhoidon urakointiin?

Silloin tämä luonnonhoidon ja siihen liittyvän yritystoiminnan koulutus on sinua varten.

Koulutuksen suorittanut voi hakeutua töihin ja urakoitsijaksi esimerkiksi luonnonhoidon niittykohteille ja kaupunkiniityille, maatalouden ympäristönhoitoon, suojelualueille ja muille avoimille niityille. Osa tulevista työkohteista on Priodiversity LIFE:n niittyjä maan hienoimmissa maaseudun perinnemaisemissa.

Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kasvattamaan osaamistaan luonnonhoidossa tai perustamaan tai kehittämään yritystoimintaansa luonnonhoitourakointiin. Sinulla voi olla taustaa esimerkiksi ympäristönhoidosta, maatalous- ja metsäalalta tai puutarha-alalta niin ammatin, koulutuksen tai harrastuksen kautta. Kiinnostus alaa kohtaan ja valmius tarttua käytännön töihin ovat ratkaisevassa roolissa koulutuksessa onnistumisessa!

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena Ammattiopisto Liviassa Peimarin koulutus Oy:n kautta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Priodiversity LIFE -hankkeen, WWF:n ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (VARELY) kanssa.

Koulutus on osa Priodiversity LIFE-hanketta, joka saa osarahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus järjestetään ajalla 13.8.13.12.2024.

Opinnot kestävät noin 4 kk.

Hakeminen
Hae koulutukseen oheisen hakulinkin kautta 4.8.2024 mennessä.

Kesän aikana saapuneet hakemukset käsitellään ja hakijat haastatellaan heti elokuun alussa. Aloitus syksyn koulutuksessa on silloin mahdollista nopealla aikataululla.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Hakijalta odotetaan kiinnostusta luonnonhoitoon ja hyvää työotetta. Alan koulutus, työkokemus, harrastuneisuus ja yritystoiminta antavat hyvän pohjan laajentaa osaamista koulutuksen kautta, mutta eivät ole välttämättömiä. Yrittäjille tarjotaan työkaluja laajentaa toimintaa luonnonhoidossa niittyjen hoidon urakointiin.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Koulutukseen kuuluu kaksi osiota, luonnonhoidon koulutus niittyjen kunnostamiseen ja hoitoon elo-syyskuussa ja luonnonhoidon yrittäjyyden koulutus syys-joulukuussa.

Opetukseen kuuluu 14 työpäivää 13 päivän jaksoissa. Lähijaksot toteutetaan etäyhteyksin (Teams) tai lähiopetuksena Ammattiopisto Livian Tuorlan toimipaikassa ja maastossa luonnonhoidon työkohteilla. Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä etäopiskelua ja yrityksen perustamisen projektiopinnot henkilökohtaisella valmennuksella (2 h).

Koulutus voi maastotöiden osalta olla fyysisesti vaativaa, mutta normaali hyvä peruskunto riittää työkohteiden töihin.

Luonnonhoidon osiossa perehdytään luonnonhoitotöiden tekemiseen avoimilla niityillä perinnemaisemissa. Koulutukseen kuuluvat mm. hoitosuunnitelmien ja työkarttojen käyttö hoidon toteutuksessa, hoidon ja kunnostuksen tarpeen ja vaihtoehtojen tunnistaminen työkohteella, hoitotyön tekeminen pienkonein ja käsityökaluin (mm. palkkiniittokone, raivaussaha, viikate) maastoltaan haastavillakin työkohteilla kuten varsinaissuomalaisilla jokien rinneniityillä, niitto- ja raivaustähteen käsittely ja soveltuvuus jatkokäyttöön sekä vieraskasvilajien tunnistusta ja torjuntaa niityillä ja vaikutus hoidon toteutukseen.

Yrittäjyyskoulutuksen osiossa saa perusvalmiudet yritystoimintaan ja yrityksen perustamiseen luonnonhoitourakoinnissa. Koulutukseen kuuluvat mm. perustiedot luonnonvara-alan yrityksen toiminnan perusteista, yrityksen liikeideointi, liiketoimintasuunnitelma ja perustaminen, luonnonhoidon urakoinnin hinnoittelu ja laskutus, tarjouslaskenta ja kilpailutus sekä sähköisen Cloudia-järjestelmän koulutus julkisten luonnonhoitourakoiden tarjousten tekemiseen. Koulutuksessa käsitellään myös urakoitsijan vastuut luonnonhoidon työkohteilla toimimisessa, vakuutukset ja turvallisuussuunnittelu.

Lisätietoja
Lehtori Reija Kivelä, 050 430 1452
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

(Huom. Tiedusteluihin ei vastata kesälomakaudella 19.6.31.7.2024.)

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksuton. Opiskelija vastaa itse ruokailujen ja majoituksen kustannuksista. Ammattiopisto Livian Tuorlan toimipaikassa on edullinen opiskelijaruokala ja mahdollisuus maksulliseen asuntolamajoitukseen.

Koulutus ei oikeuta opintososiaalisiin etuuksiin.

Koulutuspaikka

Kaarina, Tuorlantie 1

Priodiversity Life -hankkeen logo.

Priodiversity Life -hanke on saanut osarahoitusta Euroopan unionin LIFE -ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan unioni tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

EU Life-rahoituksen logo.