Luonnonvaratuottaja, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonnonvaratuottaja tuntee luonnon tarjoamat raaka-aineet sekä osaa kerätä ja hyödyntää niitä vastuullisesti ja luontoa kunnioittaen. Luonnonvaratuottaja osaa käyttää luonnontuotteita esimerkiksi elintarvikkeissa, kosmetiikassa, hyvinvointituotteissa ja kädentaitotöissä.

Pohjoiset luonnontuotteet kiinnostavat laajenevia markkinoita. Koulutuksemme tarjoaa hyvät mahdollisuudet työllistyä luonnontuotteiden keruun ja jalostuksen tehtäviin. Saat myös hyvät valmiudet ympäristöalan jatkokoulutukseen hakeutumiseen.

Koulutus järjestetään perinteikkäässä Tuorlan toimipaikassa, jossa käytössämme on monipuoliset opetustilat, kuten ulkoilumaastot ja oma keittiö luonnonvaratuotteiden valmistukseen.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa vuosittain elokuussa ja kestää 2-3 vuotta. Jatkuvan haun kautta mukaan tulevat opiskelijat voivat aloittaa opinnot joustavasti.

Huom! Jos olet aikeissa vielä hakea aikuiskoulutustukea, koulutus on mahdollista aloittaa jo kesäkuussa 2024. Ota yhteyttä tiiminvetäjä Taina Timperiin (yhteystiedot sivun lopussa) ja sovi henkilökohtaisesta opintojen aloituspäivämäärästä erikseen. Lisätiedot aikuiskoulutustuen muutoksista ja siihen liittyvistä aikatauluista löytyvät Työllisyysrahaston sivuilta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen
Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon voivat hakea niin nuoret vailla ammatillista koulutusta olevat kuin jo ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittaneet ja mahdollista ammatinvaihtoa ja uutta koulutusta harkitsevat nuoret ja aikuiset.

Yhteishaku | Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille. Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jatkuva haku | Muut kuin yhteishaussa hakevat voivat hakea oheisen hakulinkin kautta jatkuvassa haussa. Jatkuva haku on auki ympäri vuoden. Kaikille hakijoille lähetetään kutsu haastatteluun.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pohjakoulutus: peruskoulu tai vastaava kouluasteen suoritus.

Yhteishaun kautta hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu hakijan yhteishaun ja haastattelun mukaan. Lue lisää yhteishaun valintakriteereistä.

Jatkuvassa haussa hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu haastattelujen pisteytysten perusteella. Lue lisää Ammattiopisto Livian jatkuvan haun valintakriteereistä.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa opiskelu on päätoimista. Opiskelussa vuorottelevat 4-5 päivän lähiopetusjaksot, etäopiskelu ja työpaikalla järjestettävä koulutus. Lähiopetuksen osuus on noin 2/3 ja etäopetuksen 1/3.

Suuri osa opetuksesta tapahtuu maastossa, missä perehdymme lajeihin, luonnon ilmiöihin ja ympäristön tilaan. Saappaat jalkaan ja kiikarit kaulaan!

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallisen luonnon antimia, jotka kiinnostavat kasvavaa kuluttajakuntaa. Luonnonvaratuottajan koulutus rakentaa vankan osaamisen luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hyödyntämiseen. Ammattilainen osaa huolehtia marjojen, sienten ja yrttien keräyksestä ja jatkojalostuksesta. Koulutuksen aikana verkostoidutaan laajasti alan toimijoihin.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja
Opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806
Opintosihteeri Mervi Laurila, puh. 050 592 4423
Tiiminvetäjä Taina Timperi, puh 050 406 8719

Sähköposti etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Perustutkintokoulutus on maksuton. Opetus, ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (työturvallisuus, hygieniapassi ym.) eivät sisälly maksuttomaan opetukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 70 osp

 • Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen
 • Luonnontuotteiden kerääminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 75 osp

 • Elintarvikkeiden valmistaminen luonnontuotteista
 • Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
 • Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
 • Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteilla
 • Jäteasemalla työskenteleminen
 • Jäte- ja kierrätyslaitoksessa toimiminen
 • Jäte- ja kierrätysneuvonta
 • Kädentaidoissa ohjaaminen
 • Luonnontuotekasvien viljeleminen
 • Tuotteiden valmistaminen luonnonmateriaaleista
 • Ympäristöviestintä
 • Ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen
 • Ilmastovastuullinen toiminta
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
  • Artesaani- ja lähiruoan tuottaminen
  • Seikkailukasvatus