Padan poltto avotulella ulkona

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto. Luonnonvaratuottaja ja Ympäristönhuoltaja

Kiinnostaako luonto ja ympäristö? Keruutuotteista ja kiertotaloudesta uusi ammatti

Perinteikkäässä Tuorlan toimipaikassa voit opiskella luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Valmistut meiltä luonnonvaratuottajaksi tai ympäristönhuoltajaksi.

Pohjoiset luonnontuotteet kiinnostavat laajenevia markkinoita ja kiertotalous on tulevaisuuden elinkeinoelämän ydin. Koulutuksemme tarjoaa hyvät mahdollisuudet työllistyä luonnontuotteiden keruun ja jalostuksen sekä jätealan ja kovaa vauhtia kasvavan kiertotalouden tehtäviin. Saat myös hyvät valmiudet ympäristöalan jatkokoulutukseen hakeutumiseen.

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa vuosittain elokuussa ja kestää 2-3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

Jatkuvan haun kautta mukaan tulevat opiskelijat voivat aloittaa opinnot joustavasti.

Hakeminen

Koulutukseen voivat hakea niin nuoret vailla ammatillista koulutusta olevat, kuin jo ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittaneet ja ehkä ammatinvaihtoa ja uutta koulutusta harkitsevat nuoret ja aikuiset.

Peruskoulun suorittaneet, vailla ammatillista tutkintoa olevat hakijat hakevat koulutukseen yhteishaussaPerustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

HAE YHTEISHAUSSA

Muut kuin yhteishaussa hakevat voivat hakea alla olevan linkin kautta. Jatkuva haku on auki ympäri vuoden. Hae koulutukseen jatkuvassa haussa sähköisesti alla olevan linkin kautta

HAE KOULUTUKSEEN

Kaikille hakijoille lähetetään kutsu haastatteluun.

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Yhteishaun valintakriteerit löytyvät www.opintopolku.fi

Jos olet jo suorittanut lukion, jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa. Haet silloin jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Lue lisää jatkuvasta hausta ja sen valintakriteereistä.

  Koulutuksen kuvaus ja sisältö

  Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Opiskelu on päätoimista. Opiskelussa vuorottelevat 4-5 päivän lähiopetusjaksot, etäopiskelu ja työpaikalla järjestettävä koulutus. Lähiopetuksen osuus on noin 2/3 ja etäopetuksen 1/3.

  Suuri osa opetuksesta tapahtuu maastossa, missä perehdymme lajeihin, luonnon ilmiöihin ja ympäristön tilaan. Saappaat jalkaan ja kiikarit kaulaan!

  Luonnonvaratuottaja

  Paikallisen luonnon antimet kiinnostavat kasvavaa kuluttajakuntaa. Luonnonvaratuottajan koulutus rakentaa vankan osaamisen luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hyödyntämiseen. Ammattilainen osaa huolehtia marjojen, sienten ja yrttien keräyksestä ja jatkojalostuksesta. Koulutuksen aikana verkostoidutaan laajasti alan toimijoihin. 

  Ympäristönhuoltaja

  Ympäristöalan osaamisalan suorittanut ympäristöhuoltaja osaa toimia materiaalien hyödyntämisen ja jätehuollon erilaisissa työtehtävissä turvallisesti. Hän osaa perusasiat materiaalien talteenotosta ja hyödyntämisestä. Hän osaa toimia jätehuoltoa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja noudattaa turvallisuusmääräyksiä.

  Jatko-opiskelumahdollisuudet

  Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

   

  Lisätietoja

  Opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806
  Opintosihteeri Mervi Laurila, puh. 050 592 4423
  Tiiminvetäjä Taina Timperi, puh 050 406 8719

  Sähköposti etunimi.sukunimi(at)livia.fi

   

  Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

  Perustutkintokoulutus on maksuton. Opetus, ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (työturvallisuus, hygieniapassi ym.) eivät sisälly maksuttomaan opetukseen.

  Koulutuspaikka
  Kaarina, Tuorlantie 1

  Pakolliset tutkinnon osat

  Ammatilliset tutkinnon osat 70 osp

  • Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen
  • Luonnontuotteiden kerääminen (Luonnonvaratuottaja)
  • Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen (Ympäristönhuoltaja)

  Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

  Valinnaiset tutkinnon osat

  Ammatilliset tutkinnon osat 75 osp

  • Elintarvikkeiden valmistaminen luonnontuotteista
  • Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
  • Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
  • Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteilla
  • Jäteasemalla työskenteleminen
  • Jäte- ja kierrätyslaitoksessa toimiminen
  • Jäte- ja kierrätysneuvonta
  • Kädentaidoissa ohjaaminen
  • Luonnontuotekasvien viljeleminen
  • Tuotteiden valmistaminen luonnonmateriaaleista
  • Ympäristöviestintä
  • Ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen
  • Ilmastovastuullinen toiminta
  • Yritystoiminnan suunnittelu
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
   • Artesaani- ja lähiruoan tuottaminen
   • Seikkailukasvatus