Rantasiivous

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto. Luonto-ohjaaja ja Ympäristönhoitaja. Monimuotokoulutus

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa elokuussa ja kestää 2 - 3 vuotta! Nyt on myös mahdollista aloittaa opintoja tammikuussa!

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Seuraa meitä Instagramissa

Hakeminen

Paraisten toimipaikassa voit opiskella joko luonto-ohjaajaksi tai ympäristönhoitajaksi.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan alla olevan hakulinkin kautta. Kaikki koulutukseen hakevat kutsutaan haastatteluun.

Hae nyt  tammikuussa 2024 alkavaan koulutukseen!

HAE KOULUTUKSEEN  (jatkuva haku)

Jos sinulla on alan työpaikka voit suorittaa opinnot myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp. Paraisten toimipaikassa koulutusta järjestetään seuraavilla luontoalan osaamisalan tutkintonimikkeillä:
•    Ympäristönhoitaja
•    Luonto-ohjaaja

Koulutus on suunnattu luonto- ja ympäristöalasta kiinnostuneille, jotka mahdollisesti suunnittelevat oman harrastuksen muuttamista tuleviksi ammateiksi, haluavat vaihtaa alaa tai muuten päivittää tietoja ja taitoja. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen noin 15 lähiopetusviikkoa lukuvuodessa sekä ohjattua etäopiskelua ja työelämäjaksoja muina aikoina. (Kysy lähiopetusviikoille mahdollisuutta yöpyä oppilaitoksen asuntolassa) Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Hoks), jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Oppilaitos sijaitsee monipuolisen ja kiinnostavan saariston portilla eli Paraisilla Hessundissa. Oppimisympäristöinä hyödynnämme monin tavoin saariston tarjoamia mahdollisuuksia eri vuodenaikoina sekä teemme yhteistyötä saaristossa toimivien yrittäjien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmat tarjoavat sinulle mahdollisuuden opiskella tulevaisuuden aloja. Koulutusohjelmissa opiskelet käytännönläheisesti aiheita, mitkä liittyvät nykyaikaiseen luonto- ja ympäristöosaamiseen.
Opiskeluun sisältyy työelämäjaksoja, eli opiskelijalla on mahdollisuus tutustua moniin eri alan työtehtäviin käytännössä oikeilla työpaikoilla. Osana koulutusta ovat näytöt tutkinnon osittain. Näytöt suoritetaan työpaikoilla, ja näytöissä työelämän edustajat ja opettajat arvioivat opiskelijan osaamista.

Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa muun muassa Hygieniapassi, Työturvapassi, Tulityöpassi ja MaTuPa (matkailun turvallisuuspassi)
 

Erikoistuminen luonto-ohjaajaksi

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Hän osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia asiakaslähtöisesti.


Erikoistuminen ympäristönhoitajaksi

Ympäristöalan osaamisalan suorittanut ympäristönhoitaja osaa työskennellä rakennetun tai luonnon ympäristön kunnostamisen ja hoidon tehtävissä. Hän osaa määritellä ympäristön tilaa ja hoitotarpeet. Hän osaa käyttää ympäristön tilan selvittämisessä laitteita ja välineitä ja toimia materiaalien kierrätyksen ja jätehuollon työtehtävissä.

  Jatko-opiskelumahdollisuudet

  Perustutkinnon suorittanut luonto-ohjaaja voi jatkaa opintoja mm. erä- ja luonto-oppaaksi (Luontoalan ammattitutkinto, AT).

  Perustutkinnon suorittanut ympäristönhoitaja voi jatkaa opintoja mm. luontokartoittajaksi (Luontoalan erikoisammattitutkinto, EAT).

  Lisätietoja

  Lehtori, tiiminvetäjä Charlotta Hagman, puh. 050 355 6886
  Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

  Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

  Perustutkintokoulutus on maksuton lukuunottamatta työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuja.

  Koulutuspaikka
  Parainen, Kalakouluntie 72

   

    

   Pakolliset tutkinnon osat

   Ammatilliset tutkinnon osat 70 osp (Pakolliset)

   • Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen
   • Luonnossa ohjaaminen (Luonto-ohjaaja)
   • Ympäristökohteessa työskenteleminen (Ympäristönhoitaja)

   Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp on valinnaista

   • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
   • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
   • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

   Valinnaiset tutkinnon osat

   Valinnaiset ammatilliset tutkinnonosat:

   • Maastoretken ohjaaminen
   • Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen                                     
   • Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
   • Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut
   • Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
   • Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen
   • Ympäristökohteiden kunnostaminen ja hoitaminen
   • Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen
   • Vieraslajitorjunta
   • Yritystoiminnan suunnittelu

   Paikallisesti tarjottavat valinnaiset ammatilliset tutkinnonosat :

   • Saaristossa toimiminen
   • Seikkailukasvatus