luonto-ohjaaja Livia ympäristönhoitaja Parainen luonto- ja ympäristöala

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, Luontoalan osaamisala ja ympäristöalan osaamisala, monimuoto

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa vuosittain elokuussa ja kestää 2 - 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Seuraa meitä instagramissa 

Hakeminen

Kalatalous- ja ympäristöopistolla, Paraisilla, voit opiskella joko luonto-ohjaajaksi tai ympäristönhoitajaksi. Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan joko kevään yhteishaussa Opintopolun kautta www.opintopolku.fi tai alla olevan hakulinkin kautta.

Haku elokuussa 2020 alkavaan koulutukseen:

Haku luonto-ohjaajaksi HAE KOULUTUKSEEN 

Haku ympäristönhoitajaksi HAE KOULUTUKSEEN 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osp.
Kalatalous- ja ympäristöopistossa järjestetään koulutusta  seuraavilla luontoalan osaamisalan tutkintonimikkeilä:
•    Ympäristönhoitaja
•    Luonto-ohjaaja
Koulutus on suunnattu osaamisaloista kiinnostuneille, jotka mahdollisesti suunnittelevat oman harrastuksen muuttamista tuleviksi ammateiksi, haluavat vaihtaa alaa tai muuten päivittää tietoja ja taitoja.  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen noin 15 lähiopetusviikkoa lukuvuodessa ja ohjattua etäopiskelua muina aikoina. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Hoks), jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.
Oppilaitos sijaitsee monipuolisen ja kiinnostavan saariston portilla eli Paraisilla, jonne Kaarinan kaupungista on 14 km:n matka.
Oppimisympäristöinä hyödynnämme monin tavoin saariston tarjoamia mahdollisuuksia eri vuodenaikoina sekä teemme yhteistyötä saaristossa toimivien yrittäjien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmat tarjoavat sinulle mahdollisuuden opiskella tulevaisuuden aloja. Koulutusohjelmissa opiskelet käytännönläheisesti kaikkea, mikä liittyy nykyaikaiseen luonto- ja ympäristöosaamiseen.
Opiskeluun sisältyy työssäoppimista eli syksyisin ja keväisin opiskelijalla on usean viikon ajan mahdollisuus tutustua moniin eri alan työtehtäviin käytännössä oikeilla työpaikoilla. Osana koulutuksen arviointia ovat näytöt tutkinnon osittain ja näissä näytöissä ovat työelämän edustajat mukana arvioimassa opiskelijan osaamista eri tehtävissä.
Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa muun muassa hygieniapassi, MaTuPa eli matkailun turvallisuuspassi ja EA koulutusta.
 

Erikoistuminen luonto-ohjaajaksi

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Hän osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia asiakaslähtöisesti.


Erikoistuminen ympäristönhoitajaksi


Ympäristöalan osaamisalan suorittanut ympäristönhoitaja osaa työskennellä rakennetun tai luonnon ympäristön kunnostamisen ja hoidon tehtävissä. Hän osaa määritellä ympäristön tilaa ja hoitotarpeet. Hän osaa käyttää ympäristön tilan selvittämisessä laitteita ja välineitä ja toimia materiaalien kierrätyksen ja jätehuollon työtehtävissä.

 

 

  Lisätietoja

  Lehtori, tiiminvetäjä Charlotta Hagman, puh. 050 355 6886
  Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

  Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

  Perustutkintokoulutus on maksuton lukuunottamatta työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuja.

  Koulutuspaikka
  Parainen, Kalakouluntie 72

   

    

   Pakolliset tutkinnon osat

   Ammatilliset tutkinnon osat 75 osp

   • Kestävällä tavalla toimiminen

   Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta on valittavana kaksi osaamisalaa.
   Opiskelija valitsee näistä yhden.

   • Ympäristö-alan osaamisala
    Pakollinen tutkinnon osa: Ympäristön hoitaminen
   • Luonto-alan osaamisala
    Pakollinen tutkinnon osa: Luonnossa ohjaaminen

   Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp on valinnaista

   • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
   • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
   • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

   Valinnaiset tutkinnon osat

   Ammatilliset tutkinnon osat 70 osp

   • Vaelluksen ohjaaminen
   • Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen
   • Luontopalveluissa toimiminen
   • Yritystoiminnan suunnittelu
   • Saaristossa toimiminen (paikallisesti tarjottava)
   • Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen
   • Luontoselvitysten laatiminen
   • Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen
   • Yritystoiminnan suunnittelu
   • Jätehuollon järjestäminen