maatalous eläinopetus

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Aloitus vuosittain elokuussa.
Koulutus kestää peruskoulupohjalta n. 3 vuotta ja aiemmin tutkinnon suorittaneilta n. 2 v. tai henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Hakeminen

Peruskoulun päättäneet hakeutuvat koulutukseen kevään yhteishaun kautta osoitteessa www.opintopolku.fiYhteishaku on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille. Perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

HAE YHTEISHAUSSA

Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät voi hakea yhteishaussa. Heillä on mahdollisuus hakea jatkuvassa haussa alla olevan linkin kautta 16.4.2023 saakka (linkki avataan 21.2.2023). Hakijat kutsutaan samoihin valintakokeisiin kuin yhteishaussa hakeneet.

HAE KOULUTUKSEEN

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Yhteishaun valintakriteerit löytyvät www.opintopolku.fi

Jos olet suorittanut lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa. Hae silloin jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen.

Valintakoepäivät ovat v. 2023: 5.5. klo 8 - 16, 12.5. klo 8 - 16, 22. - 23.5. klo 8 - 16. Vain yksi päivä/hakija. Päivä ja kellonaika ilmoitetaan hakijalle pääsykoekutsun yhteydessä.

Kirjallinen tehtävä + käytäntöä. Ei tarvita ennakkovalmistautumista.

Aikaa kokeisiin voi varata max. n. 2 h (todennäköisesti saatat selvitä jopa tunnissa)

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Teoria- ja käytäntöoppimista on päivisin pääsääntöisesti 4 pv/vko oppilaitoksella + etä-/verkkotehtäviä. Lisäksi on työpaikalla järjestettävää koulutusta. Koulutus sisältää myös päivystystä oppilaitoksen eläinhoitolassa.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittanut eläintenhoitaja osaa hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläintenhoitoalan yrityksissä. Hänellä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Hän pystyy huolehtimaan erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekemään eläinten hoitotyöt voimassa olevien säädösten ja asetusten mukaisesti. Hän osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita oikeilla työtavoilla, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksissa, eläinklinikoilla ja muissa eläinalan yrityksissä. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten ja/tai pieneläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.

  Lisätietoja

  Tiiminvetäjä Rosita Isotalo, puh. 050 438 9572
  Opo Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806
  Opintosihteeri Marja-Leena Suomi, puh. 050 303 9833
  Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

  Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

  Perustutkinto on maksuton. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (ea1, työturvallisuus, tieturvallisuus, tulityö, T-luokan ajolupa, ym.) viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan opetukseen.

  Koulutuspaikka
  Paimio, Taatilantie 110

  Pakolliset tutkinnon osat

  Ammatilliset tutkinnon osat, 80 osp

  • Toiminta maatalousalalla
  • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen
  • Tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen

  Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

  Valinnaiset tutkinnon osat

  Ammatilliset tutkinnon osat, 65 osp

  • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, voi valita kolme kertaa kohdennettuna eri tuotantosuuntaan t. tuotantoeläinlajiin
  • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen, voi valita kolme kertaa kohdennettuna eri seura- ja harraste-eläinlajeihin tai eläinryhmiin
  • Eläinten kuljettaminen (voi kohdentaa eri eläinlajeihin: hevonen, nauta, sika, lammas, vuohi ja siipikarja)