maatalous

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon tai maatilatalouden osaamisala, pienryhmä

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa vuosittain elokuussa.

Koulutus kestää noin 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy. 

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti harkinnanvaraisen haun kautta kevään yhteishaussa www.opintopolku.fi maatalousalan perustutkintolinjalle Tuorlan toimipaikkaan maatilatalouden osaamisalaan. Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville (pääsääntöisesti peruskoulun päättäville).

Yhteishaun jälkeen koulutukseen voi hakeutua tämän linkin kautta. Linkki avataan, jos koulutukseen jää yhteishaun jälkeen vapaita paikkoja. Tällä hetkellä ryhmä on täynnä.

HAE KOULUTUKSEEN

Koulutukseen voivat hakea myös aiemmin tutkinnon suorittaneet opinnoissaan tukea tarvitsevat.

Hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa kartoitetaan opiskelijan osaamisalavalinta.

Vuosittain alkavan ryhmän osaamisalana on joko eläintenhoidon tai maatilatalouden osaamisala. Osaamisala määräytyy hakijoiden valinnan mukaan. Jos hakijoita on esimerkiksi enemmän eläintenhoidon osaamisalaan, on maatilatalouden osaamisalasta kiinnostuneiden mahdollista osallistua sen osaamisalan yleisryhmään Tuorlan toimipisteessä.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Koulutus on suunnattu mukautetun peruskoulun käyneille tai muuten tukea tarvitseville opiskelijoille. Opetus toteutetaan pienryhmässä, jossa on enintään 12 opiskelijaa. Ensimmäisen vuoden aikana oppitunneilla on osittain mukana kaksi opettajaa tai opettaja ja ohjaaja. Opettajien määrä vaihtelee opintojen vaativuuden mukaan. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja työpainotteisia.

Tutkinto suoritetaan peruskoulupohjalta kolmessa vuodessa. Opiskeluajan pituus riippuu valinnoista, aiemmista opinnoista ja mahdollisesta työkokemuksesta. Opinnot sijouttuvat Tuorlan ja Paimion toimipaikkoihin. Molemmissa on opiskelija-asuntola.

Eläintenhoidon osaamisalan suorittaneella eläintenhoitajalla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, tutkimuslaitoksessa, eläinhoitolassa ja muissa eläinalan yrityksissä. Eläintenhoidon osaamisalalla voi erikoistua tuotantoeläinten sekä seura­ ja harraste­eläinten hoitamiseen ja hyvinvointiin.

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutualan yrityksissä. Hänellä on perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvella asiakkaita tai käyttää ja suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa ja rakennuskantaa sekä jatkojalostaa tuottamiaan elintarvikkeita ja palveluita.

 

Lisätietoja

Lehtori Merja Koistinen, 050 595 6251

etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Opetus, majoitus ja ruokailut ovat maksuttomia. Korttikoulutusten (mm. työturvallisuus) korttimaksut eivät kuulu maksuttomaan opetukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 80 osp

 • Toiminta maatalousalalla
 • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen

      Eläintenhoidon osaamisala:

 • Tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen

      Maatilatalouden osaamisala:

 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen
 • Maatalousyrittäminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnonn osat

Ammatilliset tutkinnon osat 70 osp

 • Eläinlajikohtainen tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Luonnonmukainen kasvituotanto
 • Luonnonmukainen kotieläintuotanto
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Peltokasvien tuottaminen
 • Rakentaminen maaseutuympäristössä