Moderni vihreä Jhon Deere Traktori pellolla

Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian osaamisala  

Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian osaamisala  

Kiinnostaako sinua koneiden ja laitteiden korjaaminen ja niiden huoltaminen sekä työkoneilla ajaminen ja työskentely? 

Maatalousteknologian osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa käyttää, huoltaa ja korjata erilaisia maaseutuyrityksen koneita ja laitteita sekä työskennellä työturvallisuusmääräysten mukaisesti tuotantoteknologiaan liittyvissä tehtävissä. Hän hyödyntää digitaalisuutta koneiden ja laitteiden korjaukseen ja huoltoon. Opintovalintojensa mukaan hän voi toimia maaseutuyrittäjänä, maatalouskoneurakoitsijana, korjaamoyrittäjänä, uusiutuvan energia-alan yrittäjänä tai työntekijänä, maataloustarvikekaupassa ja erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä. 

Maatalousalan perustutkinnon suorittanut seuraa alansa kehitystä sekä toimii osana tuotannon laatuketjua ja yhteistyössä muiden kanssa sekä osaa käyttää digitaalisuutta kannattavan tuotannon seurannassa ja suunnittelussa. Hän osaa arvioida toiminnan kannattavuutta ja toimia kustannustietoisesti, mutta samalla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti eettisesti ja ympäristövastuullisesti. 

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Opinnot alkavat vuosittain elokuussa. Opintoihin voi hakea myös ympäri vuoden, opintojen aloitus räätälöidään tarpeesi mukaan.  

Lähiopetusta järjestetään arkisin maanantaista torstaihin klo 8-16. 

Koulutus kestää 2-3 vuotta riippuen osaamisen ja aiemman koulutuksen laajuudesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy. 

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan ympäri vuoden jatkuvan haun kautta tai kevään yhteishaussa www.opintopolku.fi. Yhteishaku on varattu ensimmäistä tutkintopaikkaansa hakeville, pääsääntöisesti peruskoulun päättäville tai päättäneille, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa. 

Yhteishaun jälkeen voit hakeutua koulutukseen alla olevan linkin kautta. Myös lukion, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakeutua koulutukseen tämän linkin kautta. 

HAE KOULUTUKSEEN

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.  

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit 

Yhteishaun valintakriteerit löytyvät www.opintopolku.fi 

Jos olet jo suorittanut lukion, jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa. Haet silloin jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. 

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutuksen kuvaus ja sisältö 

Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Opinnoissaan opiskelija hankkii itselleen laajan maatalousalan osaamisen, jossa huomioidaan luonnon monimuotoisuus, toiminnan hiilineutraalius, lopputuotteen laatu ja nykyaikaisen markkinoinnin vaatimukset. 

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutualan yrityksissä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hänellä on laajat perustiedot kasvinvilejlyn perustekijöistä ja koneiden ja laitteiden huollon ja korjauksen perusteista. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Opintovalintojensa mukaan hän voi toimia maaseutuyrittäjänä, maatalouskoneurakoitsijana, korjaamoyrittäjänä, uusiutuvan energia-alan yrittäjänä tai työntekijänä, maataloustarvikekaupassa ja erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä. 

Tutustu tutkinnon perusteisiin 

Pakolliset tutkinnon osat 

Ammatilliset tutkinnon osat 95 osp 

 • Toiminta maatalousalalla 

 • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen 

 • Maataloudessa käytettävien koneiden käyttäminen 

 • Maataloudessa käytettävien koneiden huoltaminen ja toimintakunnon ylläpitäminen 

 • Maataloudessa käytettävien koneiden korjaaminen 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia 

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 

 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 

 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään 

 

Valinnaiset tutkinnonosat 

Ammatilliset tutkinnon osat 50 osp 

 • Eläinlajikohtainen tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen 

 • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 

 • Kasvilajikohtainen tuottaminen 

 • Luonnonmukainen kasvituotanto 

 • Luonnonmukainen kotieläintuotanto 

 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 

 • Metsien hyödyntäminen 

 • Peltokasvien tuottaminen 

 • Rakentaminen maaseutuympäristössä 

 • Uusiutuvan energian tuottaminen luonnonvara-alalla 

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on jatko-opintokelpoisuus yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Mahdollisuus erikoistua ammattiosaamisessa ammattitutkintojen kautta. 

Lisätietoja

Tiiminvetäjä Paula Kohijoki, 050 410 3328 
Opo Tiina-Liisa Lehtinen, 050 303 9806 
Opintosihteeri Mervi Laurila, 050 592 4423 
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi 

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle 

Perustutkintokoulutus on maksuton. Ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (mm. työturvallisuuskortti) eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen. 

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1