Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden osaamisala

Haaveiletko elämästä maaseudulla, ruoantuottamisesta tai maaseutuyrityksen jatkamisesta?

Maatalousalan perustutkinnon suorittanut maaseutuyrittäjä pystyy toimimaan nykyaikaisesti maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana, maataloustarvikekaupassa. Maatalousalan perustutkinto tarjoaa edellytykset työskennellä myös erilaisissa lomitus­-, työ­- ja kone­palveluita tarjoavissa yrityksissä tai maisemanhoidon ja uusiutuvan energian palveluiden parissa yrittäjänä tai työntekijänä. Hänellä on edellytykset kehittää itseään ja toimia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Opinnot alkavat vuosittain elokuussa. Jatkuvan haun kautta tulleiden opintojen aloitus räätälöidään tarpeesi mukaan.

Koulutus kestää 2–3 vuotta riippuen osaamisen ja aiemman koulutuksen laajuudesta. Ensimmäistä tutkintoa suorittavilla, yhteishaun kautta tulleilla opiskelijoilla opinnot kestävät 3 vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen
Maatalousalan perustutkintoon voivat hakea niin nuoret vailla ammatillista koulutusta olevat kuin jo ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittaneet ja mahdollista ammatinvaihtoa ja uutta koulutusta harkitsevat nuoret ja aikuiset.

Yhteishaku | Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille. Maatalousalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Osaamisalavalinta tehdään haun yhteydessä.

Jatkuva haku | Muut kuin yhteishaussa hakevat voivat hakea oheisen hakulinkin kautta jatkuvassa haussa.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pohjakoulutus: peruskoulu tai vastaava kouluasteen suoritus.

Yhteishaun kautta hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu hakijan yhteishaun ja haastattelun mukaan. Haastattelussa kartoitetaan opiskelijan osaamisalavalinta. Lue lisää yhteishaun valintakriteereistä.

Jatkuvassa haussa hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu haastattelujen perusteella. Lue lisää Ammattiopisto Livian jatkuvan haun valintakriteereistä.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Opinnoissaan opiskelija hankkii itselleen laajan maatalousalan osaamisen, jossa huomioidaan luonnon monimuotoisuus, toiminnan hiilineutraalius, lopputuotteen laatu ja nykyaikaisen markkinoinnin vaatimukset.

Lähiopetusta järjestetään arkisin maanantaista torstaihin klo 8–16.

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä osaa tehdä töitä monipuolisesti erilaisissa maaseutualan yrityksissä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hänellä on laajat perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Hänellä on hyvät tekniset taidot ja hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Valintojensa mukaisesti hän osaa hoitaa tuotantoeläimiä niiden hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallista metsätaloutta, palvella asiakkaita tai käyttää ja suunnitella yrityksensä tuotantoteknologiaa ja rakennuskantaa sekä jatkojalostaa tuottamiaan elintarvikkeita ja palveluita.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja
Tiiminvetäjä Merja Koistinen, 050 595 6251
Opo Tiina-Liisa Lehtinen, 050 303 9806
Opintosihteeri Mervi Laurila, 050 592 4423
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Perustutkintokoulutus on maksuton. Ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (mm. työturvallisuuskortti) eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat  80 osp

 • Toiminta maatalousalalla
 • Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen
 • Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen
 • Maatalousyrittäminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen vähintään

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 65 osp

 • Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinlajikohtainen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Eläinten kuljettaminen
 • Kasvilajikohtainen tuottaminen
 • Luonnonmukainen kasvituotanto
 • Luonnonmukainen kotieläintuotanto
 • Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
 • Metsien hyödyntäminen
 • Peltokasvien tuottaminen
 • Rakentaminen maaseutuympäristössä