Ryhmä istuu puun rungon päällä työvarusteet päällä talvella

Metsätyöntekijäkoulutus, työvoimakoulutus

Varsinais-Suomen alueella on kehittymässä puute osaavista manuaalisen metsätyön tekijöistä. Alalla on hyvä työllistymismahdollisuus ja osaavia henkilöitä tarvitaan aina! Metsätyöntekijä 50 osp ja sitä tukevat yhteiset opinnot 19 osp

Koulutuksen ajankohta ja kesto

 28.8.2023 - 20.5.2024

Opetus tapahtuu arkipäivisin klo 8.00–16.00

Koulutuksen kesto on n. 10 kk.

Hakeminen

Työvoimakoulutus työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille (hakeutuminen TE-palveluiden kautta)

Koulutukseen haetaan sähköisesti TE-palveluiden sivuilla koulutusnumerolla 712455.

Hakuaika päättyy 10.8.2023

Hakulinkki TE-palveluiden sivuille

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet työstä metsäalalle. Alan aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta ei edellytetä. Maahanmuuttajien tulee selviytyä opinnoista suomen kielellä. Ajokortti välttämätön.

Alalla työskentely edellyttää hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa sekä kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja vastuulliseen työhön.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluina, johon sisältyy lähi- ja etäopetusta sekä työssäoppimista. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti todellisilla työmailla käytännönläheisesti.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille riittävät perusvalmiudet työskennellä metsäalalla. Koulutuksen jälkeen opiskelija suoriutuu itsenäisesti erilaisista metsänhoitoon ja manuaaliseen puunkorjuuseen liittyvistä tavallisimmista työtehtävistä. Hän osaa käyttää ja kunnostaa työvälineensä. Keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijoiden työllistymistä alalle ja kartoittaa työhönsijoittumismahdollisuudet. Koulutus valmentaa opiskelijoita myös yrittäjyyteen.

Koulutus alkaa maanantaina 28.8. kuuden viikon jaksoissa:

  • 3 viikkoa metsän hoidon perusteet ja raivaussaha
  • 6 viikko työharjoittelu taimikonhoito/ perkaus
  • vko 42 syysloma
  • 6 viikkoa moottorisaha
  • vko 51–1 Talviloma
  • 6 viikkoa työharjoittelu Moottorisahatyöt
  • vko 8 hiihtoloma
  • 6 viikkoa Puuston arviointi, leimikon suunnittelu
  • 6 viikkoa Puuston arviointi, metsän uudistaminen ja raivaussaha

Koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa metsäalan perustutkinnosta:
Metsän hoito ja hyödyntäminen 20 osp
Metsänhoitopalvelut 30 osp

Lisäksi koulutus sisältää yhteisten aineiden opintoina tietotekniikka- ja yrittäjyysopetusta, työnhaku ja työelämävalmennusta sekä työturvallisuus- ja ensiapukoulutusta (EA1 vastaavat taidot).

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp

Työelämässä toimiminen 1 osp

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp

Lisätietoja

Oppilaitoksessa voi omakustanteisesti majoittua ja ruokailla lähipäivien aikana.

Opettaja Niko Hurskainen p. 050 432 5986, niko.hurskainen@livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia työelämän lupa- ja korttikoulutuksiin liittyviä viranomaismaksuja.

Koulutuspaikka
Paimio, Taatilantie 110