Metsätyöntekijäkoulutus, työvoimakoulutus

Varsinais-Suomen alueella on kehittymässä puute osaavista manuaalisen metsätyön tekijöistä. Alalla on hyvä työllistymismahdollisuus ja osaavia henkilöitä tarvitaan aina!

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus järjestetään ajalla 26.8.2024 – 16.5.2025.

Koulutuksen kesto on n. 9 kk.

Hakeminen
Koulutukseen haetaan sähköisesti TE-palveluiden sivuilla koulutusnumerolla 719275.
Hakuaika päättyy 1.8.2024.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet työstä metsäalalle. Alan aikaisempaa koulutusta tai työkokemusta ei edellytetä. Maahanmuuttajien tulee selviytyä opinnoista suomen kielellä. Ajokortti välttämätön.

Alalla työskentely edellyttää hyvää terveyttä ja fyysistä kuntoa sekä kykyä itsenäiseen, pitkäjänteiseen ja vastuulliseen työhön.

Opiskelijamäärä: 6

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna, johon sisältyy lähi- ja verkko-opetusta sekä työssäoppimista. Opetus tapahtuu arkipäivisin klo 8.00–16.00. Opiskelu on käytännönläheistä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille riittävät perusvalmiudet työskennellä metsäalalla. Koulutuksen jälkeen opiskelija suoriutuu itsenäisesti erilaisista metsänhoitoon ja manuaaliseen puunkorjuuseen liittyvistä tavallisimmista työtehtävistä. Hän osaa käyttää ja kunnostaa työvälineensä. Keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijoiden työllistymistä ko. alalle ja kartoittaa työhönsijoittumismahdollisuudet. Koulutus valmentaa opiskelijoita myös yrittäjyyteen.

Koulutus alkaa maanantaina 26.8. ja se etenee kuuden viikon jaksoissa:

 • 6 viikkoa metsän hoidon perusteet ja raivaussaha.
 • 6 viikkoa työharjoittelu: taimikonhoito/ perkaus
 • vko 42 syysloma
 • 6 viikkoa moottorisaha
 • vko 51–1 joululoma
 • 6 viikkoa työharjoittelu: moottorisahatyöt
 • vko 8 hiihtoloma
 • 6 viikkoa puuston arviointi, leimikon suunnittelu
 • 6 viikkoa puuston arviointi, metsän uudistaminen ja raivaussaha
 • Ohessa yritystoiminnan suunnittelu ja yto-opinnot

Koulutuksessa suoritetaan kolme tutkinnon osaa metsäalan perustutkinnosta:

 • Kestävä metsän hoito ja hyödyntäminen 25 osp
 • Metsänhoitopalvelut 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Lisäksi koulutus sisältää yhteisten aineiden opintoja sekä työturvallisuus- ja ensiapukoulutusta (EA1 vastaavat taidot):

 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
 • Työelämässä toimiminen 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp

Lisätietoja
Opettaja Niko Hurskainen p. 050 432 5986
Tiiminvetäjä Pauli Kokkonen p. 050 476 6009
etunimi.sukunimi@livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia työelämän lupa- ja korttikoulutuksiin liittyviä viranomaismaksuja. Oppilaitoksessa voi omakustanteisesti majoittua ja ruokailla lähipäivien aikana.

Koulutuspaikka
Paimio, Taatilantie 110