mies seisoo kasvihuoneessa

Puutarha-alan perustutkinto

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Yhteishaun kautta hakeutuvien opinnot alkavat vuosittain elokuussa. Jatkuvan haun kautta tulleiden ryhmä aloittaa elokuussa ja tammi-helmikuussa.
Opintojen kesto henkilökohtaistamisen mukaan, yleensä noin 2-3 vuotta. Jos olet kiinnostunut osatutkinnon suorittamisesta, kesto ja aloitus määräytyy tutkinnon osan/osien mukaan.

Hakeminen

Puutarha-alan perustutkintoon voivat hakea niin nuoret vailla ammatillista koulutusta olevat, kuin jo ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittaneet ja ehkä ammatinvaihtoa ja uutta koulutusta harkitsevat nuoret ja aikuiset.

Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille. Puutarha-alan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

HAE YHTEISHAUSSA

Muut kuin yhteishaussa hakevat voivat hakea alla olevan linkin kautta.

HAE KOULUTUKSEEN

Uusi ryhmä aloittaa kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä.

Elokuussa 2023 aloittavan ryhmän hakuaika päättyy 15.5.2023. Koulutusesittely hakeutuneille järjestetään 22.5.2023 klo 17 alkaen, hakijat saavat kutsun tapahtumaan. Koulutusesittelyyn osallistuneille järjestetään hakuhaastattelut viikolla 22.  Jatkuvan haun kautta tulevien opiskelijoiden opintojen aloitus sovitaan jokaisen kanssa henkilökohtaisesti. 

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Pohjakoulutus: peruskoulu tai vastaava kouluasteen suoritus. Yhteishaun kautta hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu hakijan yhteishaun ja haastattelun mukaan.

Nettisivujemme linkin kautta hakeneiden opiskelijavalinta: Lue lisää Ammattiopisto Livian jatkuvan haun valintakriteereistä. Hakijat valitaan haastattelujen pisteytysten perusteella. Kutsumme hakijat koulutusesittelyyn. Jos olet jättänyt hakemuksesi 15.5.2023 jälkeen, sinut kutsutaan koulutusesittelyyn 13.11.2023  klo 17 alkaen, koulutusesittelyyn osallistuneille järjestetään hakuhaastattelut viikolla 47. 

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Puutarha-alan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Liviassa on valittavana kaikki kolme osaamisalaa.

 • kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
 • puutarhatuotannon osaamisala
 • viheralan osaamisala

Osaamisalavalinta tehdään vasta kun opiskelija on opintojen alussa ensin saanut tutustua kaikkiin kolmeen osaamisalavaihtoehtoon.
Opetus muodostuu 3 - 5 päivän mittaisista lähiopetusjaksoista ja työpaikoilla oppimisesta. Opetukseen sisältyy myös etä-, verkko- ja itsenäistä opiskelua. Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806
Tiiminvetäjä Jaana Jaakola-Joento puh. 050 355 2434
Opintosihteeri Leena Koli puh. 050 464 2200 
Opintosihteeri Mervi Laurila, puh. 050 592 4423 (yhteishaku)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Perustutkintokoulutus on maksuton. Opetus, ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (mm. työturvallisuus hygieniapassi ym.) eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Kuvia Puutarha-alalta

  

Lisää kuvia löydät Ammattiopisto Livian Facebookista ja Instagramista.

 

 

 

 

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 100 osp

 • Puutarhatöiden tekeminen
 • Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen

Osaamisalan pakolliset

 • Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala:
  • Asiakaspalvelu ja myyntityö puutarha-alan myymälässä
  • Myymälätyöskentely puutarha-alalla
 • Puutarhatuotannon osaamisala:
  • Puutarhakasvien tuottaminen avomaalla
  • Puutarhakasvien tuottaminen katetuissa olosuhteissa
 • Viheralan osaamisala:
  • Viheralueiden rakentaminen
  • Viheralueiden kunnossapito

Yhteiset tutkinnon osat 35 osaamispistettä, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset  tutkinnon osat 45 osp

 • Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä
 • Erityisviheralueiden kunnossapito *
 • Kasvillisuuden käyttö viheralalla
 • Kasviryhmän tuottaminen *
 • Kukkasidontatöiden tekeminen
 • Luonnon monimuotoisuutta tukeva puutarhanhoito
 • Puutarha-alan tapahtumapalveluiden tuottaminen
 • Puutarha-alan myynti- ja tapahtumatilan järjestäminen
 • Puutarhatuotteiden jatkojalosteiden tekeminen
 • Puuvartisten kasvien hoitaminen
 • Tilan koristelu kasvimateriaalilla
 • Viheralueiden kivitöiden tekeminen
 • Viheralueiden puutöiden tekeminen
 • Viheralueiden ulkovarusteiden ja rakenteiden rakentaminen
 • Vihersisustuskasvien istutus ja hoito
 • Ilmastovastuullinen toiminta
 • Yrityksessä toimiminen
 • Tämän tutkinnon toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

 * Opiskelija voi valita tutkinnon osan useamman kerran kohdennettuna eri erityisalueisiin.