Puutarhuri | Puutarha-alan perustutkinto

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Yhteishaun kautta hakeutuvien opinnot alkavat vuosittain elokuussa. Jatkuvan haun kautta tulleiden ryhmä aloittaa elokuussa ja tammi-helmikuussa.

Koulutus kestää 2–3 vuotta riippuen osaamisen ja aiemman koulutuksen laajuudesta. Ensimmäistä tutkintoa suorittavilla, yhteishaun kautta tulleilla opiskelijoilla opinnot kestävät 3 vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Jos olet kiinnostunut osatutkinnon suorittamisesta, kesto ja aloitus määräytyy tutkinnon osan/osien mukaan.

Hakeminen
Puutarha-alan perustutkintoon voivat hakea niin nuoret vailla ammatillista koulutusta olevat kuin jo ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittaneet ja mahdollista ammatinvaihtoa ja uutta koulutusta harkitsevat nuoret ja aikuiset.

Yhteishaku | Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, ammatillista perustutkintoa vailla oleville hakijoille. Puutarha-alan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi

Jatkuva haku | Muut kuin yhteishaussa hakevat voivat hakea oheisen hakulinkin kautta jatkuvassa haussa. Jatkuvan haun kautta hakeneet haastatellaan 28.5.2024. Saat Teams-kutsun sähköpostiisi. Seuraavan ryhmän opintojen aloitus on 13.8.2024.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pohjakoulutus: peruskoulu tai vastaava kouluasteen suoritus.

Yhteishaun kautta hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu hakijan yhteishaun ja haastattelun mukaan.

Jatkuvassa haussa hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu haastattelujen pisteytysten perusteella. Lue lisää Ammattiopisto Livian jatkuvan haun valintakriteereistä.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Puutarha-alan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Liviassa on valittavana kolme osaamisalaa:

 • kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
 • puutarhatuotannon osaamisala
 • viheralan osaamisala

Osaamisalavalinta tehdään vasta kun opiskelija on opintojen alussa ensin saanut tutustua kaikkiin kolmeen osaamisalavaihtoehtoon.
Opetus muodostuu 3 – 5 päivän mittaisista lähiopetusjaksoista ja työpaikoilla oppimisesta. Opetukseen sisältyy myös etä-, verkko- ja itsenäistä opiskelua. Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Lisätietoja
Opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, puh. 050 303 9806
Tiiminvetäjä Jaana Jaakola-Joento puh. 050 355 2434
Opintosihteeri Leena Koli puh. 050 464 2200
Opintosihteeri Mervi Laurila, puh. 050 592 4423 (yhteishaku)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Perustutkintokoulutus on maksuton. Opetus, ruokailu ja majoitus opiskelija-asuntolassa ovat maksuttomia. Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten viranomaismaksut (mm. työturvallisuus hygieniapassi ym.) eivät sisälly maksuttomaan koulutukseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 100 osp

 • Puutarhatöiden tekeminen
 • Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen

Osaamisalojen pakolliset tutkinnon osat

 • Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala:
  • Asiakaspalvelu ja myyntityö puutarha-alan myymälässä
  • Myymälätyöskentely puutarha-alalla
 • Puutarhatuotannon osaamisala:
  • Puutarhakasvien tuottaminen avomaalla
  • Puutarhakasvien tuottaminen katetuissa olosuhteissa
 • Viheralan osaamisala:
  • Viheralueiden rakentaminen
  • Viheralueiden kunnossapito

Yhteiset tutkinnon osat 35 osaamispistettä, joista 9 osp valinnaisia

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Ammatilliset  tutkinnon osat 45 osp

 • Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä
 • Erityisviheralueiden kunnossapito *
 • Kasvillisuuden käyttö viheralalla
 • Kasviryhmän tuottaminen *
 • Kukkasidontatöiden tekeminen
 • Luonnon monimuotoisuutta tukeva puutarhanhoito
 • Puutarha-alan tapahtumapalveluiden tuottaminen
 • Puutarha-alan myynti- ja tapahtumatilan järjestäminen
 • Puutarhatuotteiden jatkojalosteiden tekeminen
 • Puuvartisten kasvien hoitaminen
 • Tilan koristelu kasvimateriaalilla
 • Viheralueiden kivitöiden tekeminen
 • Viheralueiden puutöiden tekeminen
 • Viheralueiden ulkovarusteiden ja rakenteiden rakentaminen
 • Vihersisustuskasvien istutus ja hoito
 • Ilmastovastuullinen toiminta
 • Yrityksessä toimiminen
 • Tämän tutkinnon toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

* Opiskelija voi valita tutkinnon osan useamman kerran kohdennettuna eri erityisalueisiin.