Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Tutkinnon osa on laajuudeltaan 30 osp ja opintojen kesto määräytyy opiskelijalle laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS). Järjestämme tutkinnon suorittamisen mahdollisuutta koko lukuvuoden ajan.

Hakeminen
Tutkinnon osan suorittamiseen on jatkuva haku eli voit hakeutua milloin vain.

Hae tutkinnon osan suorittajaksi sähköisesti oheisen linkin kautta

Tutkinnon suorittajat valitaan todistusten ja haastattelun perusteella.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Tutkinnon osa on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työpaikkaohjaajille ja arvioijille, joilla on vähintään ammatillinen toisen asteen tutkinto tai ovat suorittamassa sitä.

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimimisen tutkinnon suorittaja valmistautuu näyttöön työpaikkaohjaajakoulutuksen kautta. Työpaikkakoulutuksessa saat valmiuksia työpaikkaohjaajan tehtävään työpaikalle, joissa vastaat oppi- ja koulutussopimusten mukaisesta ohjauksesta ja arvioinnista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Opiskelu ja tutkinnon osan suorittaminen

  1. Osaamisen hankkiminen

Ammattiopisto Liviassa ja muissa alueen ammatillisissa oppilaitoksissa järjestetään lukukausittain työpaikkaohjaajakoulutusta, joka antaa valmiuksia näytön suorittamiseen.

Katso Livian työpaikkaohjaajakoulutuksien ajankohdat

Kaikki Varsinais-suomen alueen työpaikkaohjaajakoulutuksen järjestäjät

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen suunnitelma (HOKS), jossa suunnitellaan yksilöllinen osaamisen hankkiminen. Jos opiskelijalla on näytön suorittamiseen tarvittava osaaminen, hänet ohjataan suoraan näyttöön.

  1. Tutkinnon suorittaminen (näyttö)

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimimisen tutkinnon osan näyttö tehdään tutkinnon suorittajan omalla työpaikalla. Se suunnitellaan yhdessä työpaikan edustajan ja opettaja-arvioijan kanssa. Näytössä tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa aidossa opiskelijan ohjaus- ja arviointiprosessissa ammattitaitovaatimusten mukaan. Lopuksi käydään arviointikeskustelu, jossa tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan ja hän saa palautetta näytön arvioijilta. Näyttö arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Näytössä tutkinnon osan suorittaja osoittaa osaamisen seuraavissa tehtävissä:

  • suunnittelee työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää osaamisen hankkimista
  • organisoi ja ohjaa työpaikalla toisen opiskelijan osaamisen hankkimista
  • antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä
  • toimii osaamisen arvioijana ammatillisessa tutkintokoulutuksessa
  • arvioi ja kehittää ohjaus- ja arviointitaitojaan.

Tutustu tutkinnon perusteisiin

Tutkinnon osa kuuluu Maatalousalan ammattitutkintoon, mutta se sopii kaikkien luonnonvara- sekä sosiaali- ja terveysalojen työpaikkaohjaajille.

Lisätietoja
Lehtori Kalle Heinonen, kalle.heinonen(at)livia.fi, luonnonvara-ala
Lehtori Leena Paavola, leena.paavola(at)livia.fi, sosiaali- ja terveysala

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Tutkinnon suorittaminen on maksutonta.