Vammaistyön osaajaksi

Lähde opiskelemaan vammaistyön osaajaksi oppisopimuksella!

Koulutus sopii vammaistyössä työskenteleville lähihoitajille tai lähihoitajille, jotka haluavat täydentää osaamistaan esimerkiksi siirtyessään alalla uuden asiakasryhmän pariin. Koulutuksessa on mahdollista myös täydentää aiempia opintoja.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa torstaina 5.9.2024 ja päättyy toukokuussa 2025.

Hakeminen
Hae koulutukseen 30.8.2024 mennessä oheisen linkin kautta.

Hakijoihin ollaan yhteydessä elokuun alussa.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Koulutukseen voidaan valita myös, jos lähihoitajaopinnot ovat jääneet kesken, on suorittanut hoiva-avustajakoulutuksen tai jos haluaa täydentää osaamistaan uudella osaamisalalla.

Koulutus kuuluu Sora-lainsäädännön alaisuuteen ja hakeutujan tulee täyttää terveydentilavaatimukset. Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Lähiopetusta on kerran viikossa torstaisin, muu oppiminen tapahtuu työn ohessa omalla työpaikalla.

Koulutus sisältää:

 • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä (30 osp)
  • oman näköinen elämä, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen
  • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttö ja itsemääräämisoikeuden tukemisen keinot yhdenvertaisuuden ja osallisuuden mahdollistamisessa
  • aistikokemusten, taiteen, kulttuurin, liikunnan, luonnon ja muiden toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä (30 osp)
  • vammaisuuden erityispiirteet, vaativaan hoitoon liittyvät taidot ja lääkehoidon erityispiirteet
  • puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot vaativassa vammaistyössä
  • mielenhyvinvointi, mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelut
  • haastavat asiakastilanteet ja kriiseissä ohjaaminen

Lisätietoja
Lehtori Leena Paavola, puh. 050 366 2091
Lehtori Markku Hirvonen, puh. 050 373 2757
Opintosihteeri Kristina Tikka, puh. 050 373 2584
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3