Oppisopimus lähihoitaja

Vammaistyön osaamisala oppisopimuskoulutuksena

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus järjestetään ajalla 14.8.2023-30.5.2024 Opetusta on yhtenä päivänä viikossa torstaisin klo 8.15-16 välisenä aikana. Muuna aikana opiskelija työskentelee oppisopimuspaikassaan vähintään 25 h/vko.

Opiskelijan todellinen opiskelun kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukainen. Osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan aikaisempi osaaminen ja työkokemus sekä tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

Hakeminen

HAE KOULUTUKSEEN 30.4.2023 mennessä.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Pääsyvaatimus: hakija on suorittanut aikaisemmin sosiaali- terveysalan perustutkinnon tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osat Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä hakijalla on työpaikka, jonka kanssa oppisopimus solmitaan.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa". Lue lisää terveydentilavaatimuksista.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Vammaisyön osaamisalan suorittanut osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä itsenäisesti sekä moniammatillisen työryhmän jäsenenä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Osaamisala koostuu kahdesta tutkinnon osasta: Osallisuuden edistäminen vammaistyössä  35 osp sekä

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Maria Axberg, puh. 0400 451 363

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta oppisopimusopiskelijan ohjauksen tarpeeseen.

Koulutuspaikka
Kaarina, Kiesikatu 3