Vesiviljelijä (AT), kalatalouden ammattitutkinto, vesiviljelyn osaamisala

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Seuraava koulutus alkaa joulukuussa 2024.

Koulutuksen kesto on 1 – 1,5 vuotta.

Hakeminen
Hae koulutukseen sähköisesti oheisen linkin kautta. Koulutukseen on jatkuva haku.

Jos hakijalla on alan työpaikka, tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, vain asennetta ja kiinnostusta kaloihin ja kalatalouteen. Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Koulutus koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnonosasta: Kalataloudessa toimiminen, Vesiviljelylaitoksen ylläpitäminen, Vesiviljelyeläinten kasvattaminen sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnonosasta, esim. Kiertovesiviljely. Koulutus antaa teoreettiset valmiudet vesiviljelyn laitoksen toiminnasta vastaamiseen (laitospäällikkö).

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena eli voit suorittaa pääosin tutkinnon työn ohessa.

Teoriaopinnot toteutetaan verkkoluentoina ja -tehtävinä. Käytännön harjoitukset suoritetaan vesiviljelylaitoksilla. Käytännön harjoittelujaksojen kokonaiskesto on vähintään 30 työpäivää. Aikaisempi kokemus vesiviljelytyöstä voidaan hyväksilukea työharjoitteluksi.

Lisätietoja
Opettaja Jaakko Lumme, puh. 050 355 5299
Opintosihteeri Tiina Böckerman, puh. 050 303 6513
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Ammattitukinnon hinta on 300 € (4 – 5 tutkinnon osaa).
Yksittäisen tutkinnon osan, hinta on 100 € / tutkinnon osa.

Koulutuspaikka
Parainen, Kalakouluntie 72