Vesiviljelijä, kalatalouden ammattitutkinto, vesiviljelyn osaamisala

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutuksen kesto on 1 – 1,5 vuotta.

Hakeminen
Seuraava koulutus alkaa 15.12.2023.

Hae koulutukseen 13.12.2023 mennessä oheisen linkin kautta

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, vain asennetta ja kiinnostusta kaloihin ja kalatalouteen.
Hakijat haastatellaan ennen valintaa.
Jos hakijalla on alan työpaikka, voi koulutuksen suorittaa myös oppisopimuksella.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Koulutus koostuu 3 pakollisesta tutkinnonosasta: Kalataloudessa toimiminen, Vesiviljelylaitoksen ylläpitäminen, Vesiviljelyeläinten kasvattaminen sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnonosasta esim. Kiertovesiviljely. Koulutus antaa teoreettiset valmiudet vesiviljelyn laitoksen toiminnasta vastaamiseen (laitospäällikkö).

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena eli voit suorittaa pääosin tutkinnon työn ohessa.

Teoriaopinnot toteutetaan verkkoluentoina ja -tehtävinä. Käytännön harjoitukset suoritetaan vesiviljelylaitoksilla. Käytännön harjoittelujaksojen kokonaiskesto on vähintään 30 työpäivää. Aikaisempi kokemus vesiviljelytyöstä voidaan hyväksilukea työharjoitteluksi.

Linkki tutkinnon perusteisiin:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3068221/tutkinnonosat

Lisätietoja
Opettaja Jaakko Lumme, puh. 050 355 5299
Opintosihteeri Tiina Böckerman, puh. 050 303 6513

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Ammattitukinnon hinta on 300 € (4 – 5 tutkinnon osaa).
Yksittäisen tutkinnon osan, hinta on 100 € / tutkinnon osa.

Koulutuspaikka
Parainen, Kalakouluntie 72