Viheralueiden kunnossapito 75 osp, työvoimakoulutus

Oletko kiinnostunut rakennetussa ympäristössä olevien viheralueiden monipuolisesta hoidosta, kasveista, koneista ja fyysisestä työstä? Hae viheralueiden kunnossapidon koulutukseen ja pääset tekemisiin viihtyisien sekä monimuotoisten ympäristöjen ja vihreän kasvillisuuden kanssa. Ylläpidät erilaisia ulkoalueita, puistoja ja pihoja. Saat valmiuksia ja perustietoja tehdä kasvillisuusalueiden kunnossapitotöitä (puiden, pensaiden, perennojen, kesäkukkien ja nurmikoiden hoitotöitä), päällystealueiden kunnossapitotöitä (käytävien, kalusteiden, kiveyksien kunnossa- ja puhtaanapitotöitä) sekä käyttää työtehtävissä käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä. Tulevaisuuden työpaikkojasi viheralalla ovat mm. kaupungit, kunnat, seurakunnat sekä muita viherpalveluita tuottavat yritykset.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
ma 26.8.2024 – pe 30.5.2025
Opetus tapahtuu arkipäivinä klo 8.00–16.00
(Loma-ajat: joululoma 51/2024–1/2025, hiihtoloma 8/2025)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisesti TE-palveluiden sivuilla koulutusnumerolla 719273. Hakuaika päättyy 31.7.2024.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömälle tai työttömyysuhan alaiselle TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaalle, jonka työnhaku on voimassa. Hakijan tavoitteena on työllistyä viheralan erilaisiin tehtäviin.

Opiskelu sopii alasta kiinnostuneille, joiden terveydentila sallii myös fyysisen työskentelyn viheralan kunnossapitotöissä. Kunnossapitotyöt koostuvat sekä käsillä (esim. lehtien haravointi) että koneilla (esim. nurmikon leikkaaminen) tehtävistä töistä. Mikäli fyysinen kunto kestää kunnossapidon työt, se riittää myös tähän koulutukseen liittyviin valinnaisiin tutkinnon osiin. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten vähintään tyydyttävä kielitaito on välttämätön.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähiopetusta, työpaikalla järjestettävää koulutusta, itseopiskelua ja verkko-opiskelua seuraavasti:

Viheralueiden kunnossapito (30 osp): opetus toteutetaan pitkin lukuvuotta; viikkojen 35–39 (26.8. – 29.9.2024) välisenä aikana opitaan viheralueiden kunnossapitotöiden perusteet sekä viheralan kasveja, viikkojen 40–44 (30.9. – 3.11.2024) välisen ajan kunnossapitotöihin tutustutaan työpaikoilla. Viikkojen 15–22 (7.4. – 30.5.2025) välinen jakso on työelämässä oppimista, johon sisältyy tutorointijakso. Tässä jaksossa suoritetaan viheralueiden kunnossapidon näyttö.

Puuvartisten kasvien hoitaminen (15 osp): viikkojen 45–50 (4.11. – 15.12.2024) välisenä aikana opitaan puuvartisten kasvien poisto ja leikkaaminen. Tutkinnon osaan kuuluva työelämässä oppiminen ja siihen kuuluva tutorointijakso suoritetaan viikkojen 2–7 (7.1. – 16.2.2025) välillä. Tutkinnon osan näyttö suoritetaan työelämäjakson aikana.

Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen (15 osp): viikon 9 (24.2.-2.3.2025) aikana opitaan perusteita viheralan organisaatiossa työskentelystä, asiakaspalvelusta sekä laskemaan tuotteen tai palvelun kustannuksia. Tutkinnon osaan kuuluva työelämässä oppiminen suoritetaan Viheralueiden kunnossapidon työssäoppimisjakson kanssa samaan aikaan viikkojen 15–22 (7.4.-30.5.2025) välisenä aikana. Tutkinnon osan näyttö suoritetaan työelämäjakson aikana.

Kasvillisuuden käyttö viheralueilla (15 osp): viikkojen 10–14 (3.3. – 6.4.2025) välisenä aikana suunnitellaan pihan tai viheralueen istutus ja tehdään vihertyöselostus sekä suoritetaan jaksoon kuuluva näyttö.

Koulutus tapahtuu arkisin klo 8.00–16.00 Ammattiopisto Livian Tuorlan toimipaikassa (Tuorlantie 1, Piikkiö) ja työelämässä oppiminen työnantajien tiloissa.

Koulutuksessa suoritetaan neljä tutkinnon osaa puutarha-alan perustutkinnosta:

  • Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen 15 osp
  • Viheralueiden kunnossapito 30 osp
  • Puuvartisten kasvien hoitaminen 15 osp
  • Kasvillisuuden käyttö viheralueilla 15 osp

Koulutuksen aikana suoritetaan myös työelämän lupa- ja korttikoulutuksia: tulityö-, tieturva-, työturvallisuus- ja kasvinsuojelukoulutus.

Lisätietoja
Lehtori, tiiminvetäjä Hannu Haapamäki
050 3039802
hannu.haapamaki(at)livia.fi

Päätoiminen tuntiopettaja
Katriina Rautala
050 5765638
katriina.rautala(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia työelämän lupa- ja korttikoulutuksiin liittyviä viranomaismaksuja.

Oppilaitoksessa voi omakustanteisesti ruokailla lähipäivien aikana.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1