opiskelijat vesistön äärellä

Ympäristöalan ammattitutkinto

Kiinnostaako kierrätys? Haluatko tehdä oikeita asioita ympäristön hyväksi? Otetaan jätteet hyötykäyttöön – ammattilaisen ottein!

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Tutkintokoulutus vuonna 2023 alkoi 18. huhtikuuta, mutta mukaan voi tulla vielä elokuun 15. päivään asti. Oppisopimuksena koulutuksen voi aloittaa myös joustavasti oman tilanteen ja työpaikalla tehtävän sopimuksen mukaan. Koulutuksen kesto on noin 1 vuosi. Koulutuksessa lähiopetusta on yhtenä iltana viikossa. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta tutkintokoulutuksen pituus ja toteutusmuoto määräytyvät.

Hakeminen

Hae koulutukseen sähköisesti alla olevan linkin kautta.

HAE KOULUTUKSEEN (Hakulinkki on sulkeutunut)

Hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Koulutus on suunnattu ympäristöhuollon tehtävissä työskenteleville, alalle aikoville tai siitä kiinnostuneille henkilöille.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Tutkintokoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet ympäristöalan ammattitutkinnon suorittamiseen ympäristöhuollon osaamisalalla. Koulutuksessa syvennät osaamistasi kiertotaloudesta ja materiaalien talteenotosta. Saat hyvät työkalut jätteiden ja vaarallisten aineiden kanssa työskentelyyn, ammattitaitoiseen asiakaspalveluun ja ympäristöviestintään. Pätevöidyt yhteisen ympäristömme ja tehokkaan kierrätyksen osaajaksi.

Koulutus sisältää perusasiat jätehuollosta ja kierrätyksestä, sen lainsäädännöstä ja määräyksistä, eri toimijoiden vastuista ja velvollisuuksista sekä jätelajeista ja niiden hyötykäytöstä siten, että hän pystyy soveltamaan osaamistaan työssään. Lisäksi koulutus perehdyttää mm. yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmiin, ympäristövaikutuksiin, ympäristönsuojelun perusteisiin, ympäristölainsäädäntöön, kiinteistöjen jätehuollon suunnitteluun sekä valinnan mukaan esimerkiksi vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttamiseen, materiaalien talteenottoon ja hyödyntämiseen tai ympäristöalan viestintätehtävissä toimimiseen ja ympäristöalan yrittäjänä toimimiseen.

  Lisätietoja

  Lehtori Raija Salmi, puh. 050 373 2988

  Sähköposti etunimi.sukunimi(at)livia.fi

  Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

  Osallistumismaksu on 100 €. Kustannuksia voi syntyä matka- ja ruokailukuluista, lisäksi työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuista esim. työturvallisuuskortti.

  Oppisopimuskoulutuksena maksuton.

  Koulutuspaikka
  Kaarina, Tuorlantie 1

  Pakollinen tutkinnon osa 50 osp

  • Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen
   • yrityksen, sen toimintatapojen, toimintaa säätelevien lakien ja kestävän kehityksen periaatteiden tunteminen
   • ammattitaitoinen toiminta asiakaspalvelutilanteissa
   • tiedonkulun ja viestinnän hallinta
   • työturvallisuuden hallinta
   • materiaalien kierron edistäminen, työn ympäristönäkökohtien ja ympäristövaikutusten tunnistaminen

  Valinnaiset tutkinnon osat (tarjolla ammattiopisto Liviassa) 100 osp

  Valinnaiset tutkinnon osat 1 (valitaan 50 ops - 100 osp)

  • Kiinteistöjen jätehuollon suunnitteleminen 
   • erilaisten jätteiden, niiden hyötykäyttömahdollisuuksien, käsittelymenetelmien, keräysjärjestelmien, -välineiden, -kaluston ja – paikkojen tunnistaminen
   • jätelain ja jätehuollon perusperiaatteiden noudattaminen
   • kiinteistön jätevirtojen kartoittaminen
   • kiinteistön erilaisten mahdollisuuksien, esim. kierrätyksen kartoittaminen
   • jätehuoltosuunnitelman laatiminen
   • lajittelu- ja toimintaohjeiden laatiminen sekä muu dokumentointi
  • Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen
   • erilaisten vaarallisten jätteiden, niiden hyötykäyttömahdollisuuksien, käsittelymenetelmien, keräysjärjestelmien, -välineiden, -kaluston ja -paikkojen tunnistaminen
   • vaarallisten jätteiden parissa työskentelyyn liittyvien vaaratekijöiden ja niiden aiheuttamien turvallisuusriskien tunnistaminen
   • vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen kiinteistöllä
   • kiinteistön käyttäjien perehdytys ja opastus vaarallisten jätteiden jätehuoltoon
  • Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen
   • jätelain ja jätehuollon perusperiaatteiden noudattaminen
   • erilaisten hyödynnettävien materiaalien tunnistaminen
   • erilaisten materiaalien vastaanotto ja luokittelu
   • materiaalien käsittely ja käsittelyn edellyttämien koneiden ja laitteiden hallinta
   • käsitellyn materiaalin laadun seuranta

  Valinnaiset tutkinnon osat 2 (valitaan 0 - 50 osp)

  • Ympäristöalan viestintätehtävissä toimiminen
   • ympäristöviestinnän suunnittelu
   • ympäristöviestintätapahtuman toteuttaminen
  • Ympäristöalan yrittäjänä toimiminen
   • liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen
  • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta