Kiertotaloussymboli lampun sisällä.

Ympäristöhuollon tehtäviin kiertotalousalalle | työvoimakoulutus

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden tuntemus ovat

tulevaisuuden työntekijälle ensiarvoista osaamista!

Koulutuksen ajankohta ja kesto

Koulutus järjestetään ajalla 19.9.2022 - 6.4.2023.

Opetusta on arkipäivisin klo 8.15-15.30. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisesti TE-palvelut.fi-sivuilla koulutusnumerolla 706500. Hakuaika päättyy 31.8.2022. Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemusten ja haastattelujen perusteella.

Hae koulutukseen (siirryt TE-palveluiden sivulle)

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömälle tai työttömyysuhan alaiselle TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaalle, jonka työnhaku on voimassa. Hakijan tavoitteena on työllistyä ympäristönhuollon tehtäviin. Ympäristönhuoltajat työskentelevät esimerkiksi kiertotalouden alan yrityksissä, lajittelu- ja kierrätyskeskuksissa (esimerkiksi poistotekstiilien kierrätyslaitos) sekä jäte- ja kierrätysneuvonnan tehtävissä.

Opiskelu sopii alasta kiinnostuneille, joiden terveydentila sallii myös fyysisen työskentelyn jäteasemalla tai kierrätyslaitoksessa. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten vähintään tyydyttävä kielitaito on välttämätön.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähiopetusta, työpaikalla järjestettävää koulutusta, itseopiskelua ja verkko-opiskelua. Pakollisen tutkinnon osan lähiopetusjakso on 19.9.-4.11.2022 ja jakson työelämässä oppiminen 7.11.-16.12.2022. Valinnainen tutkinnon osa suoritetaan kokonaan työpaikalla järjestettävänä koulutuksena käytännön työtehtävissä 9.1.-6.4.2023.

Ympäristöhuoltajan opinnoissa opiskellaan perusasioita erilaisten materiaalien talteenotosta ja hyödyntämisestä, toimintatapoja kiertotaloudessa ja turvallista toimintaa jätehuollon erilaisissa työtehtävissä.  

  • Koulutuksessa käydään läpi jätehuollon perusteita, opitaan tunnistamaan erilaisia jätteitä ja kierrätys­materiaaleja. Tutustutaan jätteiden käsittelymenetelmiin, keräysjärjestelmiin ja hyöty­käyttö­mahdollisuuksiin.
  • Jätehuollon lainsäädäntö ja paikalliset määräykset sekä niiden mukainen toiminta on tärkeä osa koulutusta.
  • Työympäristön vaarojen tunnistaminen ja turvallisen ja ergonomisen työskentelyn tapojen oppi­minen kuuluvat koulutukseen.
  • Erilaisten materiaalien tunnistaminen ja muokkaus jatkokäyttöön toteutuvat sopivissa työpaikoissa.
  • Työpaikoilla opitaan myös työskentelyä jätehuoltoasemalla tai kierrätyslaitoksessa.

Tutkinto/tutkinnon osat, joihin koulutus valmistaa:

Koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta:  

  • Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (joista valitaan yksi):

  • Jäteasemalla työskenteleminen, 20 osp tai
  • Jäte- ja kierrätyslaitoksessa toimiminen, 20 osp
Lisätietoja

Lehtori, tiiminvetäjä Taina Kummunsalo

Puh. 050 406 8719

Sähköposti taina.kummunsalo(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle

Koulutus on työvoimakoulutusta ja opiskelijalle maksutonta lukuun ottamatta mahdollisia työelämän lupa- ja korttikoulutuksiin liittyviä viranomaismaksuja.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1