Ympäristönhoitaja, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa vuosittain elokuussa ja kestää 2 – 3 vuotta. Jatkuvan haun kautta mukaan tulevat opiskelijat voivat aloittaa opinnot joustavasti. Huom! Vuonna 2024 opinnot alkavat jo 31.7.2024.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutuksen pituus määräytyy.

Hakeminen
Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakeudutaan oheisen hakulinkin kautta.

Jatkuva haku on auki ympäri vuoden. Kaikille hakijoille lähetetään kutsu haastatteluun.

Jos sinulla on alan työpaikka voit suorittaa opinnot myös oppisopimuskoulutuksena.

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit
Pohjakoulutus: peruskoulu tai vastaava kouluasteen suoritus. Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon voivat hakea niin yli 18 vuotta täyttäneet vailla ammatillista koulutusta olevat kuin jo ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittaneet ja mahdollista ammatinvaihtoa ja uutta koulutusta harkitsevat.

Kaikkien hakeneiden opiskelijavalinta tapahtuu haastattelujen pisteytysten perusteella. Lue lisää Ammattiopisto Livian jatkuvan haun valintakriteereistä.

Koulutuksen kuvaus ja sisältö
Tutkinnon laajuus on 180 osp. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa opiskelu on päätoimista.

Ympäristönhoitajakoulutus on suunnattu luonto- ja ympäristöalasta kiinnostuneille, jotka mahdollisesti suunnittelevat oman harrastuksen muuttamista tulevaksi ammatiksi, haluavat vaihtaa alaa tai muuten päivittää tietoja ja taitoja. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, sisältäen noin 15 lähiopetusviikkoa lukuvuodessa sekä ohjattua etäopiskelua ja työelämäjaksoja muina aikoina. Tiedustele lähiopetusviikoille mahdollisuutta yöpyä oppilaitoksen asuntolassa!

Oppilaitos sijaitsee monipuolisen ja kiinnostavan Turun saariston äärellä Kaarinan Tuorlassa. Suuri osa opetuksesta tapahtuu maastossa. Oppimisympäristöinä hyödynnämme monin tavoin saariston tarjoamia mahdollisuuksia eri vuodenaikoina sekä teemme yhteistyötä saaristossa toimivien yrittäjien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa muun muassa hygieniapassi, työturvallisuuspassi, tulityöpassi tai muita korttikoulutuksia.

Ympäristöalan osaamisalan suorittanut ympäristönhoitaja osaa työskennellä rakennetun tai luonnon ympäristön kunnostamisen ja hoidon tehtävissä. Hän osaa määritellä ympäristön tilaa ja hoitotarpeet. Hän osaa käyttää ympäristön tilan selvittämisessä laitteita ja välineitä ja toimia materiaalien kierrätyksen ja jätehuollon työtehtävissä.

Luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmat tarjoavat sinulle mahdollisuuden opiskella tulevaisuuden aloja. Koulutusohjelmissa opiskelet käytännönläheisesti aiheita, mitkä liittyvät nykyaikaiseen luonto- ja ympäristöosaamiseen. Opiskeluun sisältyy työelämäjaksoja, eli opiskelijalla on mahdollisuus tutustua moniin eri alan työtehtäviin käytännössä oikeilla työpaikoilla. Osana koulutusta ovat näytöt tutkinnon osittain. Näytöt suoritetaan työpaikoilla, ja näytöissä työelämän edustajat ja opettajat arvioivat opiskelijan osaamista.

Jatko-opiskelumahdollisuudet
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden eli opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Ammatillista koulutusta voi myös täydentää ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla; perustutkinnon suorittanut ympäristönhoitaja voi jatkaa opintoja mm. luontokartoittajaksi (luontoalan erikoisammattitutkinto).

Lisätietoja
Lehtori, tiiminvetäjä Charlotta Hagman, puh. 050 355 6886
etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle
Perustutkintokoulutus on maksuton lukuun ottamatta työelämän lupa- ja korttikoulutusten viranomaismaksuja.

Koulutuspaikka
Kaarina, Tuorlantie 1

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 70 osp 

 • Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen
 • Ympäristökohteessa työskenteleminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp, joista 9 osp on valinnaista

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

Valinnaiset ammatilliset tutkinnonosat:

 • Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen
 • Ympäristökohteiden kunnostaminen ja hoitaminen
 • Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen
 • Vieraslajitorjunta
 • Yritystoiminnan suunnittelu

Paikallisesti tarjottavat valinnaiset ammatilliset tutkinnonosat:

 • Saaristossa toimiminen