livia testisivu

Tervetuloa tutustumaan ammattiopisto Livian hanketoimintaan!

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntää Opetus- ja kulttuuriministeriö. Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjän toiminnan ja ydinprosessien kehittämistä uuden lain ja valtakunnallisten toimintamallien mukaiseksi. Peimarin koulutuskuntayhtymälle on myönnetty strategiarahoitusta: 


Vuonna 2021 opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen:

  • Pajatoiminta, jolla kehitetään oppimisvalmiuksia ja opiskelijoiden integroitumista oppilaitokseen sekä tuetaan erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita 
  • AR(augmented reality)- ja VR(virtual reality)- sovellusten hyödyntäminen pedagogiikassa 

Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 1.1.2021 - 31.12.2022

Vastuuhenkilö (AR/VR): lehtori Anu Kurki, p. 0504424074, etunimi.sukunimi(at)livia.fi


Vuonna 2020 opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen.

Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 1.1.2020 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Erjo Nojonen, p. 0504414443, etunimi.sukunimi(at)livia.fi


Vuonna 2019 ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen:

  • HOKS-prosessiin liittyvän osaamisen kehittäminen
  • Koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessiin liittyvän osaamisen kehittäminen

Myönnetyn avustuksen käyttöaika on 1.1.2019 - 30.6.2021

Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Erjo Nojonen, p. 0504414443, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Kohti huippulaatua Lännessä

OPH on myöntänyt valtionavustusta ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen. Kohti huippulaatua Lännessä on verkostohanke, jossa tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisvaltaisuutta ja järjestelmällisyyttä.

Hankkeen askelmerkit ovat ammatillisen koulutuksen laatustrategiasta vuoteen 2030. Hankkeen painopistealueet ovat: laadunhallinta on kokonaisvaltaista, asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana sekä toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.

Hankkeessa mukana olevat organisaatiot: Turun Ammattiopistosäätiö sr, Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Turun Musiikkiopetus Oy, Turun kristillisen opiston säätiö.

Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2020 - 31.12.2021.

Ammattiopisto Livian yhteyshenkilö on kehittämispäällikkö Erjo Nojonen, p. 0504414443, etunimi.sukunimi(at)livia.fi.

Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma: Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen

OPH on myöntänyt valtionavustusta ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan: Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen. Hankkeessa kehitetään vertaisvalmennustoimintaa.

Hanketta koordinoi Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto. Hankkeessa on mukana yli parikymmentä koulutusorganisaatiota Länsi-Suomen alueelta.

Hankkeen toteuttamisaika on 1.6.2020 - 30.4.2022.

Vastuuhenkilö: kehittämispäällikkö Erjo Nojonen, p. 0504414443, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Oikeus osata - Jopeda

OPH on myöntänyt valtionavustusta pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittämiseen. Johtamisen kehittämisen kautta tarkoitus on lisätä johdon ja esihenkilöiden osaamista, minkä pohjalta uudistetaan ja kehitetään oppilaitoksen keskeisiä palveluprosesseja.

Hanketta koordinoi Etelä-Savon Koulutus Oy. Muut hankkeessa mukana olevat organisaatiot: Kouvolan seudun ammattiopisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, Raision seudun koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen toteuttamisaika on 15.12.2020-30.6.2022

Peimarin koulutuskuntayhtymän vastuuhenkilönä toimii kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, p. 0503039827, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Oikeus osallistua - Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen

OPH:n rahoittaman Oikeus osallistua -hankkeen tavoitteena on tukea oppilaitosten opiskelija- ja opiskelijakuntatoimintaa, lisätä oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden osallisuutta sekä vahvistaa oppilaitosten turvallisuuskulttuuria. Peimarin koulutuskuntayhtymä keskittyy hankkeessa turvallisuusosaamisen ja -tietoisuuden kasvattamiseen.

Hanketta koordinoi Turun kaupunki. Muut hankkeessa mukana olevat organisaatiot: Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Turun kristillisen opiston säätiö, Peimarin koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen toteuttamisaika: 13.11.2020 - 30.6.2022.

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Karri Nurmi, p. 0504068750, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Luomumpi Varsinais-Suomi

Luomumpi Varsinais-Suomi on alueellinen tiedonvälityshanke luomutuotannon käytännöistä ja mahdollisuuksista. Se on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille ja jo alalla toimiville henkilöille.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja luomusta kiinnostuneiden ja luomutoimijoiden, kuten luomuyrittäjät sekä luomuneuvontaa ja -koulutuspalveluja tuottavat tahot, yhteen saattamiseksi. Hankkeen aikana tullaan järjestämään maakunnallisia tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia, joilla lisätään luomun näkyvyyttä ja luodaan positiivista luomuimagoa alkutuotantoon sekä tehdään tutuksi luomuun liittyvää palveluketjua alkutuotannon toimijoille. Hanke tuottaa alueellisten luomutoimijoiden ja luonnonmukaisemmasta tuotannosta kiinnostuneiden käyttöön uudenlaisia innovatiivisia tiedotusmateriaaleja. Hanke palvelee alueellisia luomutoimijoita tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Hankkeen tavoitteena on edistää luomualan kehitystä ja kasvua Varsinais-Suomessa erityisesti luomukotieläintuotannon, puutarhatuotannon sekä peltokasvien viljelyn osalta.

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Hankkeen toteuttavat Peimarin koulutuskuntayhtymä, ProAgria Länsi-Suomi sekä Axxell Brusaby. Hankeaika on 1.1.2018–31.12.2021.

Hankkeen yhteyshenkilö Ville Korpelainen, p. 0504075567, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Tule mukaan Facebook-yhteisöömme, löydät sieltä myös ajankohtaiset tapahtumat. Hankkeen blogi on avattu osoitteessa http://luomumpivs.livia.fi/.

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman tavoitteena on vesiviljelyn määrän ja arvon kestävä kasvu. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma tukee menestyksekästä ja kestävää sinistä biotaloutta. Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt rahastosta tukea Luonnonvarakeskukselle, joka koordinoi hanketta. Ammattiopisto Livian kalatalousala osallistuu hankkeessa erityisesti koulutustarpeen kartoittamiseen, koulutustoiminnan tehostamiseen ja tiedon välittämiseen.

Hankkeen toisen vaiheen toteuttamisaika: 1.1.2020 - 31.12.2022. Ensimmäinen vaihe on toteutettu ajalla 9.9.2016 - 31.12.2019.

Ammattiopisto Livian vastuuhenkilö: lehtori Antti Forsman, p. 0503555299, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Kansainväliset hankkeet

Ammattiopisto Livia osallistuu pääasiassa Erasmus+ -rahoitteisiin kansainvälisiin hankkeisiin tukeakseen sekä opiskelijoiden että henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta ja osaamista. Olemme mukana seuraavissa hankkeissa: 


Rajatonta oppimista (opettaja- ja opiskelijaliikkuvuushanke)

Hankkeen toteuttamisaika: 1.6.2019 - 31.5.2022

Vastuuhenkilö: lehtori Eva Vähätalo, p. 0505643914, etunimi.sukunimi(at)livia.fi


Vesi Suojeltava Perintö (kansainvälinen liikkuvuushanke yhteistyössä ranskalaisten ja puolaisten yhteistyötahojen kanssa)

Hankkeen toteuttamisaika: 1.9.2019 - 28.2.2022

Vastuuhenkilö: lehtori Charlotta Hagman, 0503556886, etunimi.sukunimi(at)livia.fi


Bridges - Blue Region Initiatives for Developing Growth, Employability and Skills in the Farming of Finfish

Hankkeen tavoitteena on kehittää pohjoismaisessa yhteistyössä kalatalouden osaamista ja tuoda yhteen sekä alan oppilaitokset, yritykset, päättäjät ja muut yhteistyötahot. Hanketta koordinoi norjalainen Trondelagin maakunta ja sen ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

Lisätietoa hankkeesta sen omilta kotisivuilta bridges.eu

Hankkeen toteuttamisaika: 1.11.2020 - 31.10.2024

Vastuuhenkilö: lehtori Antti Forsman, p. 0503555299, etunimi.sukunimi(at)livia.fi

Ammattiopisto Livia on vuosittain mukana monipuolisessa hanketoiminnassa. Useita hankkeita toteutetaan yhteistyössä alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Keskeisiä teemoja Livian hanketoiminnassa ovat mm. opetuksen ja ohjauksen laadun kehittäminen, elinkeinoelämän tulevaisuus ja kestävä kehitys. 

Hankkeilla on omat vastuuhenkilöt, joiden yhteystiedot löydät oheisten hankekuvausten yhteydestä.

Hankkeet Ammattiopisto Livia

Livian hankkeita rahoittamassa