Ammattikoulu avaa ovet myös jatko-opintoihin

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteen opintoihin eli ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Muita jatko-opintomahdollisuuksia perustutkinnon suorittamisen jälkeen ovat sekä ammattitutkinnot että erikoisammattitutkinnot, joita on mahdollista opiskella kaikilla Livian aloilla.

Korkeakouluihin jatko-opintoihin hakeutumista voi edesauttaa suorittamalla väyläopintoja. Väyläopinnot ovat mahdollisia ammatillisen perustutkinnon yhteydessä. Ammattiopisto Livia tekee väyläopinnoissa yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Mitä väyläopinnot ovat?

Väyläopinnot antavat mahdollisuuden aloittaa korkeakouluopinnot jo toisen asteen ammatillisen koulutuksen aikana. Käytännössä väyläopinnot tarkoittavat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintojaksoja, joita suoritetaan samoilla kursseilla ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa. Väyläopintoihin valitaan sen alan opintoja, joita suoritat Liviassakin. Esimerkiksi maatalousalan opiskelija voi hakeutua ammattikorkeakouluun agrologiopintoihin, sosiaali- ja terveysalan opiskelija sairaanhoitajaopintoihin tai luonto-, ympäristö- ja kalatalousalan opiskelija insinööriopintoihin.

Väyläopinnot edellyttävät sopimusta oppilaitosten välillä. Toistaiseksi väyläopinnot Liviasta ovat siis mahdollisia vain Hämeen tai Turun ammattikorkeakouluun. Päätöksen tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisestä tekevät ammattikorkeakoulut. Väyläopinnot ovat maksuttomia.

Mitä väyläopinnoista hyötyy?

Väyläopintojen avulla hankit kokemusta ammattikorkeakouluopiskelusta. Jos päätät jatkaa opintojasi ammattikorkeakouluun, sinulla on jo tehtynä hyvä määrä opintopisteitä. Väyläopinnot voi myös sisällyttää osaksi toisen asteen tutkintoa osaamisen tunnustamisen kautta.

Jos suoritat väyläopinnot Hämeen ammattikorkeakouluun, sinun on mahdollista hakeutua HAMK:in tutkinto-opiskelijaksi avoimen erillishaun kautta ilman valintakoetta. Turun ammattikorkeakouluun voit hakeutua avoimen erillishaun kautta, jos suoritat vähintään 35 opintopistettä väyläopintoja.

Väyläopinnot sopivat sinulle, jos

 • olet kiinnostunut jatkamaan opintojaan korkea-asteella
 • on sitoutunut omiin opintoihisi, osaat opiskella myös itsenäisesti ja tartut tehtäviin oma-aloitteisesti
 • olet motivoitunut oppimaan uutta ja myös haastamaan itseäsi toisen asteen opintojen lisäksi

Onko ennakkoehtoja ja miten väyläopintoihin voi hakeutua?

Opintojen perustutkinnossa on edettävä hyvin. Väyläopinnot on suunnattu opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa.

Jatko-opintojen suunnittelussa auttavat Livian opinto-ohjaajat koko opintojen ajan. Lue lisäksi oppilaitoskohtaiset ohjeet Hämeen ja Turun ammattikorkeakoulujen opintoihin hakeutumisesta.

Väyläopinnot Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK)

HAMK:issa väyläopinnot tarkoittavat käytännössä kahta 15 opintopisteen laajuista ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvaa moduulia.

Esimerkiksi:

 • Maatalousalan perustutkintoa opiskeleva suorittaa agrologiopintojen moduuleja (Mustialan kampus)
 • Puutarha-alan perustutkintoa opiskeleva suorittaa hortonomiopintojen moduuleita (koulutusohjelmana joko rakennettu ympäristö tai puutarhatalous, Lepaan kampus)
 • metsäalan perustutkintoa opiskeleva suorittaa metsätalousinsinööriopintoja (Evon kampus).

Jos olet kiinnostunut HAMKin väyläopinnoista, olethan yhteydessä opinto-ohjaajaasi viimeistään toisen opiskeluvuoden alussa! Väyläopintoihin haluavat opiskelijat esitellään HAMKille joko touko- tai marraskuussa. HAMK tekee päätöksen väyläopiskelijaksi ottamisesta, eri toimipaikoissa hakeutumisen askeleet voivat hieman poiketa toisistaan. Useimmiten väyläopintojen alkuun kuuluu Teams-tapaaminen sekä myös suunnittelua oman opettajatuutorin ja opon kanssa. Väyläopinnoista tehdään opiskelusopimus, jonka allekirjoittavat HAMK:in opo, opiskelija ja Livian opo.

Väyläopinnot Turun ammattikorkeakouluun

Turun ammattikorkeakoulussa väyläopinnot tarkoittavat mahdollisuutta valita tiettyjä opintoja Turun AMK:n opintotarjonnasta. Opintoja voi liittää opinnot osaksi toisen asteen tutkintoa (valinnaiset tutkinnon osat ja jatko-opintovalmiuksia tulevat opinnot). Opinnoista saa myös Avoimen AMK:n opintopisteitä. Opinnot voidaan myöhemmin hyväksi lukea, jos opiskelija hakeutuu opiskelemaan ammattikorkeakoulututkintoa.

Yhteistyöopintojaksoille ilmoittautuminen on maksutonta. Opinnoille ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeen kautta, jonka saat opinto-ohjaajalta. Huomaathan, että maksuttomuus ja ilmoittautumislomake koskee vain oman oppilaitoksesi yhteistyöopintoja, ei koko Avoimen AMK:n tarjontaa.

Seuraavat opintojaksot ovat tarjolla Ammattiopisto Livian opiskelijoille:

Syksy 2024

Turun ammattikorkeakoulun Sairaanhoitaja AMK -tutkinnon oppimissuunnitelman opintojaksot:

TH00CK44 Sustainable Client-oriented Social and Health Services and the Basics of Entrepreneurship 5 CR (kiintiö 5 opiskelijaa keväällä ja syksyllä 2024)

TH00CK45  Fundamentals of Nursing Science, Ethics, and Advance-based Nursing 5 CR (kiintiö 5 opiskelijaa keväällä ja syksyllä 2024)

TH00CK61 Ikääntyneen hoitotyön erityispiirteet 5 op (kiintiö 5 opiskelijaa syksyllä 2024)

Syksy 2024
Pääosin maanantaisin ja/tai torstaisin:

 • TE00BU13-3007 Ympäristöongelmat ja elinympäristöjen suojelu 4 op
 • TE00CQ15-3005 Matemaattisten aineiden perustaidot 5 op
 • TE00BL92-3013 Johdatus kemiaan 3 op

Pääosin tiistaisin ja/tai perjantaisin:

 • TE00BU14-3009 Ekologian ja hydrologian perusteet 3 op
 • TE00CE28-3003 Laadunhallinnan ja standardien perusteet 3 op

Kevät 2025
(Päivät ei vielä tiedossa)

 • TE00BX67-3009 Insinöörimatematiikan perusteet 5 op
 • 5100BH83-3011 Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 4 op
 • 5100BH85-3011 Yhdyskuntasuunnittelu 5 op
 • 5100BH87-3009 Ympäristöviestintä 3 op

Syksyn 2024 lopullinen opintotarjonta julkaistaan 15.6.2024 ja kevään 2025 tarjonta 1.12.2024. Huom! AMK opintojen maksuttomuus koskee vain mainittuja opintojaksoja, ei muuta avoimen AMK:n tarjontaa.

Apua väyläopintoihin hakeutumiseen

Jos kiinnostuit väyläopinnoista, keskustele asiasta oman tutoropettajasi kanssa ja ota yhteys opinto-ohjaajaasi. Myös koulutussuunnittelija auttaa väyläopintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjaaja Maria Axberg, p. 040 045 1363
Opinto-ohjaaja Tiina-Liisa Lehtinen, p. 050 303 9806
Koulutussuunnittelija Pia Suutari, p. 050 462 9129
etunimi.sukunimi@livia.fi