Opiskelijahuolto Liviasssa

 

Opiskelijahuollon tavoitteena on turvata opiskelijalle edellytykset saavuttaa tutkinnon perusteiden mukaiset tavoitteet. Opiskelijahuollolla edistään opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tasapainoista kehitystä ja oppimista.

Opiskelijahuoltotyön avulla pyritään edistämään oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäisemään koulutuksen keskeytymistä. Opiskelijahuollon perustana on laaja ja hyvä moniammatillinen yhteistyö nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi koko opistoyhteisön voimin.

Opiskelijahuolto pyrkii toimimaan matalan kynnyksen periaatteella lähellä opiskelijaa. Toiminnan lähtökohtana on, että opiskelijan tarvitsema tuki pystytään järjestämään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, joustavasti ja oikea-aikaisesti.

 

 

Kalatalous- ja ympäristöopisto

Lisätietoa opiskelijan terveydenhuollosta Kalatalous- ja ympäristöopisto, Parainen

Maaseutuopisto, Paimio

Lisätietoa opiskelijan terveydenhuollosta Maaseutuopisto, Paimio

Maaseutuopisto, Tuorla

Lisätietoa opiskelijan terveydenhuollosta Maaseutuopisto, Tuorla ja Sosiaali- ja terveysopisto, Kaarina

Sosiaali- ja terveysopisto

Lisätietoa opiskelijan terveydenhuollosta Maaseutuopisto, Tuorla ja Sosiaali- ja terveysopisto, Kaarina