Ammattiopisto Livia tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja saada lisäopetusta, ohjausta ja tukea YTO-opintoihin, joita ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

YTO-pajat

YTO-pajoissa voit tehdä suorittamatta jääneitä YTO-aineiden tehtäviä sekä saada tukea ja apua tehtävien tekoon. Voit osallistua YTO-pajaan myös siinä tapauksessa, että tarvitset opetusta ja ohjausta YTO-aineessa. YTO-pajassa on aina paikalla YTO-opettaja.

YTO-pajoja järjestetään Tuorlassa ja Paimiossa, perjantaisin klo 8.00 - 11.45 (ks. erillinen aikataulu). Tälllä hetkellä YTO-pajoja ei järjestetä kaikissa oppiaineissa. YTO-pajaan ilmoittaudutaan Wilmassa tarjottimen kautta.

Alla olevassa tiedostossa on lukuvuoden 2021-2022 YTO-pajojen aikataulu.

Lataa YTO-pajojen aikataulu

 

Helppi-toiminta

Helppi-toiminta alkaa Liviassa keväällä 2022! Helppi-toimintaa koordinoi Marjo Hörkkö.

Ilta-Helppi

Ilta-Helpissä opiskelija saa ohjausta ja tukea YTO-opintoihin.

Ilta-Helpit on toteutettu aikataulullisesti siten, että opiskelija voi tulla tekemään tekemättä jääneitä YTO-aineiden tehtäviä ja tenttejä joko lukujärjestykseen merkittyjen tuntien jälkeen tai joustavasti jo niiden aikana (huom! poissaolosta oppitunnilta tulee sopia etukäteen opettajan kanssa). Mikäli tilaa on, voit myös tulla ilman ilmoittautumista työskentelemään itsenäisesti Helppi-ohjauksessa.

Opiskelija voi ilmoittautua Helppiin itse Wilman tapahtumakutsun kautta, tai opettaja voi ilmoittaa opiskelijan. Osallistuminen vahvistetaan ilmoittamalla Helppi-opettaja Marjolle (marjo.horkko(at)livia.fi / 050 572 5310 / Wilma) edellisen viikon perjantaihin mennessä mitä tehtävää tai tenttiä opiskelija tulee suorittamaan kyseiseen Helppiin. Helppiin osallistuminen on velvoittavaa, mikäli opiskelijalla on yksikin sk-merkintä. Helppi-osallistuminen näkyy velvoittavana opiskelijan lukujärjestyksessä.

Ilta-Helppejä toteutetaan kaikissa luonnonvara-aineiden toimipisteissä ja niihin voi osallistua omaan toimipisteeseen tai alaan katsomatta.

Helpissä pyritään rentoon tunnelmaan, kiireettömyyteen ja positiivisuuteen! 

Lataa Ilta-Helpin esite ja aikataulut, kevät 2022

Kesä-Helppi 

Yhteisten tutkinnon osien kesäleiri eli kesä-Helppi järjestetään alkukesästä: 23.5.-10.6.2022. Kesäleirin tarkoituksena on tarjota opiskelijalle erilaisia tapoja suorittaa YTO-kursseja: toisille sopii etäohjaus, toisille itsenäinen työskentely, kun taas osa saa itsestään enemmän irti luokkahuone-opetuksessa. Tämä leiri mahdollistaa joustavia tapoja suorittaa YTOjen tenttejä ja tehtäviä.

Opiskelija voi ilmoittautua kesä-Helppiin itse Wilman tapahtumakutsun kautta, tai opettaja voi ilmoittaa opiskelijan. Osallistuminen vahvistetaan ilmoittamalla Helppi-opettaja Marjolle (marjo.horkko(at)livia.fi / 050 572 5310 / Wilma) ma 16.5 mennessä mitä suoritusta opiskelija tulee suorittamaan kyseiseen Helppiin tai missä asioissa opiskelija kaipaa tukea. 

Kesä-Helppi toteutetaan Tuorlan toimipisteessä, mutta se on avoin kaikkien alojen opiskelijoille.

Helpin kesätoiminnassa pyritään kaikin tavoin rentoon fiilikseen - tarjolla pientä aamupalaa, lounas sekä osallistujien toivomaa vapaaehtoista aktiviteettia. Tervetuloa mukaan!

Lataa Kesä-Helpin esite ja aikataulut, kesä 2022

Helppi-päivät (lisätietoa piakkoin)

 

Perjantaiverstaat Paimio ja Tuorla

Perjantaiverstaissa voit tehdä rästiin jääneitä ammattiaineiden ja YTO-aineiden tenttejä tai tehtäviä. Perjantaiverstaissa voi tehdä myös YTO-aineiden arvosanakokeita. Perjantaiverstaita koordinoi koulunkäynninohjaaja Eevakaisa Vaara-aho. Ilmoita hänelle sähköpostitse, kuka olet ja mitä tulet suorittamaan.

Ilmoittautuminen viimeistään saman viikon keskiviikkona (eevakaisa.vaara-aho(at)livia.fi, puh. 050 412 1166). Ilmoittautuminen on sitova. Jos et pääse paikalle, peru ilmoittautumisesi viimeistään edeltävänä päivänä ilmoittamalla Eevakaisalle.

Perjantaiverstaat ovat aina klo 8.00 - 11.45. Jos aiot tehdä perjantaiverstaassa tentin/tenttejä, sinun on oltava paikalla klo 8.00.

Lukuvuosi 2021-2022

Paimiossa

kevät: 20.5.

Tuorlassa

kevät: 27.5.