Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Yhteiset tutkinnon osat eli YTO-opinnot ovat kaikille perustutkinto-opiskelijoille yhteisiä opintoja. Yto-opintoja opiskellaan yhteensä 35 osp (26 osp pakollisia opintoja ja 9 osp valinnaisia opintoja). 

YTO-opinnot muodostavat noin 1/5 kaikista opinnoistasi. YTO-opinnoissa opiskellaan sekä arjessa että työelämässä tarvittavia taitoja. Osaaminen arvioidaan asteikolla 1–5 kaikilla YTO-kursseilla. Menestymällä YTO-opinnoissa varmistat itsellesi myös jatko-opintokelpoisuuden.

Pakollisia yto-opintoja on suositeltavaa suorittaa ennen valinnaisten yto-opintojen aloittamista. Pakollisista yto-opinnoista erityisesti Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 sekä Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet on syytä suorittaa opintojen alkuvaiheessa. 

Jos suoritat yto-opintoja viimeisenä opiskeluvuonna, opintojen tulee olla valmiina hyvissä ajoin (1 kuukausi ennen) valmistumispäivää. Opettajalla on oltava riittävästi aikaa arvioida suoritettava yto-opinto ja antaa palautetta tehtävistä. 

 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp (pakollinen) 

 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp 
 • Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp 
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp 
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp 
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen osp (pakollinen) 

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp 
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen osp (pakollinen) 

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp 
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp 
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp 
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp 
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp 
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp 

 

Valinnaiset YTO-opinnot (9 osp) voit valita yllä olevista kolmesta eri teemasta. Valinnaisissa YTO-opinnoissa harjoitellaan ja syvennetään asioita, jotka perustuvat pakollisissa YTO-opinnoissa opittuihin taitoihin. Valinnaisia YTO-opintoja voi suorittaa verkko-opintoina ja lähiopetuksessa. Valinnaisia YTO-opintoja voi suorittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Suositeltava aloitusajankohta on ensimmäisen opiskeluvuoden kevät.

 

Ammattiopisto Livian valinnaiset YTO-kurssit 

Alla olevassa aikataulussa on kurssikuvaukset Ammattiopisto Livian valinnaisista YTO-kursseista. Esitteessä mainitut kurssit järjestetään Tuorlan toimipisteessä ja ne on suunnattu ensisijaisesti luonnonvara-alan opiskelijoille. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ottavat valinnaisten kurssien osalta yhteyttä suoraan sen YTO-aineen opettajaan, jonka valinnaisia kursseja haluaa suorittaa.

 

Valinnaiset yto-kurssit, lukuvuosi 2023-2024

 

Suoritustavat

YTO-opintoja voit suorittaa monella eri tavalla. Mahdolliset suoritustavat on kuvattu alla.

 

Osaamisen tunnustaminen

Jos olet jo suorittanut opintoja jossain toisessa oppilaitoksessa, toimita todistukset näistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista sähköisesti suoraan opinto-ohjaajallesi tai tallenna todistuskopiot HOKSin liitteeksi. Kun opinto-ohjaaja on tarkistanut todistuksesi, hän kutsuu sinut keskustelemaan mahdollisista tunnustamisista.

 

Lähiopetus

Lähiopetuksessa suoritat YTO-opintoja opettajan johdolla ryhmässä. Ensisijaisesti lähiopetukseen osallistuvat suoraan peruskoulusta tulleet, yhteishaun kautta tulevat opiskelijat. 

 

Verkkokurssit

Verkkokurssit on ensisijaisesti suunnattu Ammattiopisto Livian opiskelijoille, jotka suorittavat opintojaan pääsääntöisesti työpaikalla (esim. oppisopimusopiskelijat), monimuoto-opintoina (esim. jatkuvan haun kautta tulleet) tai eivät muusta syystä pysty osallistumaan lähiopetukseen.

Verkkokurssi kannattaa suorittaa mahdollisimman nopeasti etenkin, jos suoritat useita yto-kursseja verkossa samanaikaisesti. Suositussuoritusaika on 1 kuukausi. Jos et pysty suorittamaan verkkokurssia perustellusta syystä suunnitellussa ajassa, ota yhteys kyseisen oppiaineen opettajaan.

Verkkokurssille ilmoittaudutaan Wilman kautta. Tuorlan, Paimion ja Paraisten toimipisteiden opiskelijat ilmoittautuvat pakollisten ytojen verkkokursseille YTO-infot -tarjottimen kautta (ks. erillinen YTO-info -aikataulu). Kaarinan toimipisteen opiskelijat ilmoittautuvat verkkokursseille ottamalla yhteyttä suoraan ao. YTO-aineen opettajaan.

 

YTO-infot aikataulu 2023-2024

 

Arvosanakoe

Jos sinulla on jo osaamista kyseisessä oppiaineessa mutta sinulla ei ole esimerkiksi todistusta osaamisestasi, voit osoittaa osaamisesi arvosanakokeessa. Arvosanakokeita voi suorittaa Perjantai-Helpeissä. Perjantai-Helppien aikautulun ja ilmoittautumisohjeet löydät kohdasta Opiskelijalle > Tukea opiskeluun.

 

Kirjallisten töiden ohjeet, opiskelijan opas

 

YTO-opintojen seuraaminen

Jokainen opiskelija pystyy seuraamaan YTO-opintojensa edistymistä Wilmassa. Alla olevassa tiedostossa on ohjeet, miten voit tarkistaa, mitä puuttuu, jos kurssisuoritus on kesken.

 

Ohje YTO-opintojen seuraamiseen

 

Yhteydenotot

Jos sinulla on kysyttävää yto-opinnoista, ota yhteys suoraan kyseisen oppiaineen yto-opettajaan. Suositus on käyttää Wilmaa yhteydenpitoon opettajien kanssa.

Livian YTO-opettajat